โปรโมชั่น

ดูหน้า

หลักสูตร นักพัฒนาสื่อสอน E-Learning ด้วย Adobe Captivate อ.สุเทพ

“นักพัฒนาสื่อสอน E-Learning ด้วย Adobe Captivate”

(E-Learning developer with Adobe Captivate)

 

 

วิทยากร: อาจารย์สุเทพ  โลหณุต
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (MSIT)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
และที่ปรึกษาหลักสูตรการอบรมการบริหารธุรกิจ และการใช้ระบบงานสารสนเทศคอมพิวเตอร์,งานกราฟิก
ในสถาบันฝึกอบรมชั้นนำทั่วประเทศ

 

หลักการและเหตุผล

            เทคโนโลยียุค 4.0 การออกแบบและสร้างสื่อสอนออนไลน์ไม่ใช่เรื่องยาก โดยเฉพาะการจัดทำบทเรียน E-Learning ด้วยสื่อมัลติมีเดียที่ประกอบด้วย วิดีโอ เสียง กราฟิก อนิเมชั่น หรือภาพเคลื่อนไหว รวมถึงการสร้างแบบทดสอบวัดผลและประเมินผลผู้เรียน ผ่านการใช้โปรแกรมที่ทรงประสิทธิภาพอย่าง Adobe Captivate

หลักสูตรนี้นอกจากจะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้โปรแกรมหรือสร้างสื่อออนไลน์ได้แล้ว ยังจะช่วยให้สามารถเข้าใจกระบวนการวางแผนงานหลักสูตร และวิธีการผลิตหลักสูตรออนไลน์ สามารถใช้โปรแกรม Adobe Captivate (ครอบคลุมทุกเวอร์ชัน) เพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้ให้บุคลากรได้เรียนรู้ และพัฒนาตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถใช้โปรแกรม Adobe Captivate เพื่อสร้างสรรค์สื่อบทเรียนสำหรับ E-Learning สื่อเรียนรู้ และสื่อนำเสนอมัลติมีเดียได้

2. เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมเข้าใจกระบวนการวางแผนงานหลักสูตร และการผลิตสื่อออนไลน์ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงสามารถปฏิบัติงานได้จริง

3 เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถสร้างแบบทดสอบสำหรับวัดผลหรือประเมินผลผู้ใช้งานได้

 

 

ลำดับที่

รายละเอียดหลักสูตร

1

เรียนรู้แนวคิดทฤษฎีการวางแผน และสร้างสรรค์สื่อเรียนรู้ยุค 4.0

2

เรียนรู้ส่วนประกอบและหน้าตาของ Adobe Captivate

3

เรียนรู้การสร้างและจัดการกับโปรเจกต์งานผ่าน Master Slide

4

เรียนรู้การทำงานกับธีมและสไลด์

5

เรียนรู้การใช้งานกับข้อความ

6

เรียนรู้การวาดรูปทรงและแทรกภาพ

7

เรียนรู้การทำงานกับเสียง

8

เรียนรู้การทำงานกับวิดีโอ

9

เรียนรู้การสร้างโปรเจกต์จาก MS-PowerPoint และการสร้างภาพเคลื่อนไหวสำหรับการ ประยุกต์ใช้งานร่วมกับ Adobe Captivate

10

เรียนรู้การสร้างเนื้อหาและแบบทดสอบ E-Learning แบบ Interactive พร้อมวิธีการ ประเมินผล

11

เรียนรู้การเผยแพร่สื่อออนไลน์ และอุปกรณ์ประเภท Mobile Device ต่างๆ

12

เรียนรู้ปัญหาและการแก้ไขการใช้งาน “นักพัฒนาสื่อสอน E-Learning ด้วย Adobe Captivate”

 

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 หรือ 02-615-4499, 0-2615-4477-8
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining


23 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 392 ครั้ง

Engine by shopup.com