โปรโมชั่น
Array ( [route] => หมวดหมู่บทความ [id] => 4458 [page] => 2 [title] => หลักสูตรหัวหน้างาน-ผู้บริหาร [key_route] => articles_category [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findInCategory [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => http://hipotraining.co.th/บทความ.html ) [1] => Array ( [title] => หลักสูตร หัวหน้างาน / ผู้บริหาร [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findInCategory [domain_id] => 10485 [data_id] => 4458 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 2 [data_length] => 12 [total_page] => 3 ) 1

หลักสูตร หัวหน้างาน / ผู้บริหาร

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 12 - 24 จากทั้งหมด 31 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
11 มี.ค. 2564

หลักสูตร จิตวิทยาการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามควบคุมงานอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 11 มี.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
11 มี.ค. 2564

หลักสูตร กลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้นำสมัยใหม่ (อบรม 10 มี.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
16 มี.ค. 2564

หลักสูตร Powerful Leadership and Employee Engagement (อบรม 16 มี.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
24 มี.ค. 2564

หลักสูตร สุดยอดหัวหน้ากับการบริหารคนให้ได้งาน และ บริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย (24 มี.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
01 เม.ย. 2564

หลักสูตร Effective Managerial Skills (อบรม 1 เม.ย.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
08 เม.ย. 2564

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการพัฒนาทักษะการบริหาร อย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 8 เม.ย.64)

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 4,500 ฿ Download APPLY NOW
09 เม.ย. 2564

หลักสูตร 4 มิติแห่งการฉลาดรู้ของผู้นำ (อบรม 9 เม.ย.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
29 เม.ย. 2564

หลักสูตร Modern Leadership for New Generation (อบรม 29 เม.ย.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
13 พ.ค. 2564

หลักสูตร Sales Coaching (อบรม 13 พ.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
01 มิ.ย. 2564

หลักสูตร Modern Business Management (อบรม 1 มิ.ย.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 7,000 ฿ Download APPLY NOW
08 มิ.ย. 2564

หลักสูตร 4 มิติแห่งการฉลาดรู้ของผู้นำ (อบรม 8 มิ.ย.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
06 ก.ค. 2564

หลักสูตร Excellent Leadership (อบรม 6 ก.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com