hipotraining.co.th

ดูบทความหลักสูตร กลยุทธ์การจัดการช่องทางการตลาดยุค 4.0 (29 พ.ค. 62)

หลักสูตร กลยุทธ์การจัดการช่องทางการตลาดยุค 4.0 (29 พ.ค. 62)

หลักสูตรอบรม กลยุทธ์การจัดการช่องทางการตลาดยุค 4.0

 

      วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  

Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี

จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

 

29 พฤษภาคม 2562

09.00 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร) 

 

  *สถานที่การจัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม          

 

                      

หลักการและเหตุผล

           ปัจจุบันการตลาดดิจิตอลได้มีบทบาทมากขึ้นต่อธุรกิจเนื่องจากแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคนิยมใช้
สื่อดิจิตอล โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นช่องทางในการสื่อสารและค้นหาข้อมูลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เพื่อวางแผนการซื้อ การเปรียบเทียบความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และราคาของผู้ขายแต่ละรายและการซื้อขายรวมถึงการบอกเล่าประสบการณ์หลังใช้ผลิตภัณฑ์ จะเห็นว่าสังคมออนไลน์เป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ปัจจุบันธุรกิจต่างๆ จึงหันมาใช้การตลาดและกลยุทธ์การสื่อสารผ่านสื่อแบบใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่งเป็นแนวโน้มการตลาดที่จำเป็นสำหรับโลกยุคดิจิตอลแทนรูปแบบเดิมๆเนื่องจากต้นทุนที่ต่ำแต่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดีการทำการตลาดดิจิตอลเริ่มจากการตลาดผ่านเว็บไซต์ คือการเพิ่มการยอดเข้าดูเว็บไซต์รวมไปถึงการกระตุ้นให้เกิดธุรกรรมผ่านช่องทางเว็บไซต์ในการขายสินค้าและบริการผ่านเว็บโดยตรง

วัตถุประสงค์
1. เรียนรู้เทคนิคการจัดการช่องทางการตลาด ในยุค 4.0
2. เข้าใจพฤติกรรมและเทรนด์ของกลุ่มเป้าหมายก่อนทำธุรกิจออนไลน์และออฟไลน์ 
3. ปัญหาและความเสี่ยงของธุรกิจในยุคดิจิทัล (Risk of Digital Business)
4. เทคนิคการใช้เครื่องมือต่างๆในการทำ Digital Marketing ผ่าน Social Media, Mobile, Content Marketing 
5. รวบรวมตัวอย่างของการทำ Digital marketing ที่ประสบความสำเร็จพร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อดีเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
1. พฤติกรรมการซื้อและความคาดหวังของลูกค้าเป้าหมาย
2. ขอบเขตการตลาด 4.0
3. Customer Journey และ กระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า (Buying Decision Process)
4. ประสบการณ์ของลูกค้า หรือ Moment of Truth สำคัญอย่างไร
5. กิจกรรม: วิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของลูกค้า
6. ช่องทางการตลาดยุคใหม่ (Marketing Place 4.0)...เลือกเพื่อตอบโจทย์อะไรบ้าง?       
7.  OMNI Channel คืออะไร เกี่ยวข้องกับการตลาด 4.0 อย่างไร        
8.   Online และ Offline … ช่องทางไหน work กว่า หรือ ทั้งคู่
9.   จัดการช่องทางการตลาดอย่างไร• ให้โดนใจลูกค้า• ให้คุ้มค่าใช้จ่าย       
10.  แนวทางการประยุกต์ช่องทางการตลาด 4.0 สำหรับ• ธุรกิจ B to C (Business to Consumer)• ธุรกิจ B to B (Business to Business)       
11.  สรุป คำถามและคำตอบ

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

315.00

135.00

4,680.00

4,815.00

สมาชิก HIPO

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

พิเศษ! ชำระภายใน 14 พฤษภาคม 2562 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

สมาชิก HIPO

4,000.00

280.00

120.00

4,160.00

4,280.00

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

a

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

 โทรสาร  02-615-4479

 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

 อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

 

23 มกราคม 2562

ผู้ชม 298 ครั้ง

Engine by shopup.com