hipotraining.co.th

ดูบทความหลักสูตร เทคนิคการจัดสวัสดิการ (อบรม 4 พ.ย. 62)

หลักสูตร เทคนิคการจัดสวัสดิการ (อบรม 4 พ.ย. 62)

เทคนิคการจัดสวัสดิการ
ไม่ให้เป็นค่าจ้าง ไม่ต้องนำไปจ่ายค่าชดเชย (ตามกฎหมายใหม่)

 

 

วิทยากร: อาจารย์สิทธิศักดิ์  ศรีธรรมวัฒนา
ศิลปศาสตร์บัณฑิต ( รัฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การบริหารกฎหมายคุ้มครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ์
ศึกษาแนวคำพิพากษาศาลฎีกามากกว่า 500 คดี
ประสบการณ์ทำงาน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทเซเรบอส ประเทศไทย จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทเซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทโตโยต้า ทรานสปอร์ต ประเทศไทย จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทซีพีซี/อายิ (ประเทศไทย ) จำกัด
อดีตประธานชมรมผู้บริหารอุตสาหกรรมเกตย์เวย์ซิตี้

 

 

4 พฤศจิกายน 2562
09.00 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 

*สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

 • ศาลฎีกาตัดสินว่า “ สวัสดิการ 15 รายการ ” ที่นายจ้างจัดให้พนักงานเป็น “ ค่าจ้าง ”
 • เมื่อเป็นค่าจ้างก็ต้องนำไปรวมคิด OT / คิดค่าค่าชดเชย / สมทบประกันสังคมด้วย
 • ถ้าไม่คิด ไม่รวม ศาลสั่งให้นายจ้างจ่ายย้อนหลัง 2 ปี ดอกเบี้ย 15%
 • นายจ้างอาจจะเสียเงินเพิ่มเป็นล้านโดยไม่รู้ตัว

** ลูกจ้างนับวันแต่จะรู้กฎหมายมากขึ้น..ฟ้องนายจ้างมากขึ้น *

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

ทำอย่างไรจึงจะไม่ให้เป็นค่าจ้าง ไม่แพ้คดี ต้องเข้าฟังหลักสูตรนี้

 1. สวัสดิการ 15 รายการยอดฮิต ที่ศาลตัดสินว่าเป็นค่าจ้าง มีอะไรบ้าง ?
 2. ผลเสียหายเป็นล้าน เมื่อสวัสดิการเป็นค่าจ้าง ที่นายจ้างไม่รู้ตัว ?
 3. ตัวอย่าง - การคำนวณจ่าย..คำนวณความเสียหาย ถ้าถูกฟ้อง ?
 4. หลักการตัดสินว่าอะไรเป็น “ ค่าจ้าง ” หรือเป็น “ สวัสดิการ” ดูตรงไหน?
 5. เงินที่ประกันสังคม สั่งให้นำมารวมส่งเงินสมทบด้วยมีอะไรบ้าง ?
 6. ไม่นำส่ง ต้องเสียค่าปรับ 2% ต่อเดือน เสียเงินย้อนหลังเป็นล้านตรงไหน ?
 7. ตัวอย่างการเขียนเงื่อนไขสวัสดิการ ไม่ให้เป็นค่าจ้าง ไม่ให้ถูกฟ้องเสียหายเป็นล้าน ทำอย่างไร ?
 8. ในกรณีที่มีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ คนที่เกินขั้นต่ำแล้วจะปรับอย่างไร ?
 9. หลักการปรับค่าจ้าง จ่ายโบนัสประจำปี แบบง่าย เป็นธรรม ใช้ได้จริง ทำอย่างไร ?
 10. รายการสวัสดิการที่ลูกจ้างอยากได้ อยู่นาน ๆ ทำงานดี ๆ  มีอะไรบ้าง ?
 11. สรุป คำถามและคำตอบ

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

สมาชิก HIPO

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

พิเศษ! ชำระภายใน 21 ตุลาคม 2562 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

สมาชิก HIPO

3,400.00

238.00

102.00

3,536.00

3,638.00

  วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78  

 โทรสาร  02-615-4479

 เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

 อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

 

13 มีนาคม 2562

ผู้ชม 187 ครั้ง

Engine by shopup.com