หลักสูตร คิดไทย…พูดอังกฤษขั้นสูง

Sales & Marketing Courses

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 24 - 36 จากทั้งหมด 192 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
03 ม.ค. 2562

หลักสูตรอบรม กลยุทธ์การจัดการช่องทางการตลาดยุค 4.0

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
03 ม.ค. 2562

หลักสูตรอบรม Professional Salesperson พนักงานขายมืออาชีพ

ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล 4,500 ฿ Download APPLY NOW
07 ม.ค. 2562

หลักสูตรอบรม Professional Sales Coordinator

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
07 ม.ค. 2562

หลักสูตรอบรม การวิเคราะห์การขายอย่างมีชั้นเชิง

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
08 ม.ค. 2562

หลักสูตรสัมมนาม เทคนิคการบริหารลูกค้ารายสำคัญ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
09 ม.ค. 2562

หลักสูตรอบรม Professional Telesales

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 ม.ค. 2562

หลักสูตรสัมมนา กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
14 ม.ค. 2562

หลักสูตรอบรม กลยุทธ์เพิ่มลูกค้าใหม่

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
14 ม.ค. 2562

หลักสูตรอบรม 4 G Marketing (การตลาดในยุค 4 G)

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
15 ม.ค. 2562

หลักสูตรสัมมนา Professional Selling Skills

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
18 ม.ค. 2562

หลักสูตรอบรม ชัยชนะนักขายมือทอง

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
22 ม.ค. 2562

หลักสูตรอบรม พลิกกลยุทธ์เพิ่มลูกค้าใหม่...ง่ายกว่าที่คิด

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com