อบรม สัมมนา By HIPO Training and Consultancy
Array ( [route] => บทความ [page] => 5 [key_route] => articles [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findAll [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findAll [domain_id] => 10485 [data_id] => 0 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 5 [data_length] => 12 [total_page] => 12 ) 1

PUBLIC TRAINING

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 48 - 60 จากทั้งหมด 137 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
24 พ.ย. 2563

หลักสูตร เทคนิคการสอนงานและประเมินผลงานอย่างได้ผล (อบรม 24 พ.ย 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
24 พ.ย. 2563

หลักสูตร การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลให้เชื่อมโยงกับ Competency และ Performance (รุ่น 5) (อบรม 24 พ.ย.63)

อาจารย์ ธนุเดช ธานี 4,500 ฿ Download APPLY NOW
25 พ.ย. 2563

หลักสูตร การขจัดข้อโต้แย้ง การเจรจาต่อรอง และการปิดการขายอย่างมืออาชีพ (อบรม 25 พ.ย. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
26 พ.ย. 2563

หลักสูตร ทักษะการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (อบรม 26 พ.ย.63)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
26 พ.ย. 2563

หลักสูตร นักขาย 360 องศา (อบรม 26 พ.ย.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
26 พ.ย. 2563

หลักสูตร อ่านกำพืดมนุษย์ จนหยั่งรู้ถึงความเป็นคน (อบรม 26 พ.ย. 2563)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
27 พ.ย. 2563

หลักสูตร การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 27 พ.ย.63)

 อาจารย์ณรงค์  ตู้ทอง   4,500 ฿ Download APPLY NOW
27 พ.ย. 2563

หลักสูตร การเจรจาต่อรองการขายให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์ (อบรม 27 พ.ย.63)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
27 พ.ย. 2563

หลักสูตร ทักษะการบริการกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ (อบรม 27 พ.ย. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
27 พ.ย. 2563

หลักสูตร หัวหน้ากับการพัฒนาพนักงาน ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมาย และ ไม่มีข้อผิดพลาด (อบรม 27 พ.ย.63)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
30 พ.ย. 2563

หลักสูตร ทักษะการสื่อสาร การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 30 พ.ย. 63)

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
01 ธ.ค. 2563

หลักสูตร การบริหารจัดการความเครียด และสร้างร่างกายให้แข็งแรง (อบรม 1 ธ.ค. 63)

ดร.พท.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com