โปรโมชั่น

ดูหน้า

หลักสูตร เทคนิคการลดข้อผิดพลาดในการทำงาน

หลักสูตร เทคนิคการลดข้อผิดพลาดในการทำงาน

 “พบสารพัด เทคนิคในการลดข้อผิดพลาดในการทำงานที่ถูกใจนาย โดนใจลูกค้า”

 

วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

 

 

หลักการและเหตุผล

            กระบวนการขายขององค์กรไม่เพียงแต่จะต้องมีพนักงานขายที่ดีและเก่งเท่านั้น องค์กรนั้นยังจะมีหน่วยงานด้าน Sales Support และ Sales Administration ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานหรือบุคคลที่สำคัญที่จะช่วยให้การขายประสบความสำเร็จได้ ดังนั้น พนักงานในหน่วยงาน Sales Support และ Sales Administration จะต้องเป็นผู้ที่ต้องเข้าใจกระบวนการทำงานหรือขั้นตอนการทำงานอย่างดี อีกทั้ง จะต้องสามารถบริหารจัดการงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

            หลักสูตรนี้ จึงได้ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้พนักงาน Sales Support และ Sales Administration ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการและขั้นตอนการทำงาน การแก้ปัญหาต่างๆ รวมทั้งได้เห็นถึงความสำคัญของการทำงานของหน่วยงานของตนเองอีกด้วย ว่ามีส่วนช่วยหรือสนับสนุนให้การขายประสบความสำเร็จได้มากน้อยเพียงใด

 

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคนิคการลดข้อผิดพลาดและการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้ถูกใจนาย และ โดนใจลูกค้า

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เรื่องการลดข้อผิดพลาดและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

 

 

หัวข้อการบรรยาย

Module 1: Concepts

1. หลักการ- แนวคิดเรื่องการลดข้อผิดพลาดในการทำงาน (คิด และ ทำ)

2. สูตร 3 A แห่งความสำเร็จในการทำงานเพื่อลดข้อผิดพลาดในการทำงาน

3. เสริมทักษะการคิด เพื่อสร้างความสำเร็จในการทำงานและลดข้อผิดพลาด

- คิดบวก

- คิดภาพใหญ่ และ รายละเอียด

- คิดเชิงวิเคราะห์

- คิดสร้างสรรค์

- คิดต่อยอด

4. กระตุกวิญญาณแห่งการทำงาน ด้วยหลัก 5 คิด

- คิดก่อนทำ

- คิดทางเลือก

- คิดทางออก

- คิดแก้ไข

- คิดพัฒนา

5. Success with Common Sense

- ความหมายของ Sense ในการทำงาน

- เทคนิคแยบยลในการใช้ Sense

- แนวทางการพัฒนา Sense

 

Module 2: Applications

6. พร้อมสรรพด้วยสารพัดเคล็ดลับในการลดข้อผิดพลาดและพัฒนาการทำงานที่ดีไร้ที่ติและถูกใจหัวหน้า

7. เทคนิคการส่งมอบงานสมบูรณ์แบบ......และมีกึ๋น ถูกใจลูกค้าและหัวหน้าอย่างแรง

8. กรณีศึกษา: เรียนรู้ความผิดพลาดอย่างเป็นบทเรียน

9. ลักษณะคนทำงานอย่างสมบูรณ์แบบ

10. กิจกรรม: การลดข้อผิดพลาดในการทำงานของตนเอง

11. แชร์ประสบการณ์: ทำงานอย่างไรไม่ให้ผิดพลาด

12. สรุป คำถามและคำตอบ

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 หรือ 02-615-4499, 0-2615-4477-8
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining


23 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 173 ครั้ง

Engine by shopup.com