โปรโมชั่น

ดูหน้า

หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ


การสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ

(Customer Service Communication)

“สื่อสารอย่างประทับใจ คือหัวใจของการบริการ”

  

วิทยากร: พท.ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

 

 

PRINCIPLES

          การสื่อสารกับลูกค้าในการบริการ เป็นงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างลูกค้ากับองค์กร ยิ่งสื่อสารมีประสิทธิภาพเท่าไร่ ก็ยิ่งช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นเป็นลำดับ  รวมถึงการบริการที่ดีและการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพด้วย ในปัจจุบันจึงพบว่า ทุกองค์กรได้มุ่งให้ความสำคัญต่อการสื่อสารด้านบริการกับลูกค้าอย่างมาก ดังนั้น พนักงานทุกคน โดยเฉพาะผู้ให้บริการติดต่อกับลูกค้า ต้องมีความรู้ความเข้าใจในงานบริการลูกค้ามากยิ่งขึ้นและสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำซึ่งการให้บริการอย่างดีเลิศ
           หลักสูตรนี้“การสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ” จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมผู้ให้บริการ ได้เรียนรู้เทคนิคในการให้บริการที่ดีเลิศด้วยการสื่อสารอย่างเข้าใจลูกค้ามากขึ้น ได้สัมผัสแนวทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบ ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสื่อสารด้านบริการให้เหมาะสมตรงกับความต้องการของลูกค้า เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านนี้ได้ด้วยตนเอง

 

OBJECTIVES
     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจเรื่องการสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

 

OBJECTIVES
     1. บริการนั้นสำคัญไฉน? ทำไมต้องเราต้องเน้นการบริการ
เพิ่มพิเศษ: ลักษณะพิเศษของการบริการที่พนักงานที่ให้บริการจำเป็นต้องรู้
(8 วิธีสุดยอดเทคนิคการจัดการมนุษย์ เพื่อสร้างพลังใจอันแข็งแกร่งในการให้บริการ)
     2. พฤติกรรม ความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน
     3. ความคาดหวัง ความพอใจลูกค้า เพื่อตอบสนองใจตรงจุดตรงใจ
     4.คุณภาพบริการสู่ความสำเร็จ
     5. องค์ประกอบการบริการ
     6. สุดยอดบริการให้โดนใจลูกค้า สร้างความประทับใจไม่รู้ลืม
     7. บริการกระชับมิตร สร้างความรูสึกเพื่อนบริการเพื่อน
     8. กิจกรรม “เข้าอกเข้าใจลูกค้า”- เน้นการปฏิบัติอย่างเข้าใจลูกค้า
(ปฏิบัติ พร้อมให้เทคนิค / ความเห็นเพิ่มเติมจากวิทยากร เพื่อให้สามารถบริการได้อย่างดีเลิศ)
     9. คุณสมบัติ บุคลิกภาพ EQ ผู้ให้บริการ – เรียนรู้เพื่อปรับปรุงตนเอง
     10. ปรับตัวผู้ให้บริการ บริการด้วยใจ (“Service Mind”)
     11. กรณีศึกษา “บริการอย่างไร้วิญญาณ” – เรียนรู้แล้วนำมาประยุกต์ป้องกันปัญหาให้องค์กร
     12. บริการภายในเสริมสร้างบริการภายนอก- เน้นย้ำความสำคัญของบริการภายในที่มีต่อการบริการภายนอก
           - การสื่อสาร
           - การประสานงาน
           - การสร้างทีมงานให้แข็งแกร่ง
      13. กิจกรรม “สร้างทีม” – เรียนรู้การทำงานของทีม เพื่อมุ่งสู่บริการแห่งความเป็นเลิศ
      14. กิจกรรม “สิ่งที่จะทำต่อไปให้องค์กรหลังจากอบรม”- Action Plan
      15. สรุป คำถามและคำตอบ- เทคนิคเพิ่มเติมตามที่ผู้เข้าอบรมต้องการเรียนรู้

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 หรือ 0-2615-4477
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining


08 เมษายน 2564

ผู้ชม 567 ครั้ง

Engine by shopup.com