hipotraining.co.th

ดูบทความหลักสูตร 30 ประเด็นสำคัญของกฎหมายแรงงาน ที่ผู้บริหารฝ่ายบุคคลต้องรู้

หลักสูตร 30 ประเด็นสำคัญของกฎหมายแรงงาน ที่ผู้บริหารฝ่ายบุคคลต้องรู้

เจาะลึกจัดเต็ม .. (ภาคปฏิบัติจริง)

30 ประเด็นสำคัญของกฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารฝ่ายบุคคลต้องรู้

 

       วิทยากร: อาจารย์สิทธิศักดิ์  ศรีธรรมวัฒนา
ศิลปศาสตร์บัณฑิต ( รัฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, การบริหารกฎหมายคุ้มครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ์
ศึกษาแนวคำพิพากษาศาลฎีกามากกว่า 500 คดี ประสบการณ์ทำงาน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทเซเรบอส ประเทศไทย จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทเซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทโตโยต้า ทรานสปอร์ต ประเทศไทย
จำกัด ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทซีพีซี/อายิ (ประเทศไทย ) จำกัด อดีตประธานชมรมผู้บริหารอุตสาหกรรมเกตย์เวย์ซิตี้

 

28 พฤษภาคม 2562
09.00 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • เข้าใจเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกฎหมายที่สำคัญ
 • ได้ตัวอย่างการปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกต้องไปใช้งานได้เลย
 • สามารถสอบถาม ปรึกษาวิทยากรเพื่อแก้ปัญหาได้โดยตรง

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

หมวดที่ 1: การจ้างงาน

 1. จะทดลองงานพนักงานใหม่ได้กี่วันกันแน่ เอา 119 วันมาจากไหน ?
 2. วิธีการบอกกล่าวล่วงหน้า 1 งวดที่ถูกกฎหมายต้องทำอย่างไร ?
 3. ไม่ผ่านทดลองงาน ไม่อยากบอกล่วงหน้า ไม่อยากจ่ายเงินให้จะทำอย่างไร ?

 

หมวดที่ 2: การทำสัญญาจ้าง

 1. จุดอ่อนของสัญญาจ้าง 25 จุด ที่นายจ้างแพ้คดีเสียเงินเป็นล้าน มีอะไรบ้าง ?
 2. ทำสัญญาจ้าง 1 ปี ( 1 มกราคม – 31 ธันวาคม ) เลิกจ้างต้องบอกกล่าวล่วงหน้า..ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือไม่
 3. จะเรียกเงินประกันได้เท่าใด ? …. ถ้าลูกจ้างลาออกต้องคืนเมื่อใด ?

 

หมวดที่ 3: ค่าจ้าง สวัสดิการ ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานวันหยุด

 1. ตัวอย่างเงินที่ศาลตัดสินว่าเป็นค่าจ้าง ที่นายจ้างแพ้คดีเสียเงินนับสิบล้าน มีอะไรบ้าง ?
 2. ต้องนำค่าตำแหน่ง ค่าฝีมือ ค่าเช่าบ้าน ค่าอาหาร ไปรวมส่งเงินสมทบประกันสังคมด้วยหรือไม่ ?
 3. หลักการเขียนเงื่อนไขอย่างไรไม่ให้เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้าง ต้องเขียนอย่างไร ?
 4. จะจ่ายค่าจ้าง สวัสดิการกับคนเข้าใหม่ ต่างจากคนเก่าได้หรือไม่ ?
 5. ปัจจุบันทำงานจันทร์ – เสาร์ จะเอาเวลาทำงานวันเสาร์ มาทำจันทร์ – ศุกร์เพิ่มวันละ 1 ชั่วโมงแล้วให้หยุดเสาร์ –อาทิตย์ ได้หรือไม่ ?

 

หมวดที่ 4: การเรียก การคืนเงินประกัน

 1. วันหยุด 3 ประเภท ที่นายจ้างต้องจัดให้หยุด มีออะไรบ้าง  ?
 2. วันลา 6 วัน ที่กฎหมายกำหนด มีวันอะไรบ้าง  ?
 3. หลักการจัดพักร้อน ให้ถูกต้องตามกฎหมายต้องทำอย่างไร  ?
 4. ลูกจ้างลาออกเอง / ถูกไล่ออก / เลิกจ้างแบบจ่ายเงิน จะจ่ายเงินค่าพักร้อนให้อย่างไร ?
 5. ลาป่วย 1 – 2 วัน ไม่มีใบรับรองแพทย์ ไม่จ่ายค่าจ้างต้องทำอย่างไร ?
 6. หลักการเขียนหนังสือเตือนให้มีผลทางกฎหมาย ไม่แพ้คดี ต้องระบุอะไรบ้าง ?

 

หมวดที่ 5: การย้ายตำแหน่ง ย้ายสถานที่ทำงาน

 1. การย้ายเป็นธรรม ไม่เป็นธรรมดูตรงไหน ?
 2. ย้ายสาขาลูกจ้างไม่ไป ทำไมนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย ดูกฎหมายตรงไหน ?
 3. ย้ายไปใกล้ ๆ หรือ ไปไกลแค่ไหน จึงจะมีสิทธิไม่ไป ดูตรงไหน?

 

หมวดที่ 6: การเลิกจ้าง

 1. คำว่า “ เลิกจ้าง หมายถึงการกระทำอย่างไรบ้าง ?
 • ในกรณีที่เลิกจ้าง โดยไม่มีความผิดร้ายแรงต้องจ่ายเงินค่าอะไรให้ลูกจ้างบ้าง ?
 1. ตัวอย่างความผิดร้ายแรง 30 กรณี ที่เลิกจ้างทันทีไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย มีอะไรบ้าง ?
 2. ความผิดตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 583 มีอะไรบ้าง ?
 3. ถ้าลูกจ้างไปฟ้องเจ้าหน้าที่แรงงาน เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินภายในกี่วัน ?
 4. ถ้าถูกพนักงานสั่งให้จ่ายเงินแต่ไม่อยากจ่าย จะทำอย่างไร ?
 5. ตกลงกันได้แล้ว จ่ายเงินกันแล้ว ลูกจ้างมาฟ้องอีกได้หรือไม่ ?
 6. ตัวอย่างการเขียนหนังสือเลิกจ้าง ที่มีรัดกุม มีผลตามกฎหมายต้องเขียนอย่างไร ?

 

หมวดที่ 7: การเกษียณอายุ

 1. การเกษียณกฎหมายกำหนดไว้ตรงไหน ?
 2. บริษัทไม่กำหนดเกษียณไว้ ลูกจ้างสิทธิขอเกษียณเองได้หรือไม่ ?
 3. ลูกจ้างที่ขอเกษียณไว้แล้ว แต่ตายเองก่อนกำหนด นายจ้างจะจ่ายเงินค่าเกษียณให้อย่างไร ?
 4. บริษัทกำหนดเกษียณอายุที่ 55 ปี แต่ลูกจ้างคนนี้ทำงานไปวัน ๆ แบบรอเกษียณ ป่วย สาย ลา เยอะ จะให้เกษียณก่อนกำหนดได้หรือไม่ ?
 5. จ้างต่ออีก 2 ปี เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้หรือไม่ ?
 6. สรุปคำถามและคำตอบ

 

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

สมาชิก HIPO

-

-

-

-

-

พิเศษ! ชำระภายใน 13 พฤษภาคม 2562 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

สมาชิก HIPO

-

-

-

-

-

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

 โทรสาร  02-615-4479

 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

 อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

 

02 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 65 ครั้ง

Engine by shopup.com