โปรโมชั่น

ดูบทความOnline Training การตลาดยุค 4.0 บนสื่อออนไลน์ (อบรม 3 ก.พ.64)

Online Training การตลาดยุค 4.0 บนสื่อออนไลน์ (อบรม 3 ก.พ.64)


การตลาดยุค
4.0 บนสื่อออนไลน์

(4.0 Marketing v ia Online and Social Medias)

 

 

วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

  

3 กุมถาพันธ์ 2564
09.00 – 16.00 น.

 

 

หลักการและเหตุผล
           ปัจจุบันในโลกธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างมาก ซึ่งนับวันก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ การตลาดก็นับเป็นอาวุธสำคัญ ที่แต่ละธุรกิจใช้เป็นอาวุธเพื่อชิงชัยความได้เปรียบในการแข่งขันหลายท่านอาจคิดว่า การตลาดที่ได้ผลนั้น จะต้องลงทุนมากๆกับสื่อจำพวกโทรทัศน์ หรือวิทยุเท่านั้น จึงจะเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง แต่ความจริงแล้วในโลกยุคดิจิตอลนี้ ยังมีการตลาดอีกแบบหนึ่ง ที่เราสามารถเข้าถึงผู้บริโภคจำนวนมากได้ โดยไม่ต้องลงทุนเยอะ และที่สำคัญสามารถสื่อสารแบบ 2 ทางกับผู้บริโภค หรือสามารถโต้ตอบกับผู้บริโภคบนอินเตอร์เน็ตได้...การตลาดแบบนี้ เราเรียกว่า “การตลาดในยุค 4.0 บนสื่อออนไลน์”
           นอกจากนั้นการสื่อสารผ่านทางช่องทางออนไลน์นั้น ยังสามารถแทรกเข้าถึงได้ทุกวัยและทุกวงการอาชีพ ทำให้ผู้บริโภคสามารถเชื่อมเข้าถึงBrandสินค้าได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้บริโภคบางกลุ่มที่ยังนิยมการตลาดแบบยุคเก่า หรือแบบ Offline หลักสูตรนี้จึงเน้นทั้งการตลาดบนโลกออนไลน์และ โลกออฟไลน์

 

วัตถุประสงค์
      1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้วิเคราะห์และเข้าใจกลยุทธ์การตลาดของตนเองในยุคปัจจุบัน
      2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และพัฒนากลยุทธ์การตลาดในยุคดิจิตอลให้กับองค์กร
      3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถคิดและเข้าใจการตลาดในยุค 0 และการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะกับสภาพตลาดและการแข่งขัน เพื่อนำไปสู่นวัตกรรมทางการตลาดขององค์กรได้
      4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์ในยุค 4.0
      5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
Module 1 การบริหาร Brand และ การสร้างนวัตกรรมในยุค 4.0
     1. การเตรียมความพร้อมสำหรับการตลาดในยุค 4.0
     2. พฤติกรรมของลูกค้าที่มีผลต่อการตลาดในยุค 4.0
     3. กิจกรรม : เรียนรู้ พฤติกรรมลูกค้ายุค 0 อย่างเหนือชั้น
     4. การวิเคราะห์เส้นทางการซื้อของลูกค้า Customer Journey
     5. บริหารแบรนด์อย่าง ผู้นำ และ ผู้ตาม
         - กลยุทธ์ของ ผู้นำ ที่ต้องทำ
         - กลยุทธ์ของ ผู้ตาม ที่ต้องลงมือปฏิบัติ
     6. การตลาดสำหรับ Mass Market และ Premium Market
          - การบริหาร Brand ของสินค้าที่เป็นตลาด Mass
          - การบริหาร Brand ของสินค้ากลุ่มพรีเมี่ยม
     7. กิจกรรม Workshop : กลยุทธ์การบริหาร Brand ในยุค 0 ให้ได้ผล
Module 2 การสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์ในยุค 4.0
      8. กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดบนสื่อออนไลน์ในยุค 0 ที่ดี
      9. การสื่อสารทางการตลาดกับลูกค้าอย่างทรงพลัง
          - ความถี่ในการสื่อสารกับลูกค้า
          - ความสั้นยาวของสาร
          - การสร้างสารที่สื่อให้ติดใน Search Engine (SEO)
          - การเชื่อมโยงการสื่อสารในทุกสื่อออนไลน์ของธุรกิจ
     10. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของสื่อออนไลน์
           - Website
           - Social Medias
      11. กิจกรรม วิเคราะห์สื่อทางการตลาดที่คุณสนใจ
           - ข้อดี
           - ข้อปรับปรุงและพัฒนา
      12. กิจกรรม วิเคราะห์สื่อทางการตลาดของธุรกิจคุณ
            - ข้อดี
            - ข้อปรับปรุงและพัฒนา
      13. การบริหารงบประมาณในการสร้างเครื่องมือทางการตลาดในยุค0 บนสื่อออนไลน์
      14. สรุปคำถามและคำตอบ

 

  ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

ราคาหลักสูตรออนไลน์
อบรม 1 ท่าน ราคา 1,900 .- บาท/ท่าน

โปรโมชั่นพิเศษ
อบรม 2 ท่าน เหลือเพียง 1,500.- บาท/ท่าน

 

 

14 มกราคม 2564

ผู้ชม 512 ครั้ง

Engine by shopup.com