โปรโมชั่น

ดูบทความหลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ (อบรม 22 เม.ย.64)

หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ (อบรม 22 เม.ย.64)

 

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

 

วิทยากร: อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ
C.P.M., A.P.P., MCIPS
ประธานกรรมการ สถาบันฝึกอบรมสัมมนาวิชาชีพจัดซื้อ AMC
ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมคนแรก (พ.ศ.2531-2550 รวม 18 ปี) ของ
สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

  

รุ่นถัดไปวันที่ 22 เมษายน 2564
20 พฤษภาคม 2564
โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23

วัตถุประสงค์

            เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนาได้ตระหนักว่า การทำธุรกิจทุกชนิดเต็มไปด้วยการต่อรอง ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว ทั้งมีรูป แบบและไร้รูปแบบ หากขาดทักษะที่ถูกต้องในการเจรจาต่อรอง ย่อมทำให้ธุรกิจเสียหายหรือขาดประโยชน์ที่ควรจะได้ หลักสูตรนี้จะทำให้เข้าใจหลักการและวิธีที่จะเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่พึงจะได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

หัวข้อการสัมมนา (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)
     > แนวคิดที่ถูกต้องของกระบวนการเจรจาต่อรอง
     > เจรจาอย่างไรให้จบอย่างชนะทั้งคู่
     > การหลีกเลี่ยงมุมอับหรือเข้าตาจน (Deadlock)
     > รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ก็ไม่เพลี่ยงพล้ำสักครั้ง
     > ซัพพลายเออร์เขาคิดอย่างไรกับฝ่ายจัดซื้อ
     > การกำหนดเป้าหมายและวางแผนในการเจรจาต่อรอง
     > ศิลปะการตั้งคำถามและการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ
     > ข้อควรทำและข้อห้ามในแต่ละขั้นตอนของการเจรจา
     > เรียนรู้นักเจรจาต่อรองประเภทต่างๆ
     > การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์
     > การแบ่งหน้าที่เมื่อเจรจาเป็นทีม
     > เทคนิคการโน้มน้าวจูงใจ
     > การทำ SWOT Analysis เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การต่อรอง
     > ถาม-ตอบปัญหา

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ราคาค่าอบรมสัมมนา / ท่าน

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือ
หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

สมาชิก HIPO

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

ราคาพิเศษ !!! ชำระค่าอบรมสัมมนา ก่อนวันอบรม 15 วัน  

ประเภท

   ค่าสัมมนา

   VAT 7%

 หัก ณ ที่จ่าย 3%

  รวมจ่ายสุทธิ

           กรณีไม่มีหนังสือ
             หัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

   3,700.00

    259.00

       111.00

  3,848.00

               3,959.00

สมาชิก HIPO

   3,400.00

    238.00

       102.00

  3,536.00

               3,638.00

 วิธีการชำระเงิน:

1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

     1.1   ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

     1.2   ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

     ชื่อบัญชี  บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

     และแฟ็กซ์ใบ Pay in ที่ 0-2615-4479 พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477

โทรสาร  02-615-4479

เว็บไซต์ www.hipotraining.co.th

อีเมล์ hipotraining@gmail.com

 เฟสบุ๊ค www.facebook.com/HIPOtraining

Line id : @761mvkmp หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง

05 เมษายน 2564

ผู้ชม 24 ครั้ง

Engine by shopup.com