hipotraining.co.th

หลักสูตรการขายและการตลาด

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 48 - 60 จากทั้งหมด 154 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
13 พ.ค. 2562

หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย (13 พ.ค. 62)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
17 พ.ค. 2562

หลักสูตร สร้างพนักงานขายให้เป็นนักขาย (17 พ.ค. 62)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
17 พ.ค. 2562

หลักสูตร Customer Focus on Sales & Service (17 พ.ค. 62)

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
21 พ.ค. 2562

หลักสูตรอบรม พลิกกลยุทธ์เพิ่มลูกค้าใหม่...ง่ายกว่าที่คิด

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
22 พ.ค. 2562

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิภาพ (22 พ.ค. 62)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
23 พ.ค. 2562

หลักสูตร การตลาดยุค 4.0 (การตลาดยุค 4G) (23 พ.ค. 62)

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
24 พ.ค. 2562

หลักสูตร จริตในการอ่านและวิเคราะห์ลูกค้าในงานขายและบริการ (24 พ.ค. 62)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
27 พ.ค. 2562

หลักสูตร จุดไฟหัวใจพนักงานขาย (27 พ.ค. 62)

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
27 พ.ค. 2562

หลักสูตร Sales Planning (27 พ.ค. 62)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
28 พ.ค. 2562

หลักสูตร พนักงานขายหัวใจบริการ (28 พ.ค. 62)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
29 พ.ค. 2562

หลักสูตร กลยุทธ์การจัดการช่องทางการตลาดยุค 4.0 (29 พ.ค. 62)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
30 พ.ค. 2562

หลักสูตร การสร้างแผนการขายและทำกิจกรรมการตลาด (30 พ.ค. 62)

ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com