โปรโมชั่น

ดูบทความOnline Training 7 ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ (อบรม 15 ก.พ.64)

Online Training 7 ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ (อบรม 15 ก.พ.64)

7 ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ
(7th Step for Success Selling)

 

 

วิทยากร: อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนา
ปริญญาโท การจัดการ (ภาครัฐ และ เอกชน) มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด ด้านบริการลูกค้า
ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กว่า 20 ปี

 

 

15 กุมภาพันธ์ 2564
09.00 – 16.00 น.

 

หลักการและเหตุผล

              การขายที่เน้นขายให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล รายใหญ่หรือขายให้แก่องค์กร ต้องเน้นความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก พนักงานขายที่ดีต้องสร้าง Customer Value ขึ้นให้ได้ การขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าเราไม่ได้เน้นการขายเพื่อวันนี้เท่านั้น การขายแบบมีทักษะการขายอย่างมืออาชีพให้แก่ลูกค้าจะส่งผลถึงการขายในระยะยาว เพราะฉะนั้นพนักงานขายควรจะเข้าใจหลักพื้นฐานที่ถูกต้องในงานขาย รู้จักการเตรียมตัวและการขายอย่างเป็นระบบ เข้าใจหลักของการขายที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และต่อบริษัท ทราบเทคนิคและรายละเอียดต่างๆในขั้นตอนการขายทั้ง 7 ขั้นตอน สามารถขายสินค้าได้ตรงใจลูกค้ามากขึ้น และสามารถเป็นลูกค้าได้ในระยะยาว เนื้อหาของการฝึกอบรมนั้นจะเน้นให้ได้เรียนรู้หลักการต่างๆ การทำกิจกรรมเพื่อทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมนั้นมีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริงก่อนที่จะนำความรู้นั้นไปใช้ในการทำงาน   และที่สำคัญรวมทั้งการฝึกปฏิบัติกับสถานการณ์สมมติที่สร้างหรือกำหนดขึ้น เพื่อเสริมสร้างทักษะการขายอย่างมืออาชีพมากขึ้นนั่นเอง

 

วัตถุประสงค์

1. เข้าใจหลักการพื้นฐานที่ถูกต้องในงานขาย
2. รู้จักการเตรียมตัว และการขายอย่างเป็นระบบ
3. เข้าใจหลักของการขายที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และต่อบริษัท
4. ทราบเทคนิค และรายละเอียดต่างๆในขั้นตอนการขายทั้ง 7 ขั้นตอน
5. สามารถขายสินค้าได้ตรงใจลูกค้ามากขึ้น และเป็นลูกค้าได้ในระยะยาว

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

  • แนวคิด และหลักการพื้นฐานของการขายสมัยใหม่
  • ***Workshop : Success Selling Problem
  • ทัศนคติ และวิธีมองการขายที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และบริษัท
  • แบบวิธีที่สร้างความสำเร็จ และหลักการของการขายอย่างเป็นระบบ
  • เจาะลึก 7 ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ

1. การเตรียมตัว และการวางแผนการขาย
2. การเปิดใจ
3. การเปิดการขาย / เทคนิคการนำเสนอการขาย
4. ***Workshop : Success Selling Presentation
5. การวิเคราะห์ผลตอบรับจากลูกค้า (การอ่านภาษากาย)
6. ***Test Practice :  Body Language Test
7. การตอบข้อโต้แย้ง และการเจรจาต่อรองในงานขาย
8. การกระตุ้นความต้องการ / การตัดสินใจ (ช่วยคิด ช่วยปรึกษา)
9. การปิดการขาย

  • เทคนิคการขายแบบรักษาสายสัมพันธ์ และติดตาม

***Workshop :  Success Selling Solution

 

ราคาหลักสูตรออนไลน์
อบรม 1 ท่าน ราคา 1,900 .- บาท/ท่าน

โปรโมชั่นพิเศษ
อบรม 2 ท่าน เหลือเพียง 1,500.- บาท/ท่าน

 

14 มกราคม 2564

ผู้ชม 541 ครั้ง

Engine by shopup.com