hipotraining.co.th

ดูหน้า

ตำแหน่ง: วิศวกรเทคนิคอาวุโส

ชอบตรงที่ความรู้ความสามารถจากประสบการณ์จริงของผู้สอน .. ผมไม่มีความรู้เรื่องการขายเลย ได้ขั้นตอนการปฏิบัติที่เข้าใจง่าย เนื้อหากระชับได้ใจความ สามารถใช้ได้จริง มองเห็นภาพเหตุการณ์จริงเลยครับ


02 พฤษภาคม 2560

ผู้ชม 981 ครั้ง

Engine by shopup.com