โปรโมชั่น
Array ( [route] => บทความ [page] => 5 [key_route] => articles [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findAll [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findAll [domain_id] => 10485 [data_id] => 0 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 5 [data_length] => 12 [total_page] => 16 ) 1

PUBLIC TRAINING

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 48 - 60 จากทั้งหมด 183 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
12 ก.พ. 2564

Online Training Project Management (อบรม 15 ก.พ.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 1,900 ฿ Download APPLY NOW
15 ก.พ. 2564

Online Training 7 ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ (อบรม 15 ก.พ.64)

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 1,900 ฿ Download APPLY NOW
16 ก.พ. 2564

Online Training เทคนิคการสอนงานและประเมินผลงานอย่างได้ผล (อบรม 16 ก.พ.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 1,900 ฿ Download APPLY NOW
16 ก.พ. 2564

Online Training คณะกรรมการสวัสดิการยุคใหม่...พนักงาน Like ฝ่ายบริหาร Share รุ่นที่ 7 (อบรม 16 ก.พ.64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 990 ฿ Download APPLY NOW
16 ก.พ. 2564

Online Training Service Excellence with E.Q (อบรม 16 ก.พ.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 990 ฿ Download APPLY NOW
17 ก.พ. 2564

Online Training Mindset Change to success (อบรม 17 ก.พ. 64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 990 ฿ Download APPLY NOW
17 ก.พ. 2564

Online Training กลยุทธ์ HRD สำหรับ HRD มืออาชีพ รุ่นที่ 4 (อบรม 17 ก.พ.64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 990 ฿ Download APPLY NOW
18 ก.พ. 2564

Online Training การสื่อสารด้วยภาษาพูดอย่างสร้างสรรค์ ในงานขายและบริการ (อบรม 18 ก.พ.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 1,900 ฿ Download APPLY NOW
18 ก.พ. 2564

Online Training บริหารงานคลังสินค้าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ (อบรม 18 ก.พ.64)

อาจารย์สุรศักดิ์ พรบรรเจิดกุล 1,900 ฿ Download APPLY NOW
18 ก.พ. 2564

Online Training รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าร้องเรียนและไม่พอใจ (อบรม 18 ก.พ.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 1,900 ฿ Download APPLY NOW
19 ก.พ. 2564

Online Training ทักษะการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (อบรม19 ก.พ.64)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1,900 ฿ Download APPLY NOW
23 ก.พ. 2564

Online Training การเพิ่มคุณภาพในการทำงานด้วยกิจกรรมไคเซ็น (อบรม 23 ก.พ.64)

อาจารย์พิชิต สุจริตจันทร 1,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com