หลักสูตร Upskills for OutStanding Sales Professional_Online
Array ( [route] => หมวดหมู่บทความ [id] => 4707 [page] => 1 [title] => หลักสูตร-ทรัพยากรบุคคล-hr [key_route] => articles_category [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findInCategory [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => http://hipotraining.co.th/บทความ.html ) [1] => Array ( [title] => หลักสูตร ทรัพยากรบุคคล (HR) [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findInCategory [domain_id] => 10485 [data_id] => 4707 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 1 [data_length] => 12 [total_page] => 1 ) 1

หลักสูตร ทรัพยากรบุคคล (HR)

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 12 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
23 ก.ย. 2564

หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารพนักงานที่มีความสามารถสูง รุ่นที่ 6 (อบรม 23 ก.ย.64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 4,000 ฿ Download APPLY NOW
28 ก.ย. 2564

หลักสูตร เทคนิคการสรรหา สัมภาษณ์ และคัดเลือกพนักงานยุคใหม่ รุ่นที่ 14 (อบรม 28 ก.ย..64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 4,000 ฿ Download APPLY NOW
12 ต.ค. 2564

หลักสูตร OKR ใช้อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รุ่นที่ 7 (อบรม 12 ต.ค.64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 3,900 ฿ Download APPLY NOW
19 ต.ค. 2564

หลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ ด้วย KPI และ Competency รุ่นที่ 14 ( อบรม 19 ต.ค.64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 4,000 ฿ Download APPLY NOW
16 พ.ย. 2564

หลักสูตร กลยุทธ์ HRD สำหรับ HRD มืออาชีพ รุ่นที่ 7 (อบรม 16 พ.ย.64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 4,000 ฿ Download APPLY NOW
18 พ.ย. 2564

หลักสูตร คณะกรรมการสวัสดิการยุคใหม่...พนักงาน Like ฝ่ายบริหาร Share รุ่นที่ 10 (อบรม 18 พ.ย.64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 4,000 ฿ Download APPLY NOW
19 พ.ย. 2564

หลักสูตร กลยุทธ์การจัดทำ Training Road Map ให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายองค์กร รุ่น 19 (อบรม 19 พ.ย..64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 4,000 ฿ Download APPLY NOW
24 พ.ย. 2564

หลักสูตร การออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 10 (อบรม 24 พ.ย.64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 4,000 ฿ Download APPLY NOW
09 ธ.ค. 2564

หลักสูตร ระบบบริหารความสามารถ เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 12 (อบรม 9 ธ.ค.64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 4,000 ฿ Download APPLY NOW
10 ธ.ค. 2564

หลักสูตร เทคนิคการสรรหา สัมภาษณ์ และคัดเลือกพนักงานยุคใหม่ รุ่นที่ 15 (อบรม 10 ธ.ค.64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 4,000 ฿ Download APPLY NOW
16 ธ.ค. 2564

หลักสูตร การพัฒนาความสามารถบุคลากร ด้วยแผนพัฒนารายบุคคล รุ่นที่ 9 (อบรม 16 ธ.ค. 64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 4,000 ฿ Download APPLY NOW
17 ธ.ค. 2564

หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารพนักงานที่มีความสามารถสูง รุ่นที่ 7 (อบรม17 ธ.ค.64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 4,000 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com