หลักสูตร Upskills for OutStanding Sales Professional_Online
Array ( [route] => หมวดหมู่บทความ [id] => 4459 [page] => 2 [title] => หลักสูตรความคิดและทักษะอื่น-ๆ [key_route] => articles_category [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findInCategory [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => http://hipotraining.co.th/บทความ.html ) [1] => Array ( [title] => หลักสูตร ความคิดและทักษะอื่นๆ [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findInCategory [domain_id] => 10485 [data_id] => 4459 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 2 [data_length] => 12 [total_page] => 4 ) 1

หลักสูตร ความคิดและทักษะอื่นๆ

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 12 - 24 จากทั้งหมด 40 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
02 ก.ย. 2565

หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการในภาวะวิกฤต (อบรม 2 ก.ย.65)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
07 ก.ย. 2565

หลักสูตร อ่านกำพืดมนุษย์ จนหยั่งรู้ถึงความเป็นคน (อบรม 7 ก.ย. 65)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
09 ก.ย. 2565

หลักสูตร พนักงานธุรการมืออาชีพยุคใหม่ (อบรม 9 ก.ย. 65)

อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
13 ก.ย. 2565

หลักสูตร Problem Solving and Decision Making (อบรม 13 ก.ย. 65)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
14 ก.ย. 2565

หลักสูตร การบริหารความเครียดและ บริหารจัดการอารมณ์(EQ) เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ (อบรม 14 ก.ย. 65)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
19 ก.ย. 2565

หลักสูตร สุดยอดเลขานุการยุค 4.0 (อบรม 19 ก.ย. 65)

อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
21 ก.ย. 2565

หลักสูตร กลเม็ดเคล็ดลับ การอ่านคนอย่างมีชั้นเชิง (อบรม 21 ก.ย. 65)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
23 ก.ย. 2565

หลักสูตร Creative Thinking (อบรม 23 ก.ย. 65)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
29 ก.ย. 2565

หลักสูตร เทคนิคการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม (อบรม 29 ก.ย. 65)

อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
17 ต.ค. 2565

หลักสูตร Project Management (อบรม 17 ต.ค.65)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
18 ต.ค. 2565

หลักสูตร ศิลปะสู่ความสำเร็จและก้าวหน้าอย่างสุขใจ (อบรม 18 ต.ค. 65)

อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
20 ต.ค. 2565

หลักสูตร เทคนิคการเขียนจดหมายและ บันทึกเพื่อการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ (อบรม 20 ต.ค. 65)

อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com