หลักสูตร คิดไทย…พูดอังกฤษขั้นสูง

Sales & Marketing Courses

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 48 - 60 จากทั้งหมด 192 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
13 ก.พ. 2562

หลักสูตรอบรม เทคนิคการนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิภาพ

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
18 ก.พ. 2562

หลักสูตรสัมมนา กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
25 ก.พ. 2562

หลักสูตรอบรม Professional Sales Coordinator

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
28 ก.พ. 2562

หลักสูตรอบรม พลิกวิธีคิดพิชิตยอดขาย

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
04 มี.ค. 2562

หลักสูตรอบรม การบริหารการตลาดสมัยใหม่

การบริหารการตลาดสมัยใหม่ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
04 มี.ค. 2562

หลักสูตรสัมมนา จริตในการอ่านและวิเคราะห์ลูกค้าในงานขายและบริการ

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
05 มี.ค. 2562

หลักสูตรอบรม PC มืออาชีพกับการบริการชั้นเยี่ยม

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
08 มี.ค. 2562

หลักสูตรอบรม สร้างพนักงานขายให้เป็นนักขาย

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
12 มี.ค. 2562

หลักสูตรสัมมนา First Step Salesperson

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
12 มี.ค. 2562

ทักษะการวิเคราะห์ลูกค้าและ การนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
13 มี.ค. 2562

หลักสูตรสัมมนา พนักงานขายหัวใจบริการ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
14 มี.ค. 2562

หลักสูตรสัมมนา ทักษะการวิเคราะห์ และ การวางแผนการขาย

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com