HIPO Training

Supervisor / Manager

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 12 - 24 จากทั้งหมด 74 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
08 ก.พ. 2562

หลักสูตรอบรม การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 4,500 ฿ Download APPLY NOW
11 ก.พ. 2562

หลักสูตรอบรม Sales Coaching เทคนิคการสอนและพัฒนาพนักงานขายให้เป็นนักขายมืออาชีพ

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
13 ก.พ. 2562

หลักสูตรอบรม ทักษะหัวหน้างานมือใหม่ Effective Supervisory Skills

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
15 ก.พ. 2562

หลักสูตรอบรม การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
21 ก.พ. 2562

หลักสูตรสัมมนา Coaching Mentor

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
01 มี.ค. 2562

หลักสูตรอบรม Sales Supervisor & Area Manager

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
05 มี.ค. 2562

หลักสูตรอบรม กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาทีมขาย ให้เป็นมืออาชีพ

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
07 มี.ค. 2562

หลักสูตรสัมมนา บังคับบัญชาอย่างไรให้ลูกน้องรักและเชื่อฟัง

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
27 มี.ค. 2562

เคล็ดลับการมอบหมายงาน สั่งงานควบคุมงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
28 มี.ค. 2562

หลักสูตรอบรม กลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้นำ Leadership Development

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
29 มี.ค. 2562

หลักสูตรสัมมนา การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล

อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล 4,500 ฿ Download APPLY NOW
09 เม.ย. 2562

หลักสูตรสัมมนา การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล

อาจารย์ไพรัช วนัสบดีไพศาล 4,500 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com