หลักสูตร คิดไทย…พูดอังกฤษขั้นสูง

Sales & Marketing Courses

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 36 - 48 จากทั้งหมด 192 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
23 ม.ค. 2562

หลักสูตรอบรม การบริหารลูกค้าด้วยการสร้างและรักษาฐานลูกค้า

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
23 ม.ค. 2562

หลักสูตรสัมมนา เทคนิคการขายอย่างเหนือชั้นตามสถานการณ์

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
24 ม.ค. 2562

หลักสูตรสัมมนา จุดไฟหัวใจพนักงานขาย

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
25 ม.ค. 2562

หลักสูตรสัมมนา จริตในการอ่านและวิเคราะห์ลูกค้าในงานขายและบริการ

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
28 ม.ค. 2562

หลักสูตรอบรม Sales Planning

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
29 ม.ค. 2562

หลักสูตรอบรม การตลาดดิจิตอล 2019-20

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
29 ม.ค. 2562

หลักสูตรอบรม Marketing and Selling Mind “สวมจิตวิญญาณของนักการตลาดและนักขาย”

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
04 ก.พ. 2562

หลักสูตรสัมมนา Professional Selling Skills

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
05 ก.พ. 2562

หลักสูตรสัมมนา จริตในการอ่านและวิเคราะห์ลูกค้าในงานขายและบริการ

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
06 ก.พ. 2562

หลักสูตรอบรม การเจรจาต่อรองให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
07 ก.พ. 2562

หลักสูตรอบรม นักขาย 360 องศา

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
08 ก.พ. 2562

หลักสูตรสัมมนา การขจัดข้อโต้แย้ง การเจรจาต่อรอง และการปิดการขายอย่างมืออาชีพ

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com