หลักสูตร Upskills for OutStanding Sales Professional_Online

ดูหน้า

ตำแหน่ง: Senior Administration Executive

วิธีการให้ความรู้ของวิทยากรที่นุกนสนาน ไม่เบื่อ ใช้ประสบการณ์จริงในการอบรมสัมมนาให้ความรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ซักถามและคอยตอบข้อซักถามอย่างชัดเขน เข้าใจง่าย ตรงประเด็น สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง


24 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 3727 ครั้ง

Engine by shopup.com