HIPO Training

ดูบทความวิสัยทัศน์นักจัดการผ่านทางตันงานขาย

วิสัยทัศน์นักจัดการผ่านทางตันงานขาย

หมวดหมู่: Supervisor / Manager

วิสัยทัศน์นักจัดการผ่านทางตันงานขาย

 


วิทยากร: ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
บริษัท สมาร์ทวิชั่น จำกัด ปตท. , 7-11, ปูนซีเมนต์, EGAT, CMG, บ. ยูนิลีเวอร์, DTAC, Chevron
Offshore Thailand ,  บ. โยโกกาวา, บ. ไทย–เยอรมัน มีท โปรดัคท์,  บ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น ,
ธนาคารแห่งประเทศไทย ,  ธนาคารกสิกรไทย , บ.คอนกรีต , ESSO , TOA ,  บ. เสริมสุข PEPSI,
ฮอนด้า , โตโยต้า , มาสด้า , อีซูซุ , มิตซูบิชิ , วอลโว่ , นิสสัน, ม. เกษตร , ม. ธรรมศาสตร์ , ม. จุฬา ,
ม. ราคำแหง , ม. สงขลานครินทร์ , ม. อุบุลราชธานี , ม.มหิดล, AIA , ไทยประกันชีวิต

 

18 ตุลาคม 2561
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร) 


*สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

            การแข่งขันธุรกิจในยุคใหม่แข่งขันกันรุนแรงแก่งแย่งคล้ายกับการทำสงคราม ตามล่าอาณานิคมโดยมีนักขายเป็นนักรบ ด้วยเหตุผลนี้ วิธีทำธุรกิจ จึงให้ความสำคัญในด้านการจัดการที่มีประสิทธิภาพ นั่นคือ ธุรกิจจะต้องปรับปรุงการจัดการเชิงกลยุทธ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีเหนือกว่าคู่แข่งขัน เมื่อใดที่ช่องทางการจำหน่ายเจอทางตัน ผู้จัดการฝ่ายขายก็จะต้องทำหน้าที่ออกรุกตลาดรื้อกับดักเพื่อฝ่าทางตัน ปัญหาอันควรตระหนักก่อนอื่นก็คือ รูปแบบวิถีชีวิตของคู่แข่งและลูกค้า มีความสลับซับซ้อนเกิดการเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากเดิมจนไล่ตามแทบไม่ทัน หากฝ่ายปฏิบัติงานด้านการขาย ไม่เก่งรุก ถนัดแต่รับ ไม่ปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทที่แปรผัน โอกาสที่จะชนะคู่แข่งขันก็คงจะลำบากยากที่จะเอื้อมบุคลากรระดับ “หัวหน้าก็ต้องรู้จัก ใช้หัว เพื่อทำการ ออกหน้า มีทักษะการคิดในแง่มุมที่สร้างสรรค์อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่องปัจจัยส่งความคิดที่ถือว่าทรงคุณภาพจะประกอบด้วยเงื่อนไขอันควรจะเรียนรู้ เกี่ยวกับสมรรถนะ [Competency] ได้ระดับมาตรฐาน มีตัวช่วยอยู่หลายปัจจัย เช่น วิชา [Knowledge] ข้อมูล [Data] การวิเคราะห์ [Analysis]  และ วิสัยทัศน์ [Vision] ปัญญา [Wit] การสื่อความ [Communication] การฟัง [Listening] การคิดตัดสินใจ [Decision-making] รวมทั้งการจัดระเบียบความจำ [Organizing memory] อันทรงคุณภาพนักแก้ปัญหา คือ ผู้ชนะสมรรถนะสำคัญขั้นพื้นฐานที่บรรดาผู้ปฏิบัติหน้าที่

            ผู้จัดการ ในฐานะที่เป็น หัวหน้า จะต้องสามารถ อธิบายดี วิจารณ์แล้วก็ให้การชี้แนะได้กับ ตอบคำถามเป็น ศักยภาพเบื้องต้นของนักจัดการควรมี เจตคติ กับ ปัญญา เป็นเลิศในทำนองเดียวกัน ผู้จัดการ จะต้องพัฒนาให้นักขายผู้ร่วมงานทุกคนตระหนักเสมอว่าพนัก แปลว่า ที่พิง  งาน แปลว่า ภาระ  พนักงาน คือ ที่พึ่งพิงของภาระ ผู้ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ จึงมักเคลื่อนไหวในขณะที่คู่แข่ง ตกข่าว รั้งรอเพราะลังเล หรือ ชะงักเพราะถูกภาวะวิกฤติกดดันจนขวัญกำลังใจถดถอย จะมีก็แต่คนที่ แลเห็นก็เล็งเห็น เล็งเห็นจึงคิดเห็น ได้ชัดเท่านั้นที่ยังคงหาญกล้าสามารถจะพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสด้วยกฎ “ตลาดคึกคักเรารบ ตลาดสงบเราอบรมเป็นการทบทวน การหา การรักษา การพัฒนา กับ การใช้งาน ผู้ร่วมงานให้เป็นไปอย่างสมดุล

 

วัตถุประสงค์

1.    เสนอแนะเพื่อเสริมสร้าง กลยุทธ์การจัดการงานขาย

2.    เสนอแนะเพื่อเสริมสร้าง แนวคิดการพัฒนานักขาย

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

  1. ศิลปะการบริหารให้งานได้ผลคนเป็นสุข
  2. อุบายพหูสูตในการกำจัดกับดักงานขาย
  3. ความแตกต่างหัวหน้ายุคเก่ากับยุคใหม่
  4. เจตคติและบทบาทของผู้จัดการงานขาย
  5. หัวใจการตลาดที่ส่งเสริมการทำงานขาย
  6. กลวิธีก้าวข้ามคู่แข่งด้วยจุดแข็ง 12P
  7. การยกระดับสมรรถนะนักขายมืออาชีพ
  8. จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจให้กับนักขาย

ภาคปฏิบัติ

  1. แบบทดสอบ
  2. กรณีศึกษาบทบาทสมมุติ

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2561

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

315.00

135.00

4,680.00

4,815.00

สมาชิก HIPO

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

พิเศษ! ชำระภายใน 3 ตุลาคม 2561 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

สมาชิก HIPO

4,000.00

280.00

120.00

4,160.00

4,280.00

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

 โทรสาร  02-615-4479

 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

 อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

 

18 เมษายน 2561

ผู้ชม 399 ครั้ง

Engine by shopup.com