โปรโมชั่น

ดูหน้า

หลักสูตร 10 สุดยอดเครื่องมือ...สู่ความเป็นเลิศ_สุพจน์

 

10 สุดยอดเครื่องมือ....สู่ความเป็นเลิศ

(10 Effective Tools for Excellence)

 

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

 

 

หลักการและเหตุผล

       การทำงานในยุคสมัยนี้  ต้องทำงานแข่งขันกับเวลาที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว  หากพนักงานยังทำงานเหมือนเดิมทุกวัน  ก็คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย  จะดีหรือไม่  หากใช้ 10 สุดยอดเครื่องมือสู่ความเป็นเลิศ  มาช่วยให้การทำงานเป็นระเบียบแบบแผน และเป็นระบบมากขึ้น  นำมาซึ่งผลงานอันมีประสิทธิภาพสูงสุด  สร้างความพึงพอใจให้กับหัวหน้างาน และช่วยลดความเครียดและความเบื่อหน่ายในการติดตามงานจากหัวหน้างานได้

       หลักสูตรนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองแนวทางการทำงานของพนักงาน ด้วยการพัฒนาผลงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการใช้เครื่องมือง่าย ๆ แต่ได้ผล   และเป็นที่น่าพึงพอใจสูงสุด 

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีแนวทางสู่การทำงานรูปแบบใหม่ กับ 10 สุดยอดเครื่องมือสู่ความเป็นเลิศ ให้เหมาะสมกับสภาวะที่มีการแข่งขันในยุคปัจจุบันนี้       

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาการทำงานสู่การเป็นมืออาชีพได้ด้วยตนเอง

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ที่ได้ในการอบรม ประยุกต์ใช้กับการทำงานสูงสุดต่อองค์กร

 

หัวข้อการบรรยาย

Section 1 : จับจ้องที่เป้าหมาย มิใช่อุปสรรค

1. วังวนของปัญหา/อุปสรรคในการทำงาน

2. สาเหตุ เกิดขึ้นได้อย่างไร

3. เปลี่ยน !!! การทำงานแบบใหม่ ด้วยการจดจ่อยังเป้าหมายและผลลัพธ์ของงาน

4. กิจกรรม  สร้างกำลังใจ ไปให้ถึง..เป้าหมาย

Section 2 : ไขปริศนา 10 สุดยอดเครื่องมือสู่ความเป็นเลิศ

5. ประเภทของเครื่องมือ

5.1  จับต้องได้ (Touchable Tools)

5.2  จับต้องไม่ได้ (Untouchable Tools)

6. เริ่มต้นการใช้เครื่องมือ...ทำงานที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง!!!!

6.1 เครื่องมือช่วย..วางแผนการทำงานระยะกลาง-ยาว

6.2 เครื่องมือช่วย..จัดระบบงานที่ดีด้วย  

6.3  เครื่องมือ..การลำดับการทำงาน

6.4  เครื่องมือ..เทคโนโลยีสารสนเทศ

6.5  เครื่องมือสรุปผลงานประจำเดือน

6.6  เครื่องมือ ..สื่อสารเพื่อไปถึงเป้าหมายร่วมกัน

6.7  เครื่องมือช่วย..ในการวางแผนการทำงานอย่างราบรื่น

6.8  เครื่องมือช่วย..ทบทวนงานที่ต้องทำให้เสร็จในแต่ละวัน

6.9  เครื่องมือเตือนความจำ และการนัดหมาย

6.10 เครื่องมือตรวจสอบการทำงานอย่างสมบูรณ์แบบ

กิจกรรม  สร้างสรรค์สุดยอดเครื่องมือด้วยตัวคุณเอง

Section 3 : การใช้สุดยอดเครื่องมืออย่างยั่งยืน

7. ปลูกฝังและฝึกฝนการใช้เครื่องมือทำงานอย่างสม่ำเสมอ

8. เก็บเกี่ยว..ความสุขและความสำเร็จที่ได้รับจากการใช้เครื่องมือ

9. กิจกรรม Action Plan เราจะนำสุดยอดเครื่องมือไปใช้ในการทำงานได้อย่างไร?

10. สรุปคำถาม และคำตอบ

             

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining


24 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 168 ครั้ง

Engine by shopup.com