hipotraining.co.th

ดูบทความหลักสูตร กฎหมายประกันสังคม กฎหมายกองทุนเงินทดแทน (ภาคปฏิบัติ) (20 ก.พ.62)

หลักสูตร กฎหมายประกันสังคม กฎหมายกองทุนเงินทดแทน (ภาคปฏิบัติ) (20 ก.พ.62)

หลักสูตรอบรม กฎหมายประกันสังคม กฎหมายกองทุนเงินทดแทนภาคปฏิบัติ

       วิทยากร: อาจารย์สิทธิศักดิ์  ศรีธรรมวัฒนา
ศิลปศาสตร์บัณฑิต ( รัฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การบริหารกฎหมายคุ้มครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ศึกษา แนวคำพิพากษาศาลฎีกามากกว่า 500 คดี
ประสบการณ์ทำงาน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทเซเรบอส ประเทศไทย จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทเซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทโตโยต้า ทรานสปอร์ต ประเทศไทย จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทซีพีซี/อายิ (ประเทศไทย ) จำกัดอดีตประธานชมรมผู้บริหารอุตสาหกรรมเกตย์เวย์ซิตี้

 

20 กุมภาพันธ์ 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

ถ้าปัญหาต่อไปนี้เกิดขึ้นในบริษัทของท่าน ท่านจะตัดสินใจอย่างไร ???
     1. สรุปสิทธิประโยชน์ของประกันสังคม มีประเด็นสำคัญอะไรบ้าง ?
     2. สรุปสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน มีประเด็นสำคัญอะไรบ้าง ?( สรุปเป็นภาษาคนธรรมดา ที่เข้าใจง่าย )
     3. เจ็บป่วยหรือตายในงาน หรือ เป็นเจ็บหรือตายส่วนตัว ดูตรงไหน ?
     4. ถ้าเจ็บจากการทำงาน นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างระหว่างหยุดงานรักษาตัวให้หรือไม่ ?
     5. การเจ็บหรือตายขณะทำงาน ที่กองทุนไม่จ่าย นายจ้างก็ไม่ต้องจ่าย มีเรื่องอะไรบ้าง ดูกฎหมายตรงไหน ?
     6. แม่บ้านแวะซื้อกาแฟ ขนม ผลไม้มาไหว้ศาลพระภูมิ มาเตรียมรับแขก แต่ถูกรถชนตายที่ตลาด ก่อนการสแกนนิ้ว ..เป็นการเสียชีวิต             ส่วนตัว หรือ หรือในงาน ?
     7. ตะโกนเล่นกับเพื่อนว่าตนเองเป็น “ไอ้แมงมุม” ขณะทำงานไต่อยู่บนที่สูงแล้วลื่นตกลงมาตาย เป็นการตายนอกงาน หรือ ตายในงาน 
     8. ลูกจ้างมาขอว่าไม่ต้องหักเงินสมทบประกันสังคม เพราะเขาประกันตนเองตามมาตรา 3
     9 อยู่แล้ว นายจ้างต้องหักส่งหรือไม่ ? 9. ทำงานวันเดียวแล้วออก ต้องส่งเงินสมทบประกันสังคมไหม ?
    10. ทำงานวันเดียวแล้วบาดเจ็บจากการทำงาน นายจ้างต้องรับผิดชอบหรือไม่ ?
     11. นายจ้างให้ลูกจ้างไปซ่อมไฟฟ้าที่บ้านส่วนตัว แล้วถูกไฟฟ้าช๊อตตาย เป็นการตายส่วนตัวหรือตายเนื่องจากการทำงาน
     12. พ่อ แม่ ตายหมดแล้ว เหลือพี่น้องสองคนเป็นโสดทั้งคู่ พี่สาวตาย น้องสาวจะได้เงินสงเคราะห์ทายาทจากประกันสังคมหรือไม่   
     13. โรงพยาบาลบอกว่าโรคมะเร็งใช้สิทธิไม่ได้ จึงจ่ายเงินเอง มารู้ทีหลังว่า สปส.รักษาฟรีได้ จะเบิกเงินคืนได้หรือไม่ ?
     14. ลูกจ้างต้องการได้รับการรักษาที่สูงกว่าประกันสังคม ประกันสังคมจึงให้ทำสัญญาสละสิทธิประกันสังคม จะไปเบิกประกันสังคมอีกได้หรือไม่ ?
     15. โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาลประกันสังคม รักษาโรคทางสมองไม่ได้และไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยความเร่งรีบเพื่อรักษาชีวิตผู้ประกันตน ญาติจึงย้ายไปโรงพยาบาลเอกชนเอง ค่ารักษาที่โรงพยาบาลเอกชนนั้น ประกันสังคมต้องจ่ายหรือไม่..?
     16. ลูกจ้างเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน เข้าโรงพยาบาลใกล้ที่สุดจนอาการปลอดภัยแล้ว จึงย้ายไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลอื่นที่ไม่ใช่โรงพยาบาลประกันสังคม ประกันสังคมบอกว่าโรงพยาบาลในบัตรรับรองสิทธิก็ผ่าตัดได้ การไปที่ลูกจ้างไปที่อื่นเองเช่นนี้..ต้องจ่ายเอง ใช่หรือไม่ ?
     17. บาดเจ็บระหว่างแข่งกีฬากับบริษัทอื่นวันหยุด แข่งในนามบริษัท ถือเป็นเจ็บส่วนตัวหรือเจ็บในงาน ?
     18. พนักงานที่ป่วยจากการทำงาน นายจ้างจะเลิกจ้างได้หรือไม่ ?
     19. ขั้นตอนที่นายจ้างต้องทำ ก่อนการเลิกจ้างลูกจ้างที่ป่วยมาก ต้องทำอย่างไรบ้าง ?
     20. ตายส่วนตัว กับ ตายในงาน อะไรมากกว่ากัน ?
     21. สรุป คำถามและคำตอบ

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

 อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

2,900.00

203.00

87.00

3,016.00

3,103.00

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

 โทรสาร  02-615-4479

 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

 อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

 

23 มกราคม 2562

ผู้ชม 43 ครั้ง

Engine by shopup.com