โปรโมชั่นสุดพิเศษ
Array ( [route] => บทความ [page] => 5 [key_route] => articles [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findAll [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findAll [domain_id] => 10485 [data_id] => 0 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 5 [data_length] => 12 [total_page] => 28 ) 1

PUBLIC TRAINING

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 48 - 60 จากทั้งหมด 328 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
02 มี.ค. 2563

หลักสูตร Coaching Mentor (อบรม 2 มี.ค.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
03 มี.ค. 2563

หลักสูตร Excellent Leadership (อบรม 3 มี.ค.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
04 มี.ค. 2563

หลักสูตร การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 4 มี.ค.63)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
04 มี.ค. 2563

หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (อบรม 4 มี.ค.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
05 มี.ค. 2563

หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงและ ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน (อบรม 5 มี.ค.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
05 มี.ค. 2563

หลักสูตร เทคนิคการบริหารลูกค้ารายสำคัญ (Key Account Management) (อบรม 5 มี.ค.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
05 มี.ค. 2563

หลักสูตร กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศงานธุรการ (5 มี.ค. 63)

อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
05 มี.ค. 2563

หลักสูตร รุ่น 10 เทคนิคการสรรหา สัมภาษณ์ และคัดเลือกพนักงานยุคใหม่ (อบรม 5 มี.ค. 2563)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 4,500 ฿ Download APPLY NOW
06 มี.ค. 2563

หลักสูตร การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย (อบรม 6 มี.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
06 มี.ค. 2563

หลักสูตร นักบริการมืออาชีพ (อบรม 6 มี.ค.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
07 มี.ค. 2563

หลักสูตร Finance for Non-Finance Program (อบรม 7 มี.ค.63)

อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า 4,500 ฿ Download APPLY NOW
07 มี.ค. 2563

หลักสูตร New !!! การบริหารงานฝึกอบรม สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ยุคใหม่ (Smart Training Officer) (อบรม 7 มี.ค. 63)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 4,500 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com