หลักสูตร Upskills for OutStanding Sales Professional_Online

ดูหน้า

Consulting

 

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา (Consulting) ในขอบเขตดังนี้

 

 

 
1. Sales and Marketing

 • การวางระบบการขาย และ การเพิ่มยอดขาย

 • การจัดโครงสร้างงานขาย และ พัฒนาทีมขาย

 • การสร้างแบรนด์ ให้ติดตา และ ตรึงใจผู้บริโภค (Powerful Branding)

 • การพัฒนาระบบ Telesales และ Telemarketing

 • การพัฒนาทักษะ และ ลูกล่อลูกชนของพนักงานขายรายบุคคล

 

 

2. การบริการ
 • การวางระบบงานบริการ
 • การจัดโครงสร้างงานบริการ และ พัฒนาทีมบริการ
 • การออกแบบโปรแกรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)
 • การพัฒนาระบบ Call Center
 • การสร้างมาตรฐานงานบริการ ทั้งกระบวนการ วิธีการ และ คำพูด (Services Standard)
 • การพัฒนาระบบ บริการหลังการขาย (After-Sales Service)
 • การสำรวจการปฏิบัติงานของพนักงานบริการ (Mystery Shopping)
 • การพัฒนาบุคลิกภาพ และ มาดนักบริการ (Smart Personality)

 

 

3. การจัดการ และ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • การสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)
 • Competency and KPIs
 • ประเมินผลงาน และ โครงสร้างผลตอบแทน (Performance Evaluation and Salary Structure)
 • การจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสู่ ศักยภาพ (Training Road Map)
 • Happy @ Workplace

  

ขอรับคำปรึกษาได้ที่ 0-2615-4499, 0-2615-4477-8 หรือ 086-318-3151-2

สอบถามเพิ่มเติม คลิก!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


24 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 4859 ครั้ง

Engine by shopup.com