hipotraining.co.th

ดูบทความหลักสูตรอบรม หลักสูตรอบรม Professional Salesperson พนักงานขายมืออาชีพ

หลักสูตรอบรม หลักสูตรอบรม Professional Salesperson พนักงานขายมืออาชีพ

หลักสูตรอบรม หลักสูตรอบรม Professional Salesperson
พนักงานขายมืออาชีพวิทยากร: ดร.สุรวงศ์  วัฒนกูล

ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะศาสนศาสตร์ สาขาพุทธศาสตร์ ม.มหามกุฎราชวิทยาลัย

ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ ม. ศรีปทุม, ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ ม. รามคำแหง

หลักสูตรพิเศษ คิว.ซี. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี่ ไทย-ญี่ปุ่น

เป็นวิทยากรอิสระ นักพูดมืออาชีพ รับฝึกอบรมบรรยาย+workshop ในวงการมากกว่า 35 ปี

 

 

2 กรกฎาคม 2562

   09.00 16.00 น.

        ** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 

                          *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

                                               

หลักการและเหตุผล

ตำราโดย Guru ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการให้ข้อคิดว่า งานขาย มีลักษณะเกี่ยวกับความสามารถในการชักจูงใจและโน้มน้าวหรือใช้ศิลปะการขายเป็นสำคัญ การขายเกิดจากพฤติกรรมภายใน ได้แก่ ความรู้สึกนึกคิด ความนิยมชมชอบ ความพอใจความเต็มใจของผู้ซื้อ นักขายจะต้องมีคุณสมบัติและความรอบรู้หลายประการ เช่น พื้นฐานการปฏิบัติ หน้าที่เกี่ยวข้องกับการขายโดยตรง จิตวิทยาในการปรับตัวเข้าหาลูกค้า การเตรียมตัวก่อนจะลงมือขายและการปฏิบัติภายหลังสิ้นสุดการขาย ดังนั้น ผู้ประกอบการจะต้องให้ความสำคัญของการขายเป็นหลักนอกจากกิจการจะ มีสินค้าพร้อมขาย มีลูกค้าผู้มุ่งหวังเป็นเป้าหมาย มีบุคลากรทำหน้าที่การขาย ยังถือว่าไม่เพียงพอสำหรับการสร้างเสริมการขายให้มีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยศิลปะการขายที่นักขายเหล่านั้น นำมาใช้ในระหว่างการปฏิบัติงานขายด้วย จึงจะบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

เสน่ห์ในสนามการขายย้ำเสมอว่า “ชอบคนจะชอบจอง ชอบของจะชอบคน?”

ถ้าเล็งผลเลิศจะเป็นนักขายมืออาชีพ เราก็ต้องเข้าใจเรื่อง การขี่รถไต่ถัง เสียก่อน การแสวงหาผู้มุ่งหวังก็เหมือนกับ การขี่    รถไต่ถัง เมื่อเริ่มขี่เวียนไต่ระดับขึ้นมาแล้วจะหยุดซิ่งไม่ได้ หยุดเมื่อไรก็ร่วงล้มกลิ้งเมื่อนั้น พึงจำไว้ว่า เมื่อคุณอยู่บนรถไต่ถังวงการขาย คุณก็จะต้องซิ่งเต็มแรงตลอดเวลาจนกว่าไม่มีใครซื้อตั๋วเข้าชม นั่นเพราะด้วยเหตุนี้ นักขายจึงต้องพัฒนา สมรรถนะ หรือ ความสามารถจำเพาะให้สามารถทำงานขายอย่างมีประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่มีข้อจำกัดเรื่อง เวลาในการขายนักขายจะต้องมีความเป็นมืออาชีพยิ่งกว่าเดิม “ในอากาศมีเงินลอยอยู่เต็มไปหมด ถ้ามีความสามารถมากพอ เราย่อมมีโอกาสคว้าเอามาเป็นของเราได้” อาทิ การขายหน้าเคาน์เตอร์ การขายทางโทรศัพท์ในยุคนี้ถือว่าเป็นช่องทางลัดในการเข้าถึงตัวลูกค้า ข้อสำคัญก็คือพนักงานขายจะต้องมีข้อมูลลูกค้าหรือความรู้ในตัวสินค้าดีพอ ทั้งยังต้องอาศัย “วาทกรรมหรือศิลปะการเลือกใช้คำพูดที่โดดเด่นน่าสนใจ” รู้จักการใช้หลักจิตวิทยาการนำเสนอที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย จะได้โน้มน้าวจูงใจให้(ว่าที่)ลูกค้าตัดสินใจซื้อง่ายขึ้น หากมีใครบอกว่า การขายไม่ใช่การปอกกล้วยเข้าปาก งานขายมันไม่ง่ายอย่างที่คิดก็จะร่วมด้วยช่วยยืนยันว่าใช่ เนื่องจาก ลูกค้าไม่ใช่กล้วย ถ้าการขายง่ายดุจปอกกล้วย บริษัทคงไม่ต้องจ่ายคอมมิชชั่นเพิ่มให้พิเศษ การขายคือการพยายามซื้อใจใครสักคนให้มาเป็นลูกค้า ถึงกระนั้นก็ตามก็ยังเป็นงานที่น่าพิศวาสท้าทายความสามารถไม่น้อยไปกว่าการจีบใครสักคนเพื่อดึงตัวเอามาเป็นแฟนในเมื่อพนักงานมีเสน่ห์พอที่จะซื้อใจให้บริษัทอ้าแขนรับได้ก็ย่อมมีเสน่ห์พอที่จะซื้อใจลูกค้าได้เช่นกัน

 
วัตถุประสงค์

 

 1. แนะนำการประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยาและศิลปะเพื่อการขาย
 2. นำเสนอแนวคิดการพัฒนาสมรรถนะการขายเป็นมืออาชีพ

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

 

 1. หัวใจและกลยุทธ์ในการขายให้เกิดผลสัมฤทธิ์
 2. วิธีจูนทัศนะเพื่อยกระดับเป็นนักขายมืออาชีพ
 3. การวางแผนการขายให้สอดคล้องสถานการณ์
 4. ลูกสูตรปิดการขายเชิงประจักษ์ด้วยหลัก8C
 5. การขายขั้นเทพที่ลูกค้าไม่รู้สึกว่ากำลังโดนขาย
 6. จิตวิทยาการเล่าสินค้ากับเงื่อนไขให้น่าติดตาม
 7. เทคนิคพลิกเกมการโต้แย้งด้วยกฎดับเบิ้ลเยส
 8. กลเม็ดสร้างบรรยากาศให้ลูกค้ารู้สึกมีความสุข
 9. เคล็ดลับการเล่นของเพื่อขายสินค้าให้ได้ราคา
 10. เซ็นส์การอ่านพฤติกรรมความสนใจของลูกค้า
 11. ไหวพริบการหยุดพักปักหมุดให้ตรงจุดโดนใจ
 12. การบริการหลังการขายไม้ตายในการเพิ่มยอด

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

315.00

135.00

4,680.00

4,815.00

สมาชิก HIPO

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

พิเศษ! ชำระภายใน 17 มิถุนายน 2562 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

สมาชิก HIPO

4,000.00

280.00

120.00

4,160.00

4,280.00

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

a

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

 โทรสาร  02-615-4479

 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

 อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

 

25 มกราคม 2562

ผู้ชม 217 ครั้ง

Engine by shopup.com