hipotraining.co.th

ดูบทความหลักสูตรอบรม Professional Sales Coordinator (อบรม 22 ส.ค. 62)

หลักสูตรอบรม Professional Sales Coordinator (อบรม 22 ส.ค. 62)

หลักสูตรอบรม Professional Sales Coordinator
(Sales Support / Sales Administration) 
นักประสานงานขายมืออาชีพ

 

วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

 

22 สิงหาคม 2562
09.00 - 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 *สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

กระบวนการขายขององค์กรไม่เพียงแต่จะต้องมีพนักงานขายที่ดีและเก่งเท่านั้น องค์กรนั้นยังจะมีหน่วยงานด้าน Sales Support และ Sales Administration ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานหรือบุคคลที่สำคัญที่จะช่วยให้การขายประสบความสำเร็จได้ ดังนั้น พนักงานในหน่วยงาน Sales Support และ Sales Administration จะต้องเป็นผู้ที่ต้องเข้าใจกระบวนการทำงานหรือขั้นตอนการทำงานอย่างดี อีกทั้ง จะต้องสามารถบริหารจัดการงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

หลักสูตรนี้ จึงได้ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้พนักงาน Sales Support และ Sales Administration ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการและขั้นตอนการทำงาน การแก้ปัญหาต่างๆ รวมทั้งได้เห็นถึงความสำคัญของการทำงานของหน่วยงานของตนเองอีกด้วย ว่ามีส่วนช่วยหรือสนับสนุนให้การขายประสบความสำเร็จได้มากน้อยเพียงใด

 

วัตถุประสงค์:  

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนและกระบวนการทำงานของ Sales Support และ Sales Administration 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะต่างๆ ที่เป็นหัวใจสำคัญของการทำงานในหน่วยงาน Sales Support และ Sales Administration


หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:
1. บทบาทและหน้าที่ของ Sales Support และ Sales Administration
    • การทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน และ ฟันเฟืองของฝ่ายขาย
    • การทำหน้าที่เป็นพนักงานขาย กรณีพนักงานขายไม่อยู่
2. การบริหารจัดการเรื่อง สต็อคสินค้า
    • การแบ่งประเภทของสต๊อค
    • เทคนิคการจดจำสต๊อค
    • การบริหารสต๊อคอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การรับ และ คีย์ออเดอร์ (Sales Order) เมื่อมีการสั่งซื้อ
    • การรับออเดอร์
    • การคีย์ออเดอร์
    • การตรวจทานออเดอร์
4. การประสานงานกับฝ่ายงานต่าง ๆ 
    • การประสานงานกับพนักงานขาย
    • การประสานงานกับฝ่ายจัดส่ง และ คลังสินค้า
    • การประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ เช่น บัญชี
5. การแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ ทั้งกับลูกค้า และ พนักงานในองค์กร
    • แก้ปัญหา เรื่อง สินค้า
    • แก้ปัญหา เรื่อง การจัดส่ง
    • แก้ปัญหา เรื่อง เอกสาร 
6. กิจกรรม: การแก้ปัญหา อย่างมีทักษะและลูกล่อลูกชน
7. การจัดเตรียม และ การจัดเก็บเอกสารเพื่อสนับสนุนการขาย
8. สรุปและตอบคำถาม 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2562

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

สมาชิก HIPO

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

พิเศษ! ชำระภายใน 7 สิงหาคม 2562 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

สมาชิก HIPO

3,400.00

238.00

102.00

3,536.00

3,638.00

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

 โทรสาร  02-615-4479

 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

 อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

 

 

 

 PROFESSIONAL INSTRUCTOR                     ดร.ธธีร์ธร  ธีรขวัญโรจน์ 

ประวัติการศึกษา                                                                                                                                    

ปริญญาเอก                          University of South Australia                                        Adelaide, Australia

ปริญญาโท                           International University of Japan                                  Niigata, Japan

ปริญญาตรี                            Chulalongkorn University                                             Bangkok, Thailand

                   

การทำงานในปัจจุบัน                                                                                        

กรรมการผู้จัดการ บ.ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ ที่ปรึกษาและวิทยากรรับเชิญในด้านการบริการ การขาย การตลาดให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันฝึกอบรม เป็นอาจารย์พิเศษและวิทยากรให้แก่มหาวิทยาลัยต่างๆ ตัวอย่างเช่น
      •  Dusit Executives Development Center ,โรงแรมดุสิตธานี ,โรงแรมโอเรียลเต็ล, โรงแรมสุโขทัย, Sixsenses
      • 
เซเว่นอีเลเว่น, บริษัทในเครือ CP , Family Mart, AIM STAR NETWORK , THE MINOR FOOD GROUP
      • 
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, MAC Education
      • 
ธนาคารแห่งประเทศไทย, สมาคมการตลาด, สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED), สำนักงาน เลขาธิการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า
      • 
DTAC, True Corporation, โตโยต้า, นิสสัน, เนชั่น, โตชิบ้า, พานาโซนิค, ไทยน้ำทิพย์ (โค้ก), เสริมสุข (เป๊ปซี่)
          Loreal Shisedo,  Aspac Oil-Castrol,  บ.King Power, บ.Stiebel Eltron
      • 
บ.Hafele, บ. ไชโยเอเอ (Double A), บ.Jaspal, บ.Dapper, ไทยประกันชีวิต,  Ace Insurance, ไทยประกันภัย, ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์, บ.ฟินันซ่า
      • 
ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ. เกียรตินาคิน, ธ.ออมสิน, ธนาคารอาคารสงเคราะห์ IEC สถานทูตนิวซีแลนด์ หอแว่น
      • 
รพ.พญาไท, รพ.กรุงเทพฯ,  รพ.สินแพทย์,  รพ.นนทเวช,  รพ.บางโพ, บจ.ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
      • 
บ.ไทยโอซูก้า, Terumo,  บ. Novo Nordisk , บ.เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์,  บ. IT One Fujitsu , CDG G-Able,
         บ.N.Y.K. Ship
      • 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (Egat), การประปานครหลวง GUSCO, บ.Turimo Asia
      • 
บมจ.พร็อพเพอตี้ เพอร์เฟ็ค, บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้, Major Development, บมจ. มั่นคงเคหะการ, Emperor House
         บมจ. Unique Engineering Italthai, ทักษิณคอนกรีต
      • 
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,  TT&T,
         บ. Sports City (2002)
      • 
บ. CP7-11, บ. CP Consumer , บ. CPF Training Center, บจ.ปัญญธารา,  บ. มารีนโกลด์ โปรดักส์,  บ.เจียไต๋,
         กลุ่มบริษัท SPC บ. คอนวูด, บ.Eternity
      • 
บ.ปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม, บจ.เซรามิคอุตสาหกรรมไทย (Cotto Tiles), Siam Craft, ซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ท
         บริษัทเครือสหพัฒนพิบูลย์ Progres Information
      • 
สำนักงานประกันสังคม Voicetel บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม Oversea Education
      • 
สายการบินนกแอร์, บจ.อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน, TCC Capital
      • 
BP Castrol, บ.NHK สปริง, เบทาโกร บราเดอร์, CSS Thailand
      • 
บ.เหรียญทองการพิมพ์, บ.ไซแอนติฟิคโปรโมชั่น
      • 
บมจ. ปตท, บ.บางจากกรีนเนท, บ.บางจากสำนักงานใหญ่, บ.ภูเก็ตสีวลี  
      • 
บ.กระจกไทยอาซาฮี,  บ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์, บ.เช้งเกอร์ไทย, บจ.เอชจีเอสที (ประเทศไทย)
      • 
King Power, CSS Thailand , บ.ด็อกเตอร์ นก, บ.สุโขทัยเมเนจเม้นท์
      • 
บ.Seiko, บ.อิออนธนสินทรัพย์, บจ.ทานากะ พรีซิสชัน
      • 
บจ.พฤกษา เรียลเอสเตท, บจ.อาซีฟา,
      • 
ม.ขอนแก่น (MBA) ม.นเรศวร ม.หอการค้าไทย ม.รามคำแหง (MBA) ม.เทคโนโลยีมหานคร ม.ศรีปทุม ม.สยาม

ม.Saint John (MBA) ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.ราชภัฏสวนดุสิต รวมทั้งบรรยายหลักสูตรอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไป

(Public Training)

ประสบการณ์ทำงานอื่นๆ

     ผ่านการทำงานในตำแหน่ง General Manager - ผู้จัดการบริหารงานขายให้กับบริษัทอุตสาหกรรมนมไทย จำกัด (ผู้ผลิตนมมะลิ เนยออร์คิด) นอกจาก นั้น ยังมีประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคารกับธนาคารกสิกรไทย ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร ฝ่ายการตลาดวิภัชธุรกิจและผลิตภัณฑ์ (ลูกค้ารายย่อย) และฝ่ายบัตรเครดิต และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group รวมประสบการณ์ทั้งสิ้นกว่า 30 ปี

หัวข้อการบรรยาย
    •  การขาย การตลาด และการบริการ (Sales, Marketing and Services)
    •  การบริหารและการจัดการสำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ (Management)
    •  การพัฒนาความคิดและทัศนคติ (Thinking and Attitude)

ตำราวิชาการ       
   1.  การตลาดบริการ (Services Marketing) กับ ซีเอ็ดยูเคชั่น พิมพ์ครั้งที่ 12 ธ.ค. 2552(หนังสือ Best Seller) 

   2. รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าโกรธ (Customer Complaint Management) กับ ซีเอ็ดยูเคชั่นพิมพ์ครั้งที่ 2 ม.ค.50
   3. การบริหารงานขาย  กับ บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น ปี 2551

งานวิจัย          
          
งานวิจัยเรื่อง Literature Review of Service Quality Improvement in the Retail Banking Industry พิมพ์ฉบับ เม.ย – มิ.ย. 2546 กับวารสารบริหารธุรกิจ ม. ธรรมศาสตร์ และ งานวิจัยเรื่อง Service Quality Improvement in Thai Retail Banking and its Management Implications พิมพ์ฉบับ ม.ค.- เม.ย. 2547 กับ ABAC Journal  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

หลักสูตรที่สอน
    1.หมวดการขายและการตลาด
        •  หลักสูตร นักขาย 360 องศา
        •  หลักสูตร Professional Selling Skills
        •  หลักสูตร เจราจาต่อรองการขายและโน้มน้าวใจอย่างมืออาชีพ
        •  หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มยอดขายอย่างได้ผล
        •  หลักสูตร การเจรจาต่อรองให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์
        •  หลักสูตร ขายและให้บริการอย่างที่ปรึกษา Consulting Sales
        •  หลักสูตร การบริหารลูกค้าด้วยการสร้างและรักษาฐานลูกค้า
        •  หลักสูตร Professional TeleSelling
        •  หลักสูตร Key Account Management
        •  หลักสูตร Sales Planning
        •  หลักสูตร การขาย การบริการอย่างที่ปรึกษาและการทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
        •  หลักสูตร ทักษะการวิเคราะห์ลูกค้าและการนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ DISC
        •  หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลิตภัณฑ์อย่างได้ผล
        •  หลักสูตร เทคนิคและศิลปะในการเจรจาต่อรองในการขาย
        •  หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพ และการจัดระบบการประเมินผลพนักงานขาย
        •  หลักสูตร เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ และการใช้สคริปต์เพี่อเพิ่มยอดขาย
        •  หลักสูตร ปลุกขวัญ สร้างพลังจุดไฟหัวใจพนักงาน
        •  หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลิตภัณฑ์อย่างได้ผล
        •  หลักสูตร เทคนิคการขายสินค้าราคาสูง
        •  หลักสูตร คิดเป็น พูดเป็น ทำเป็น ในงานขายและบริการ
        •  หลักสูตร การสร้างโอกาสทางการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย
        •  หลักสูตร เจาะลึกกลเม็ด...การขายตามสถานการณ์ลูกค้า
        •  หลักสูตร พลิกวิธีคิด...พิชิตยอดขาย
        •  หลักสูตร การวางแผนการขายสำหรับพนักงานขาย
        •  หลักสูตร PC มืออาชีพ
        •  หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิภาพ
        •  หลักสูตร ทักษะการเป็นนักขายมือทอง
        •  หลักสูตร เทคนิคการบริหารงานขายเชิงรุก
        •  หลักสูตร การวางแผนการขายสำหรับพนักงานขาย
    2.หมวดบริการ
        •  หลักสูตร พนักงานต้อนรับมืออาชีพ
        •  หลักสูตร การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า CRM
        •  หลักสูตร Professional Customer Service
        •  หลักสูตร Customer Complaint Management
        •  หลักสูตร Customer insight
        •  หลักสูตร Service Maketing
        •  หลักสูตร ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์
        •  หลักสูตร Effective Communication & Service mind
        •  หลักสูตร Customer Focus
        •  หลักสูตร ศิลปะการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
        •  หลักสูตร การบริหารข้อร้องเรียนของลูกค้าให้อยู่หมัด CCM
        •  หลักสูตร การบริหารบริการบนพื้นฐานของ CRM
        •  หลักสูตร จิตวิทยาการแก้ปัญหาและตัดสินใจในงานบริการ
        •  หลักสูตร นักบริการ 360 องศา
        •  หลักสูตร เคล็ดลับการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนและความไม่พอใจของลูกค้าอย่างเป็นระบบ
        •  หลักสูตร พฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ
        •  หลักสูตร ศิลปะการใช้โทรศัพท์เพื่อสร้างความประทับใจ
        •  หลักสูตร การรับโทรศัพท์และการประชาสัมพันธ์
        •  หลักสูตร ยกระดับการบริการขั้นสูง
        •  หลักสูตร การบริหารลูกค้ารายสำคัญ KAM
        •  หลักสูตร มุ่งสู่ความเป็นเลิศในงานบริการระดับมืออาชีพ
        •  หลักสูตร Service Mind and Service Excellence
        •  หลักสูตร Super Servicer Excellence
    3.  หมวดหัวหน้างาน
        •  หลักสูตร Coaching Communication
        •  หลักสูตร Supervisor Skill Development
        •  หลักสูตร First Step Manager
        •  หลักสูตร Project Management
        •  หลักสูตร Supervisor Skill for Supervisor
        •  หลักสูตร Sales Supervisor & Area Manager
        •  หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานมือใหม่
        •  หลักสูตร Super Leadership
        •  หลักสูตร Call Center Supervisor
        •  หลักสูตร หัวหน้าที่เก่งงาน เก่งคน เก่งบริหาร
        •  หลักสูตร จิตวิทยาบริหารงานขายและจูงใจพนักงานขาย
        •  หลักสูตร Mindset Change Manager
        •  หลักสูตร People Management
        •  หลักสูตร หัวหน้าที่ลูกน้องต้องการและบริษัทเชิดชู
        •  หลักสูตร การสื่อสารประสานงานอย่างสร้างสรรค์ (ระดับหัวหน้า)
        •  หลักสูตร Coaching Mentor
        •  หลักสูตร Effective Communication and the art of teamwork
        •  หลักสูตร การบริหารงานขายสำหรับผู้บริหารทีมขาย
        •  หลักสูตร Supervisor Leadership
        •  หลักสูตร ผู้นำและภาวะผู้นำในยุคศตวรรษที่ 21
        •  หลักสูตร 8 มิติแห่งความฉลาดรู้ของผู้นำ
        •  หลักสูตร ศิลปะการสั่งงาน มอบหมายงาน ติดตามงาน
        •  หลักสูตร Management Skills for Sales Manager
        •  หลักสูตร กลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้นำ
    4.  หมวดความคิดและทักษะอื่นๆ
        •  หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ปัญหาในการทำงาน เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ
        •  หลักสูตร เทคนิคสร้างสรรค์การทำงานให้มีความสุข
        •  หลักสูตร นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ
        •  หลักสูตร Competency & KPI
        •  หลักสูตร finance for Non Finance
        •  หลักสูตร Happy @ Workplace
        •  หลักสูตร Systematic Thinking
        •  หลักสูตร Team Spirit
        •  หลักสูตร การพัฒนาทักษะการทำงาน เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ
        •  หลักสูตร Positive Thinking
        •  หลักสูตร พนักงานผู้มีหัวใจเป็นเจ้าของธุรกิจ
        •  หลักสูตร Problem Solving and Decision Making
        •  หลักสูตร การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อปรับปรุงงาน
        •  หลักสูตร การพัฒนาทักษะของพนักงานในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้สูตร ABC
        •  หลักสูตร การทำงานเชิงรุก เพื่อพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ
        •  หลักสูตร ปลดล็อกความคิด พิชิตความจำ เพื่อความสำเร็จในงาน
        •  หลักสูตร บริหารคนเพื่อมุ่งสู่...ความสำเร็จขององค์กร
        •  หลักสูตร Mindset Change to Success
        •  หลักสูตร Can Do Attitude
        •  หลักสูตร เทคนิคการลดข้อผิดพลาดในการทำงาน

 

  การติดต่อ       02-615-4499, 086-318-3151-2

 

 

12 เมษายน 2562

ผู้ชม 649 ครั้ง

Engine by shopup.com