หลักสูตร คิดไทย…พูดอังกฤษขั้นสูง

Sales & Marketing Courses

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 12 - 24 จากทั้งหมด 192 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
14 ธ.ค. 2561

หลักสูตรสัมมนา สร้างพนักงานขายให้เป็นนักขาย

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
14 ธ.ค. 2561

หลักสูตร การขายและบริการอย่างที่ปรึกษา

อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
14 ธ.ค. 2561

หลักสูตร สุดยอดทักษะการขายกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ (Selling Skills with Dynamic Customers)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
17 ธ.ค. 2561
ถึง 18 ธ.ค. 2561

หลักสูตรอบรม การจัดทำแผนธุรกิจในภาวะเศรษฐกิจขาลง

อาจารย์มงคล ตันติสุขุมาล 7,900 ฿ Download APPLY NOW
17 ธ.ค. 2561
ถึง 18 ธ.ค. 2561

หลักสูตรอบรม การตลาดเพื่อความสำเร็จของงานขาย

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 7,900 ฿ Download APPLY NOW
18 ธ.ค. 2561

หลักสูตรสัมมนา การสร้างแผนการขายและทำกิจกรรมการตลาด

ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
20 ธ.ค. 2561

หลักสูตรสัมมนา การเจรจาต่อรองให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
20 ธ.ค. 2561

หลักสูตรอบรม การเจรจาต่อรองให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
21 ธ.ค. 2561

หลักสูตร Professional Telesales

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
24 ธ.ค. 2561

หลักสูตรอบรม Professional Sales Coordinator

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
27 ธ.ค. 2561

หลักสูตรอบรม ชัยชนะนักขายมือทอง

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
28 ธ.ค. 2561

หลักสูตรอบรม เทคนิคการสร้างและการรักษาฐานลูกค้า

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com