hipotraining.co.th

ดูบทความหลักสูตร คิดบวกคิดใหม่จะก้าวไกลกว่าที่คิดยุค 4.0 (28 ก.พ. 62)

หลักสูตร คิดบวกคิดใหม่จะก้าวไกลกว่าที่คิดยุค 4.0 (28 ก.พ. 62)

หลักสูตรอบรม คิดบวกคิดใหม่จะก้าวไกลกว่าที่คิดยุค 4.0

                                                                                                                                

วิทยากร: ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล

                          บริษัท สมาร์ทวิชั่น จำกัด ปตท. , 7-11, ปูนซีเมนต์, EGAT, CMG, บ. ยูนิลีเวอร์, DTAC, Chevron
Offshore Thailand ,  บ. โยโกกาวา, บ. ไทย–เยอรมัน มีท โปรดัคท์, 
บ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น , ธนาคารแห่งประเทศไทย ,  ธนาคารกสิกรไทย , บ.คอนกรีต ,
ESSO  TOA
บ. เสริมสุข
PEPSI, ฮอนด้า , โตโยต้า , มาสด้า , อีซูซุ , มิตซูบิชิ , วอลโว่ , นิสสัน, ม. เกษตร , ม. ธรรมศาสตร์ ,
ม. จุฬา , ม. ราคำแหง , ม. สงขลานครินทร์ , ม. อุบุลราชธานี , ม.มหิดล,
AIA , ไทยประกันชีวิต

 

28 กุมภาพันธ์ 2562

09.00 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

                                                                                                                                                                                    

 

หลักการและเหตุผล        

         กระแสการพัฒนาองค์กรยุคใหม่ จะเน้นการแข่งขันสูง จึงมักจะนิยมจัดอบรมเกี่ยวกับ วิธีปฏิบัติ มากกว่า วิธีคิด ทำให้บุคลากรในยุคนี้มี จุดแข็ง ทางด้าน ฝีมือ แต่อาจจะมี จุดอ่อน ทางด้าน นิสัย ของการปรับตัวในการทำงานต่อกันอย่างเป็นเอกภา“นักแก้ปัญหา คือ ผู้ชนะ” สมรรถนะสำคัญขั้นพื้นฐานที่บรรดาผู้ปฏิบัติหน้าที่ นักจัดฝึกอบรม หรือ หัวหน้า ต้องมี อย่างน้อย 3 ข้อ ได้แก่ อธิบายดี ตอบคำถามเป็นและ วิจารณ์แล้วก็ชี้แนะได้ เนื่องจาก นักจัดฝึกอบรม กับ หัวหน้า เป็น บุคคลต้นแบบของผู้เข้ารับการอบรม การบ้านข้อสำคัญเบื้องต้นของผู้ที่ทำงานด้านการจัดอบรม ควรมีทัศนคติ [Attitude] กับ ปัญญา [Wisdom] เป็นเลิศ ในทำนองเดียวกันเพื่อคุณภาพชีวิตและประสิทธิผลภายในองค์กร พนักงานทุกคนควรตระหนักเสมอๆว่าพนัก แปลว่า ที่พิง  งาน แปลว่า ภาระ  พนักงาน คือ ที่พึ่งพิงของภาระ อย่างไรก็ตามบุคลากรทุกฝ่ายจะเกิด ขวัญกำลังใจ กับ วิสัยทัศน์ มากพอก็ต้องอาศัยการปรึกษาหารือกับผู้รู้ ดังที่ อินทิรา คานธี เคยกล่าวกับครูในอินเดียว่า “ถ้าเราเอาเงินมาแลกกันคนละ 1 เหรีบญ เราก็จะมีเงินกันคนละ 1 เหรีบญเหมือนเดิม แต่ถ้าเราเอาความคิดมาแลก กันคนละ 1 ความคิด เราก็จะมีความคิดกันคนละ 2 ความคิด”ความเป็น บัณฑิต คือ ผู้รู้  ไม่ได้ตีกรอบแต่เฉพาะ ความรู้ในตำรา ปัญญาของผู้รู้ที่แท้ สามารถเกิดขึ้นได้จากการฝึกฝนหรือประสบการณ์ตรงจากชีวิต ถึงแม้บัณฑิตจะรู้วิชาแต่ถ้าไม่รู้จักวางตัวให้คนยอมรับก็อยู่ยาก “อยู่ให้เขาพอใจไปให้เขาคิดถึง” เป็นคติที่สำแดงให้พึงตระหนักว่า วิชาคือตบะเดชะ แต่อย่าลืมว่า พฤติกรรมคือเสน่ห์          สำคัญที่ชี้เป็นชี้ตายเช่นกัน คนที่ เก่งคิด [Get Idea] จะมีหลายปัจจัยเกื้อหนุน เช่น วิชา [Knowledge] ข้อมูล [Data] การวิเคราะห์ [Analysis]วิสัยทัศน์ [Vision] ปัญญา [Wit] จินตนาการ [Imagination] รวมถึง จิตสำนึก [Ideology] และ ประสบการณ์ [Experience] การฝึกอบรม เป็นลู่ทางหนึ่งที่วิทยากรช่วยดึงเอาเส้นผมออกไปไม่ให้บังภูเขาวิทยากรจะชี้ให้เห็นว่า “ทำไมมืออาชีพถึงตายน้ำตื้น?” พร้อมกับเล่าข้อคิดแล้วทำแบบทดสอบหรือกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการเป็นการฉายภาพให้ได้คำนึงถึงแง่มุมของช่องทางที่ถูกมองข้าม สมกับถ้อยคำที่ว่า “ชีวิตนี้ไม่มีทางตัน..ปัญหามีไว้ให้แก้ !”

 

หลักการและเหตุผล         

        กระแสการพัฒนาองค์กรยุคใหม่ จะเน้นการแข่งขันสูง จึงมักจะนิยมจัดอบรมเกี่ยวกับ วิธีปฏิบัติ มากกว่า วิธีคิด ทำให้บุคลากรในยุคนี้มี จุดแข็ง ทางด้าน ฝีมือ แต่อาจจะมี จุดอ่อน ทางด้าน นิสัย ของการปรับตัวในการทำงานต่อกันอย่างเป็นเอกภา“นักแก้ปัญหา คือ ผู้ชนะ” สมรรถนะสำคัญขั้นพื้นฐานที่บรรดาผู้ปฏิบัติหน้าที่ นักจัดฝึกอบรม หรือ หัวหน้า ต้องมี อย่างน้อย 3 ข้อ ได้แก่ อธิบายดี ตอบคำถามเป็นและ วิจารณ์แล้วก็ชี้แนะได้ เนื่องจาก นักจัดฝึกอบรม กับ หัวหน้า เป็น บุคคลต้นแบบของผู้เข้ารับการอบรม การบ้านข้อสำคัญเบื้องต้นของผู้ที่ทำงานด้านการจัดอบรม ควรมีทัศนคติ [Attitude] กับ ปัญญา [Wisdom] เป็นเลิศ ในทำนองเดียวกันเพื่อคุณภาพชีวิตและประสิทธิผลภายในองค์กร พนักงานทุกคนควรตระหนักเสมอๆว่าพนัก แปลว่า ที่พิง  งาน แปลว่า ภาระ  พนักงาน คือ ที่พึ่งพิงของภาระ อย่างไรก็ตามบุคลากรทุกฝ่ายจะเกิด ขวัญกำลังใจ กับ วิสัยทัศน์ มากพอก็ต้องอาศัยการปรึกษาหารือกับผู้รู้ ดังที่ อินทิรา คานธี เคยกล่าวกับครูในอินเดียว่า “ถ้าเราเอาเงินมาแลกกันคนละ 1 เหรีบญ เราก็จะมีเงินกันคนละ 1 เหรีบญเหมือนเดิม แต่ถ้าเราเอาความคิดมาแลก กันคนละ 1 ความคิด เราก็จะมีความคิดกันคนละ 2 ความคิด”ความเป็น บัณฑิต คือ ผู้รู้  ไม่ได้ตีกรอบแต่เฉพาะ ความรู้ในตำรา ปัญญาของผู้รู้ที่แท้ สามารถเกิดขึ้นได้จากการฝึกฝนหรือประสบการณ์ตรงจากชีวิต ถึงแม้บัณฑิตจะรู้วิชาแต่ถ้าไม่รู้จักวางตัวให้คนยอมรับก็อยู่ยาก “อยู่ให้เขาพอใจไปให้เขาคิดถึง” เป็นคติที่สำแดงให้พึงตระหนักว่า วิชาคือตบะเดชะ แต่อย่าลืมว่า พฤติกรรมคือเสน่ห์          สำคัญที่ชี้เป็นชี้ตายเช่นกัน คนที่ เก่งคิด [Get Idea] จะมีหลายปัจจัยเกื้อหนุน เช่น วิชา [Knowledge] ข้อมูล [Data] การวิเคราะห์ [Analysis]วิสัยทัศน์ [Vision] ปัญญา [Wit] จินตนาการ [Imagination] รวมถึง จิตสำนึก [Ideology] และ ประสบการณ์ [Experience] การฝึกอบรม เป็นลู่ทางหนึ่งที่วิทยากรช่วยดึงเอาเส้นผมออกไปไม่ให้บังภูเขาวิทยากรจะชี้ให้เห็นว่า “ทำไมมืออาชีพถึงตายน้ำตื้น?” พร้อมกับเล่าข้อคิดแล้วทำแบบทดสอบหรือกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการเป็นการฉายภาพให้ได้คำนึงถึงแง่มุมของช่องทางที่ถูกมองข้าม สมกับถ้อยคำที่ว่า “ชีวิตนี้ไม่มีทางตัน..ปัญหามีไว้ให้แก้ !”

 

วัตถุประสงค์
    1. เสริมสร้างศรัทธาสำหรับการพัฒนาทัศนคติ
    2. พัฒนาทักษะการปฏิบัติด้วยแนวคิดเชิงบวก

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
    1. หัวใจสำคัญในการเรียนรู้
    2. นักคิดพหูสูตในระดับมืออาชีพ
    3. บริบทยุคใหม่ที่ต้องปรับแนวคิด
    4.  วิสัยทัศน์การประกอบการเชิงรุก
    5.  **Workshop** กิจกรรมดำริ
    6.   ขั้นตอนการการพัฒนาทักษะการคิด
    7.   กลเม็ดเสริมสร้างวิธีคิดให้ฉับไว
    8.    **Workshop** กิจกรรมดำริ
    9.       ทางลัดฝึกฝนการเป็นคนเก่งคิด
    10.    การขจัดกับดักอุปสรรคความคิด
    11.    แบบทดสอบและกรณีศึกษา

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

315.00

135.00

4,680.00

4,815.00

สมาชิก HIPO

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

พิเศษ! ชำระภายใน 13 กุมภาพันธ์ 2562 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

สมาชิก HIPO

4,000.00

280.00

120.00

4,160.00

4,280.00

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

a

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

 โทรสาร  02-615-4479

 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

 อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

 

23 มกราคม 2562

ผู้ชม 232 ครั้ง

Engine by shopup.com