โปรโมชั่น

ดูหน้า

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

Professional Lecturer
อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วุฒิบัตร “วิทยากรฝึกอบรม” กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • วุฒิบัตร “การเป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนานาชาติ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • นักบวชเขมมะปฏิบัติ วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี


ปัจจุบัน

 • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ได้รับคำเชิญจาก 3 ใน 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำ (Top Five) ของไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และองค์กรธุรกิจ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ไปบรรยายพิเศษจากประสบการณ์ในการทำงานและความเชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRM & HRD) ขององค์กรธุรกิจชั้นนำกว่า 26 ปี
 • อดีตกรรมการบริหารสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)

2 สมัย ปี 2555-2559

 • อดีตอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพนักบริหารบุคคล สถาบันพัฒนาวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล (Institute of HR Professional Development : IHPD)
 • ที่ปรึกษาชมรมบริหารงานบุคคลเพชรเกษม-สมุทรสาคร (PSPAG)
 • ที่ปรึกษาชมรมอุตสาหกรรมบางปู
 • ที่ปรึกษาชมรมบริหารงานบุคคลบางขุนเทียน
 • รองประธานฝ่ายวิชาการชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี 2 สมัย ปี 2557-2561
 • เจ้าหน้าที่สอบประเมินสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารทรัพยากรบุคคล สมาคมการจัดการงานบุคลลแห่งประเทศไทย (PMAT)

ประสบการณ์ด้านที่ปรึกษา

 • ที่ปรึกษาโครงการจัดทำ KPI เพื่อการประเมินผลงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ บริษัท ไดอารี่ กรุ๊ป (2007) จำกัด ปี 2560
 • ที่ปรึกษาโครงการจัดทำ KPI เพื่อการประเมินผลงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ The Natural Beauty and Cosmatic (Thailand) Co.,Ltd.ปี 2560
 • ที่ปรึกษาระบบ HRM & HRD บริษัท ฟรีไลฟ์ ดีไซน์ จำกัด ปี 2560
 • ที่ปรึกษาโครงการระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน และ KPI บริษัท ตั้งยิ่งวัฒนา จำกัด ปี 2559
 • ที่ปรึกษาโครงการ Succession Plan กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) ปี 2558
 • ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพทีมงาน HR บริษัท นทลิน กรุ๊ป จำกัด ปึ 2558
 • ที่ปรึกษาระบบ HRM & HRD บริษัท สินธานีอุตสาหกรรม จำกัด ปึ 2557-2558    
 • ที่ปรึกษาระบบ HRM & HRD บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด ปึ 2557-2558
 • ที่ปรึกษาด้าน Job Description, JTEKT (THAILAND) CO., LTD. ปึ 2557
 • ที่ปรึกษา Managerial Development Program, THAIDAIZO AEROSOL CO., LTD ปึ 2557
 • ที่ปรึกษาโครงการ Employee Engagement, ENERGY REFORM CO., LTD. ปึ 2556-2557
 • ที่ปรึกษาระบบ HRM, SOUTHEAST ASIAN PACKAGING AND CANNING CO., LTD. ปึ 2556-2557

ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากกว่า 26 ปี

 • อดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ฟรีไลฟ์ ดีไซน์ จำกัด
 • อดีตผู้บริหารสายงานทรัพยากรมนุนย์องค์กรชั้นนำ อาทิเช่น บริษัท เซ้าท์อีสท์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด, บริษัทในเครืออินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอล์ล, บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน), บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์, บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ปทท) จำกัด
 • รับโล่เกียรติยศองค์กรนำร่องส่งเสริมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระดับประเทศ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเชี่ยน (CSR to AEC) จากรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมฯ
 • รับโล่และเกียรติบัตร “มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW)” และรับโล่และเกียรติบัตร “มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW Continuous)” โดยสถาบันมาตรฐานไอเอสโอ ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • รับโล่และเกียรติบัตร “คณะกรรมการระบบสมรรถนะในโรงงานต้นแบบ ของโครงการการขับเคลื่อนระบบสมรรถนะสู่โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร” โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 

การติดต่อ  02-615-4499, 02-615-4477-8, hipotraining@gmail.com  เว็บไซท์ www.hipotraining.com
เฟสบุ๊ค
www.facebook.com/HIPOtraining   ID Line: HIPOraining


19 สิงหาคม 2563

ผู้ชม 170 ครั้ง

Engine by shopup.com