หลักสูตร คิดไทย…พูดอังกฤษขั้นสูง

Sales & Marketing Courses

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 192 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
23 พ.ย. 2561

หลักสูตรสัมมนา Marketing and Selling Mind

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
23 พ.ย. 2561

หลักสูตรสัมมนา จริตในการอ่านและวิเคราะห์ลูกค้าในงานขายและบริการ

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
26 พ.ย. 2561

หลักสูตรสัมมนา การขจัดข้อโต้แย้ง การเจรจาต่อรอง และการปิดการขายอย่างมืออาชีพ

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
26 พ.ย. 2561

Customer Focus on Sales

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
27 พ.ย. 2561

การขายและบริการอย่างที่ปรึกษา

อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
29 พ.ย. 2561

หลักสูตรสัมมนา การสร้างแผนการขายและทำกิจกรรมการตลาด

ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
30 พ.ย. 2561

หลักสูตรอบรม ศิลปะการขายเชิงรุก

อาจารย์มงคล ตันติสุขุมาล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
03 ธ.ค. 2561

หลักสูตรสัมมนา Professional Selling Skills

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
04 ธ.ค. 2561

หลักสูตรสัมมนา กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
07 ธ.ค. 2561

หลักสูตรสัมมนา เทคนิคการขายอย่างเหนือชั้นตามสถานการณ์

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
07 ธ.ค. 2561

หลักสูตรสัมมนา เทคนิคการปิดการขายและติดตามผลการขาย

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
12 ธ.ค. 2561

หลักสูตรสัมมนา พนักงานขายหัวใจบริการ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com