โปรโมชั่นสุดพิเศษ
Array ( [route] => บทความ [page] => 5 [key_route] => articles [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findAll [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findAll [domain_id] => 10485 [data_id] => 0 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 5 [data_length] => 12 [total_page] => 30 ) 1

PUBLIC TRAINING

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 48 - 60 จากทั้งหมด 358 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
10 เม.ย. 2563

หลักสูตร การพัฒนาความคิดเชิงบวกกับการบริการ (อบรม 10 เม.ย. 63)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
10 เม.ย. 2563

หลักสูตร 4 มิติแห่งการฉลาดรู้ของผู้นำ (อบรม 10 เม.ย. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
16 เม.ย. 2563

หลักสูตร การขายยุค 4.0 (อบรม 16 เม.ย. 63)

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 4,500 ฿ Download APPLY NOW
16 เม.ย. 2563

หลักสูตร PROACTIVE THINKING (อบรม 17 เม.ย. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
17 เม.ย. 2563

หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ปัญหาในการทำงาน เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ (อบรม 17 เม.ย. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
17 เม.ย. 2563

หลักสูตร การสื่อสารด้วยภาษาพูดอย่างสร้างสรรค์ ในงานขายและบริการ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
20 เม.ย. 2563

หลักสูตร เทคนิคการสอนงานและประเมินผลงานอย่างได้ผล (อบรม 20 เม.ย. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
20 เม.ย. 2563

หลักสูตร Professional Sales Coordinator (อบรม 20 เม.ย. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
21 เม.ย. 2563

หลัดสูตร ทักษะการวิเคราะห์ลูกค้าและ การนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ (อบรม 21 เม.ย. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
21 เม.ย. 2563

หลักสูตร กลยุทธ์เพิ่มลูกค้าใหม่... (อบรม 21 เม.ย. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
22 เม.ย. 2563

หลักสูตร ยกระดับการบริการขั้นสูง (อบรม 22 เม.ย. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
22 เม.ย. 2563

หลักสูตร Sales Co….เชิงรุก (อบรม 22 เม.ย.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com