hipotraining.co.th

ดูหน้า

ตำแหน่ง: Reception & Admin

วิทยากรให้ข้อมูลดีมากค่ะ รวมทั้งคำแนะนำและเทคนิค และการเอาไปใช้ในการทำงานจริง โดยรูปแบบการสอนที่เป็นกันเองทำให้ไม่อึดอัดถ่ายถอดจากประสบการณ์จริงๆไม่เน้นทฤษฎั


21 กรกฎาคม 2561

ผู้ชม 1248 ครั้ง

Engine by shopup.com