โปรโมชั่น
Array ( [route] => บทความ [page] => 5 [key_route] => articles [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findAll [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findAll [domain_id] => 10485 [data_id] => 0 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 5 [data_length] => 12 [total_page] => 18 ) 1

PUBLIC TRAINING

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 48 - 60 จากทั้งหมด 213 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
21 พ.ค. 2564

หลักสูตร Powerful Leadership and Employee Engagement (อบรม 21 พ.ค.64)

อาจารย์พงศ์ภัทร นมะภัทร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
24 พ.ค. 2564

หลักสูตร กลยุทธ์การจัดทำ Training Road Map ให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายองค์กร รุ่น 17 (อบรม 24 พ.ค.64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 4,000 ฿ Download APPLY NOW
24 พ.ค. 2564

หลักสูตร เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงานที่ “ใช่” อย่างมืออาชีพ ด้วย Competency & Behavior (อบรม 24 พ.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
24 พ.ค. 2564

หลักสูตร Customer Insight for Sales and Marketing Success (อบรม 24 พ.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
25 พ.ค. 2564

หลักสูตร ยกเครื่องเรื่องระบบฝึกอบรมยุคใหม่ รุ่นที่ 20 (อบรม 25 พ.ค.63)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 4,000 ฿ Download APPLY NOW
25 พ.ค. 2564

หลักสูตร FIRST STEP SUPERVISOR!!! (อบรม 25 พ.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
25 พ.ค. 2564

หลักสูตร การบริหารงานขายและพัฒนาทีมขายเพื่อเพิ่มยอดขาย (อบรม 25 พ.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
27 พ.ค. 2564

หลักสูตร สุดยอดเลขานุการยุค AEC (อบรม 27 พ.ค.64)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
27 พ.ค. 2564

หลักสูตร รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าร้องเรียนและไม่พอใจ (อบรม 27 พ.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
28 พ.ค. 2564

หลักสูตร เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้ทางโทรศัพท์&ภาคสนาม (อบรม 28 พ.ค.64)

อาจารย์องอาจ ฉันทสมบัติ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
28 พ.ค. 2564

หลักสูตร ยุทธวิธีการขายสินค้าอุตสาหกรรมให้ยอดขายทะลุเป้า (อบรม 28 พ.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
01 มิ.ย. 2564

หลักสูตร Modern Business Management (อบรม 1 มิ.ย.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 7,000 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com