หลักสูตร Upskills for OutStanding Sales Professional_Online

ดูหน้า

ตำแหน่ง: วิศวกรเทคนิคอาวุโส

ชอบตรงที่ความรู้ความสามารถจากประสบการณ์จริงของผู้สอน .. ผมไม่มีความรู้เรื่องการขายเลย ได้ขั้นตอนการปฏิบัติที่เข้าใจง่าย เนื้อหากระชับได้ใจความ สามารถใช้ได้จริง มองเห็นภาพเหตุการณ์จริงเลยครับ


24 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 2837 ครั้ง

Engine by shopup.com