โปรโมชั่น

ดูบทความOnline Training ชัยชนะนักขายมือทอง (อบรม 2 ก.พ.64)

Online Training ชัยชนะนักขายมือทอง (อบรม 2 ก.พ.64)

ชัยชนะนักขายมือทอง

(WIN for Sales)

 

 

วิทยากร: อาจารย์พงศ์ภัทร  นมะภัทร
วิทยากรภายใน บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด ตำแหน่ง Assistant Manager

วิทยากรบรรยายให้กับภาครัฐและเอกชน หลักสูตรด้านการขาย การตลาด การบริการ
 หัวหน้างาน หลักการคิด และ เพิ่มศักยภาพในการทำงาน

 

2 กุมภาพันธ์ 2564
09.00 – 16.00 น.

 

หลักการและเหตุผล

         ยุคนี้การขายไม่เหมือนเดิม ใครที่ขายเหมือนเดิม ตายแน่นอน!! คนที่จะประสบความสำเร็จในงานขายต้องขายอย่างแตกต่าง ขายอย่างเหนือชั้น มีชั้นเชิง มีมาดแห่งนักขาย พร้อมที่จะปรับตัวตามสถานการณ์ และลูกค้าแต่ละประเภท

         หลักสูตรนี้ ออกแบบขึ้นมาเฉพาะ พร้อมตอกย้ำด้วยเทคนิคลูกล่อลูกชนในการขาย ยกระดับพนักงานขาย ให้เป็น นักขายมือทองในปี 2021 พร้อมปรับตัวสู่ High-class environment

 

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่อง การขายขั้นสูง  
     2. เพื่อผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

Module 1 กิจกรรมการต้อนรับลูกค้าก่อนการขาย
     1. การต้อนรับลูกค้าอย่างงามสง่าด้วยมาดมืออาชีพ
        1.1 การยืนต้อนรับที่หน้างาน
        1.2 การไหว้
        1.3 การยื่นนามบัตร
        1.4 การยิ้ม
        1.5 การเชิญลูกค้า
        1.6 คำพูดสุภาพ
     2. การพูดคุยสร้างสัมพันธ์ก่อนการขาย
     3. กิจกรรม ฝึกปฏิบัติการต้อนรับลูกค้าทุกระดับแบบฉบับลูกค้า VIP
        3.1 กิจกรรมนี้ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติการต้อนรับลูกค้าที่ได้มาตรฐาน เสมือนลูกค้าทุกระดับเป็น VIP เพื่อเป็นสร้างความเอกลักษณ์

Modules 2 กิจกรรมขั้นตอนขณะขาย
    4. การเปิดการขายอย่างแนบเนียนลูกค้าไม่อึดอัดไร้การปฏิเสธ
        4.1 คำพูดชักจูง
    5. เทคนิคการตั้งคำถามคำตอบเพื่อหยั่งลึกถึงความต้องการลูกค้า
        5.1 คำถามเพื่อการค้นหาความต้องการ
        5.2 คำถามเพื่อผูกโยงสินค้าที่จะนำเสนอ
        5.3 คำถามเพื่อค้นหาความประทับใจพิเศษในตัวสินค้าที่ลูกค้าสนใจ
        5.4 คำตอบที่เป็นสัญญาณของการต่อยอดโอกาสการขาย
        5.5 เทคนิคการตอบคำถาม เพื่อสร้างความฝันในการเป็นเจ้าของสินค้าแห่งความสุขของลูกค้า
     6. กิจกรรม ฝึกปฏิบัติ เข้าถึง ทะลุ ทะลวง ความต้องของลูกค้า
        6.1 กิจกรรมนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้ลองฝึกการตั้งคำถามเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ และการตอบคำถามลูกค้าเพื่อเปิดใจลูกค้าก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการนำเสนอสินค้าต่อไป
     7. การนำเสนอการขายอย่างเป็นขั้นตอน
         7.1 การใช้สินค้าตัวอย่าง อย่างมีประสิทธิภาพ
               7.1.1 ลำดับขั้นตอนในการเชิญลูกค้าชมสินค้า
               7.1.2 สังเกตและจับพฤติกรรมระหว่างการนำเสนอผลิตภัณฑ์
               7.1.3 ทะลวงและเข้าถึงอารมณ์ความสนใจสินค้าด้วยการตอกย้ำจุดเด่นของสินค้าที่ลูกค้าสนใจ
        7.2 การใช้สื่อ/เอกสารประกอบการนำเสนอ
              7.2.1 วิธีการใช้เอกสารให้น่าสนใจ
              7.2.2 มารยาทแห่งการสนทนาระหว่างการนำเสนอผ่านเอกสารประกอบการขาย
        7.3 การเชิญลูกค้าทดลองใช้สินค้า
              7.3.1 คำพูดที่สร้างอารมณ์แห่งความเป็นเจ้าของสินค้า
              7.3.2 คำถามที่น่าสนใจระหว่างการสนทนา เพื่อวิเคราะห์สัญญาณซื้อขาย
              7.3.3 หลักการตอบลูกค้าอย่างชาญฉลาดเพื่อสร้างอารมณ์แห่งความเชื่อมั่น
              7.3.4 ช่วงชิงโอกาสความสนใจของลูกค้าด้วยการทดลองปิดการขายเพื่อการจับสัญญาณลูกค้า
              7.3.5 การขจัดข้อโต้แย้งลูกค้า
              7.3.6 การเจรจาต่อรองเพื่อโอกาสการขาย
              7.3.7 การเชิญลูกค้านั่งสนทนา เพื่อปิดการขาย
              7.3.8 สรุป 8 กลเม็ดการจัดการลูกค้าให้อยู่มือ
              7.3.9 สรุป 5 คำถามเด็ดที่ควรถามลูกค้ามุ่งหวัง
      8. กิจกรรม ฝึกปฏิบัติ การนำเสนอผลิตภัณฑ์อย่างมีกึ๋น
          8.1 กิจกรรมนี้ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัตินำเสนอสินค้าด้วยวิธีการที่หลากหลายรูปแบบแต่ลงลึกถึงขั้นตอนและรายละเอียด พร้อมทั้งวิธีการและเทคนิคเฉพาะ ซึ่งต้องการให้พนักงานได้เข้าถึงวิธีการนำเสนอสินค้าอย่างแท้จริง ดูแล้วเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น
          8.2 ขายในหลากหลายรูปแบบ เช่น ลูกค้ามาเป็นครอบครัว มาคนเดียว รวมถึงมาคู่ชายหญิง
      9. การปิดการขายอย่างแนบเนียน
          9.1 การหว่านล้อมและเล็งเป้าในใจลูกค้าก่อนปิดการขาย
          9.2 การปิดการขายด้วยคำถามเปิด
          9.3 การปิดการขายด้วยคำถามปิด
          9.4 การปิดการขายด้วยสินค้าในฝัน
     10. กิจกรรม ฝึกปฏิบัติการการปิดการขายที่ลูกค้าปฏิเสธไม่ลง
          10.1 กิจกรรมนี้ผู้เข้าอบรมจะได้ลองปิดการขายจากสถานการณ์จริงหรือตัวอย่างจริงที่เคยเกิดขึ้นในการขาย และจากเหตุการณ์ที่วิทยากรประสบพบเจอมาแต่ต้องการให้พนักงานได้ลองฝึกปฏิบัติ

Modules 3 การติดตามลูกค้า
     11. การโทรติดตามลูกค้าอย่างมืออาชีพเพื่อการกระตุ้นและกระตุกต่อม
     12. การนัดพบลูกค้าที่มุ่งหวัง
     13. การเก็บข้อมูลผู้มุ่งหวัง เพื่อการนำไปใช้ต่อไป
     14. กิจกรรม ฝึกปฏิบัติ การโทรติดตามลูกค้า
           14.1 กิจกรรมนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้ลองฝึกโทรศัพท์หาลูกค้าอย่างไม่ปล่อยให้หลุดมือ
     15. สรุป คำถามและคำตอบที่นักขายต้องการรู้- ทักษะจำเป็นสำหรับพนักงานขาย

 

ราคาหลักสูตรออนไลน์
อบรม 1 ท่าน ราคา 1,900 .- บาท/ท่าน

โปรโมชั่นพิเศษ
อบรม 2 ท่าน เหลือเพียง 1,500.- บาท/ท่าน

 

14 มกราคม 2564

ผู้ชม 610 ครั้ง

Engine by shopup.com