อบรม สัมมนา By HIPO Training and Consultancy
Array ( [route] => หมวดหมู่บทความ [id] => 4459 [page] => 2 [title] => หลักสูตรความคิดและทักษะอื่น-ๆ [key_route] => articles_category [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findInCategory [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => http://hipotraining.co.th/บทความ.html ) [1] => Array ( [title] => หลักสูตร ความคิดและทักษะอื่นๆ [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findInCategory [domain_id] => 10485 [data_id] => 4459 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 2 [data_length] => 12 [total_page] => 7 ) 1

หลักสูตร ความคิดและทักษะอื่นๆ

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 12 - 24 จากทั้งหมด 75 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
27 ก.ค. 2563

หลักสูตร Project Management (อบรม 27 ก.ค.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
03 ส.ค. 2563

หลักสูตร Power of Communication (อบรม 3 ส.ค. 63)

ดร.พท.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
04 ส.ค. 2563

หลักสูตร การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 4 ส.ค.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
05 ส.ค. 2563

หลักสูตร Time Management for Effective Work (อบรม 5 ส.ค.63)

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 3,900 ฿ Download APPLY NOW
05 ส.ค. 2563

หลักสูตร การตลาดยุค 4.0 บนสื่อออนไลน์ (อบรม 5 ส.ค.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
06 ส.ค. 2563

หลักสูตร การสื่อสารประสานงานอย่างสร้างสรรค์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร (อบรม 6 ส.ค.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
07 ส.ค. 2563

หลักสูตร Problem Solving and Decision Making (อบรม 7 ส.ค.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
14 ส.ค. 2563

หลักสูตร Project Management (อบรม 14 ส.ค. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
15 ส.ค. 2563

หลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจผ่าน MS-Power BI Desktop” ( 15 ส.ค.63)

อาจารย์สุเทพ โลหณุต 4,500 ฿ Download APPLY NOW
18 ส.ค. 2563

หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์และจัดการปัญหา ด้วยผังสาเหตุและผลหรือผังก้างปลา (อบรม 18 ส.ค.63)

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
18 ส.ค. 2563

หลักสูตร Power of Communication (อบรม 18 ส.ค. 63)

ดร.พท.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
19 ส.ค. 2563

หลักสูตร การทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาองค์กร (อบรม 19 ส.ค.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com