โปรโมชั่นสุดพิเศษ
Array ( [route] => บทความ [page] => 6 [key_route] => articles [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findAll [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findAll [domain_id] => 10485 [data_id] => 0 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 6 [data_length] => 12 [total_page] => 30 ) 1

PUBLIC TRAINING

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 60 - 72 จากทั้งหมด 349 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
28 เม.ย. 2563

หลักสูตร ทักษะการวิเคราะห์และ การวางแผนการขาย (อบรม 28 เม.ย. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
28 เม.ย. 2563

หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานและการบริหารเวลา (อบรม 28 เม.ย.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
29 เม.ย. 2563

หลักสูตร Effective Communication Skills (อบรม 29 เม.ย.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
29 เม.ย. 2563

หลักสูตร Solution Selling for B to B (อบรม 29 เม.ย.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
30 เม.ย. 2563

หลักสูตร กลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้นำสมัยใหม่ (อบรม 30 เม.ย. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
30 เม.ย. 2563

หลักสูตร Modern Leadership for New Generation (อบรม 30 เม.ย.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
04 พ.ค. 2563

หลัดสูตร Professional Selling Skills (อบรม 4 พ.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
04 พ.ค. 2563

หลักสูตร PROACTIVE THINKING (อบรม 4 พ.ค. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
05 พ.ค. 2563

หลักสูตร การคิดวิเคราะห์อย่างมีชั้นเชิง (อบรม 5 พ.ค.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
05 พ.ค. 2563

หลักสูตร Professional Sales Coordinator (อบรม 5 พ.ค.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
07 พ.ค. 2563

หลักสูตร นักบริการมืออาชีพ (อบรม 7 พ.ค.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
08 พ.ค. 2563

หลักสูตร การพัฒนาทักษะพนักงานปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ (อบรม 8 พ.ค. 63)

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com