HIPO Training

ดูบทความเทคนิคชี้ช่องรวยสำหรับผู้ประกอบการ

เทคนิคชี้ช่องรวยสำหรับผู้ประกอบการ

หมวดหมู่: Supervisor / Manager

เทคนิคชี้ช่องรวยสำหรับผู้ประกอบการ

 

วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

 

22 ตุลาคม 2561
9.00 – 16.00
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

          ยุคนี้ใครก็ รวย ได้  นั้น….. เป็นคำกล่าวที่เป็นความจริงได้ไม่ยาก หากมีคนชี้ช่องทางแห่งความสำเร็จให้ แต่ในทางตรงกันข้าม ยุคนี้ใครก็ จน ได้   หากผู้ประกอบการมัวแต่ลองผิดลองถูก สาเหตุเนื่องจาก โลกแห่งธุรกิจในปัจจุบัน มีการแข่งขันกันอย่างมาก ซึ่งนับวันก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ..... ..... รวมทั้งมีการพลิกผันอย่างรวดเร็วเกินความคาดหมาย

หลักสูตรนี้จึงออกแบบขึ้นมาเฉพาะให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ เส้นทางลัด และ ช่องทางรวย ที่ไม่ต้องดิ้นรน ลองผิดลองถูกอีกต่อไป

 

วัตถุประสงค์

 

 1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนา ได้สัมผัส และมองเห็นโอกาส รวมทั้ง ช่องทางแห่งความสำเร็จ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนา สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้กับ ธุรกิจ ได้อย่างเป็นระบบ

 

หัวข้อการฝึกอบรม

 

เรื่องที่ 1 ตีแผ่ ช่องรวย ของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

 1. กรณีตัวอย่าง ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ
  1. เขารวย และ ประสบความสำเร็จ เพราะอะไร
  2. ช่องรวย และ ทางสว่าง อยู่ตรงไหน
  3. เขาทำอย่างไร จึง รวย และ รวย และ รวย
 2. เจาะลึกเพิ่มเติม .....โลกธุรกิจในปัจจุบัน เขาดำเนินธุรกิจกันอย่างไร
 3. กิจกรรม แชร์ประสบการณ์ ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ....... เรียนรู้ อย่างเจาะลึก ด้วย ตัวอย่างดีๆ ที่ผู้ประกอบการห้ามมองข้าม

 

เรื่องที่ 2 ตีธุรกิจ ให้แตก

 1. เจาะลึก จุดแข็ง ของธุรกิจที่เราดำเนินการอยู่
 2. ค้นหา จุดอ่อน ของธุรกิจ
 3. ค้นหา โอกาส ในการทำธุรกิจ เพื่อเปิด ช่องรวย
 4. วิเคราะห์ อุปสรรคของธุรกิจ เพื่อป้องกันความล้มเหลว
 5. กิจกรรม ลงมือวิเคราะห์ และ หาช่องรวย

เรื่องที่ 3 บริหารช่องรวย ของ ธุรกิจ

 1. กำหนดช่องรวย และ เป้าหมาย
 2. การวางแผนสู่ช่องรวย
  1. กลุ่มเป้าหมาย คือ ใคร
  2. จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างไร
  3. ธุรกิจคุณพร้อมหรือยังที่จะไปสู่ ความรวย
 3. สู้ สู้ และ สู้ เพื่อมุ่งสู่ ช่องรวย
 4. กิจกรรม บริหารช่องรวย
 5. สรุป  และ กำหนดพันธสัญญาร่วมกัน

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2561

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

315.00

135.00

4,680.00

4,815.00

สมาชิก HIPO

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

พิเศษ! ชำระภายใน 7 ตุลาคม 2561 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

สมาชิก HIPO

4,000.00

280.00

120.00

4,160.00

4,280.00

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

 โทรสาร  02-615-4479

 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

 อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

 

12 ธันวาคม 2560

ผู้ชม 399 ครั้ง

Engine by shopup.com