อบรม สัมมนา By HIPO Training and Consultancy
Array ( [route] => หมวดหมู่บทความ [id] => 4459 [page] => 5 [title] => หลักสูตรความคิดและทักษะอื่น-ๆ [key_route] => articles_category [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findInCategory [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => http://hipotraining.co.th/บทความ.html ) [1] => Array ( [title] => หลักสูตร ความคิดและทักษะอื่นๆ [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findInCategory [domain_id] => 10485 [data_id] => 4459 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 5 [data_length] => 12 [total_page] => 7 ) 1

หลักสูตร ความคิดและทักษะอื่นๆ

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 48 - 60 จากทั้งหมด 75 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
10 ต.ค. 2563

หลักสูตร “การสรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลทาบัญชีการเงินผ่าน MS-Power BI Desktop” (10 ต.ค.63)

อาจารย์สุเทพ โลหณุต 4,500 ฿ Download APPLY NOW
15 ต.ค. 2563

หลักสูตร Planning & Organizing (อบรม 15 ต.ค.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
20 ต.ค. 2563

หลักสูตร Effective Communication Skills (อบรม 20 ต.ค. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
20 ต.ค. 2563

หลักสูตร การบริหารโครงการ (Project Management) อบรม 20 ต.ค. 63

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล 4,500 ฿ Download APPLY NOW
21 ต.ค. 2563

หลักสูตร กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศงานธุรการ (อบรม 21 ต.ค.63)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
21 ต.ค. 2563

หลักสูตร Mindset Change to success (อบรม 21 ต.ค.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
22 ต.ค. 2563

หลักสูตร เทคนิคตกแต่ง PowerPoint ขั้น Advanced (อบรม 22 ต.ค.63)

อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก 4,500 ฿ Download APPLY NOW
26 ต.ค. 2563

หลักสูตร คิดไทยพูด…อังกฤษขั้นสูง (อบรม 26 ต.ค. 63)

ดร.อิสรกุล ถมังรักษ์สัตว์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
02 พ.ย. 2563

หลักสูตร Power of Communication (อบรม 2 พ.ย. 63)

ดร.พท.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
04 พ.ย. 2563

หลักสูตร เทคนิคตกแต่ง PowerPoint ขั้น Advanced (อบรม 4 พ.ย.63)

อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก 4,500 ฿ Download APPLY NOW
09 พ.ย. 2563

หลักสูตร Creative Thinking (อบรม 9 พ.ย. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
10 พ.ย. 2563

หลักสูตร การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 20 พ.ย. 63)

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล 4,500 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com