โปรโมชั่น

ดูหน้า

หลักสูตร The Cross; สูตรสำเร็จภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน ดร.อิสรกุล

The Cross

สูตรสำเร็จภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

 

หลักการและเหตุผล

      หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น “สูตรสำเร็จภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน” นี้ เป็นการสรุปภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานที่ต้องใช้เวลาเรียนทั้งชีวิตออกมาเป็น “สูตรสำเร็จ” ง่ายๆ ผ่านทางเครื่องมือในการจัดระบบความคิดที่เรียกว่า “…The Cross…”     ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าถึงวิธีการพูดและเขียนภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาอันรวดเร็ว และสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้ทันที ไม่ว่าจะเป็น การสนทนา, การเขียนอีเมล์แบบมืออาชีพ, ตลอดจน การทำพรีเซ็นเทชั่นเป็นภาษาอังกฤษ

       อย่างไรก็ตาม บุคคลากรที่ทำงานในวงการธุรกิจส่วนมากก็พอจะมีพื้นฐานภาษาอังกฤษกันมาบ้างแล้ว เพราะต่างก็ได้เรียนมาก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา แต่เนื่องจากภาษาอังกฤษที่เรียนมานั้นยังกระจัดกระจายไม่เป็นระบบ  จึงทำให้ไม่สามารถที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางธุรกิจได้คล่องแคล่วเท่าที่ควร  แต่หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อฟื้นฟูและจัดระบบสิ่งที่เคยรู้มา  แล้วจึงนำเอาองค์ความรู้ใหม่เพิ่มเติมเข้าไปในระบบดังกล่าว ก่อนที่จะสรุปออกมาเป็น “สูตรสำเร็จ” เพื่อให้นำไปใช้ได้ทันที

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบรรลุถึง “สูตรสำเร็จ” ในการพูดและเขียนสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพผ่านทางเครื่องมือที่เรียกว่า “The Cross”

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถผลิตประโยคในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไม่รู้จบโดยทันที ไม่ว่าจะเป็นการสนทนาทางธุรกิจ, การโต้ตอบอีเมล์, และ การทำพรีเซ็นเทชั่นเป็นภาษาอังกฤษ

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าถึงวิธีการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จในการทำงานได้อย่างเกิดผล

 

หัวข้อการบรรยาย

ทบทวนและจัดระบบความรู้เดิม

1. ทำความรู้จักกับ “The Cross”

2. ทำความรู้จักกับองค์ประกอบในการสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

3. ฝึกสร้างประโยคจากโครงสร้าง

สูตรสำเร็จในการสนทนาภาษาอังกฤษ

4. เข้าถึงเคล็ดลับสำคัญในการสร้างประโยคถาม-ตอบ ในบทสนทนาภาษาอังกฤษ และฝึกฝนการสนทนาจากสูตรสำเร็จที่ได้เรียนไป

5. กิจกรรม ร้องเพลง “คำถาม” (เพลง No More Rain)

สูตรสำเร็จในการสร้างประโยคภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการเขียนอีเมล์แบบมืออาชีพ

6. เรียนรู้การเปลี่ยนรูปของคำภาษาอังกฤษในตำแหน่งต่างๆ

7. ฝึกขยายความแบบตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ โดยใช้กลุ่มคำและประโยคย่อยมาขยาย และฝึกสร้างประโยค เพื่อนำไปใช้โต้ตอบอีเมล์

8. กิจกรรม ร้องเพลง “ตัวขยาย” (เพลง It’s only you)

สูตรสำเร็จในการสื่อสารภาษาอังกฤษให้มีความหมายชัดเจนและลึกซึ้งยิ่งขึ้น

9. เคล็ดลับในการเข้าถึง tense ที่จำเป็นจะต้องใช้ในการติดต่อสื่อสาร

10. ฝึกใช้ประโยคภาษาอังกฤษแบบกลับด้าน (Passive Voice)

11. กิจกรรม “....สูตรวิเศษ Passive Voice....” (การสร้างประโยค Passive Voice แบบอัตโนมัติ)

 ฝึกสนทนาโดยใช้สูตรสำเร็จ The Cross

12. แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มแล้วฝึกฝนการสนทนาภาษาอังกฤษโดยใช้สูตรสำเร็จที่ได้เรียนไป

 

 

 


29 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 158 ครั้ง

Engine by shopup.com