โปรโมชั่น
Array ( [route] => หมวดหมู่บทความ [id] => 4459 [page] => 2 [title] => หลักสูตรความคิดและทักษะอื่น-ๆ [key_route] => articles_category [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findInCategory [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => http://hipotraining.co.th/บทความ.html ) [1] => Array ( [title] => หลักสูตร ความคิดและทักษะอื่นๆ [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findInCategory [domain_id] => 10485 [data_id] => 4459 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 2 [data_length] => 12 [total_page] => 6 ) 1

หลักสูตร ความคิดและทักษะอื่นๆ

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 12 - 24 จากทั้งหมด 65 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
23 มี.ค. 2564

หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการในภาวะวิกฤต (อบรม 23 มี.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
23 มี.ค. 2564

หลักสูตร การเขียนอีเมล (ภาษาไทย) อย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 23 มี.ค.64)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
24 มี.ค. 2564

หลักสูตรเทคนิคการบริหารจัดการอารมณ์(EQ) สู่งานบริการเป็นเลิศ (อบรม 24 มี.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
25 มี.ค. 2564

หลักสูตร Mindset Change to success (อบรม 25 มี.ค. 64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
31 มี.ค. 2564

หลักสูตร การบริหารความเครียดและบริหารจัดการอารมณ์(EQ)เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ (อบรม 31 มี.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
01 เม.ย. 2564

หลักสูตร จุดไฟ....ความคิด พิชิตความจำ (อบรม 1 เม.ย.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
02 เม.ย. 2564

หลักสูตร การบริหารเวลา แก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีกึ๋น (อบรม 2 เม.ย.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
02 เม.ย. 2564

หลักสูตร Project Management (อบรม 2 เม.ย.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
05 เม.ย. 2564

หลักสูตร Linguistic Proramming (NLP) (อบรม 5 เม.ย.64)

อาจารย์จักรี  อัมพรต 3,900 ฿ Download APPLY NOW
05 เม.ย. 2564

หลักสูตร เทคนิคการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม (อบรม 5 เม.ย.64)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
07 เม.ย. 2564

หลักสูตร การบริหารจัดการความเครียด และสร้างร่างกายให้แข็งแรง (อบรม 7 เม.ย. 64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
09 เม.ย. 2564

หลักสูตร การควบคุมสติและการบริหารอารมณ์ เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 9 เม.ย.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com