หลักสูตร Upskills for OutStanding Sales Professional_Online
Array ( [route] => หมวดหมู่บทความ [id] => 4459 [page] => 2 [title] => หลักสูตรความคิดและทักษะอื่น-ๆ [key_route] => articles_category [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findInCategory [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => http://hipotraining.co.th/บทความ.html ) [1] => Array ( [title] => หลักสูตร ความคิดและทักษะอื่นๆ [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findInCategory [domain_id] => 10485 [data_id] => 4459 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 2 [data_length] => 12 [total_page] => 3 ) 1

หลักสูตร ความคิดและทักษะอื่นๆ

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 12 - 24 จากทั้งหมด 25 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
20 ธ.ค. 2564

หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงและลดข้อผิดพลาดในการทำงาน (อบรม 20 ธ.ค. 64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
21 ธ.ค. 2564

หลักสูตร OKRS กับการพัฒนาองค์กรและการทำงานให้สำเร็จ (อบรม 21 ธ.ค.64)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
21 ธ.ค. 2564

หลักสูตร เทคนิคการลดความสูญเสีย 7 +1 ประการ (อบรม 21 ธ.ค.64)

อาจารย์พิชิต สุจริตจันทร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
22 ธ.ค. 2564

หลักสูตร Finance for Non – finance (อบรม 22 ธ.ค. 64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
04 ม.ค. 2565

หลักสูตร Planning & Organizing (อบรม 4 ม.ค. 64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
12 ม.ค. 2565

หลักสูตร Creative Thinking (อบรม 12 ม.ค. 65)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
14 ม.ค. 2565

หลักสูตร Mindset Change to success (อบรม 14 ม.ค. 65)

อาจารย์พงศ์ภัทร นมะภัทร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
19 ม.ค. 2565

หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงและลดข้อผิดพลาดในการทำงาน (อบรม 19 ม.ค. 65)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
19 ม.ค. 2565

หลักสูตร Power Full Leadership and Employee Engagement (อบรม 20 ม.ค.65)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
20 ม.ค. 2565

หลักสูตร Sales Co….เชิงรุก (อบรม 20 ม.ค.65)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
25 ม.ค. 2565

หลักสูตร เทคนิคการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม (อบรม 25 ม.ค. 65)

อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
26 ม.ค. 2565

หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการในภาวะวิกฤต (อบรม 26 ม.ค.65)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com