โปรโมชั่น

ดูหน้า

วิทยากร ดร.พท.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

Professional Lecturer
ดร.พท. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์(อ.เดช)

ประวัติการศึกษา                                                                                        

         ปริญญาเอก  University of South Australia          Adelaide, Australia

          ปริญญาโท    International University of Japan   Niigata, Japan

          ปริญญาตรี   Chulalongkorn University               Bangkok, Thailand

การทำงานในปัจจุบัน                                                                   
           กรรมการผู้จัดการ บ.ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ ที่ปรึกษาและวิทยากรรับเชิญในด้านการบริการ การขาย การตลาดให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันฝึกอบรม เป็นอาจารย์พิเศษและวิทยากรให้แก่มหาวิทยาลัยต่างๆ ตัวอย่างเช่น

ประสบการณ์อื่นๆ

         ผ่านการทำงานในตำแหน่ง General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด เป็นผู้จัดการบริหารงานขายให้กับบริษัทอุตสาหกรรมนมไทย จำกัด (ผู้ผลิตนมมะลิ เนยออร์คิด) นอกจาก นั้น ยังมีประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคารกับธนาคารกสิกรไทย ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร ฝ่ายการตลาดวิภัชธุรกิจและผลิตภัณฑ์ (ลูกค้ารายย่อย) และฝ่ายบัตรเครดิต และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group รวมประสบการณ์ทั้งสิ้นกว่า 25 ปี

ตัวอย่างลูกค้าบางส่วน

       Dusit Executives Development Center โรงแรมดุสิตธานี โรงแรมโอเรียลเต็ล เซเว่นอีเลเว่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) สมาคมการตลาด สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า โตโยต้า เนชั่น โตชิบ้า พานาโซนิค ไทยน้ำทิพย์ (โค้ก) เสริมสุข (เป๊ปซี่)  ปตท. บ.King Power บ.Hafele บ. ไชโยเอเอ (Double A) บ.Jaspal  บ.Dapper ไทยประกันชีวิต ไทยประกันภัย ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ บ.ฟินันซ่า ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ. เกียรตินาคิน ธ.ออมสิน เบทาโกร บ.บราเดอร์ IEC สถานทูตนิวซีแลนด์ หอแว่น รพ.พญาไท รพ.กรุงเทพฯ รพ.สินแพทย์ รพ.นนทเวช รพ.บางโพ บจ.ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ บ.ไทยโอซูก้า บ. Terumo บ. Novo Nordisk บ.เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์  บ. IT One บ.N.Y.K. Shipping การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การประปานครหลวง GUSCO บ.Turimo Asia บมจ.พร็อพเพอตี้ เพอร์เฟ็ค บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ บมจ. มั่นคงเคหะการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย TT&T บ. Sports City (2002) บ. CP7-11 บ. CP Consumer บ. CPF Training Center บมจ. Unique Engineering บ. มารีนโกลด์ โปรดักส์ บ.เจียไต๋ กลุ่มบริษัท SPC บ. คอนวูด บ.Eternity บ.ปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม บจ.เซรามิคอุตสาหกรรมไทย (Cotto Tiles) ม.นเรศวร ม.หอการค้าไทย ม.รามคำแหง (MBA) ม.เทคโนโลยีมหานคร ม.ศรีปทุม ม.สยาม ม.Saint John (MBA) ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.ราชภัฏสวนดุสิต 

        รวมทั้งเป็นวิทยากรบรรยาย และฝึกอบรมให้หลักสูตร สำหรับผู้สนใจทั่วไป (Public Training) ทางด้านการขาย การตลาด การบริการ การบริหาร และ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น หลักสูตรสุดยอดเทคนิคการขายกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ การขายและการเจรจาต่อรองอย่างพลิกสถานการณ์ การจัดการกับข้อร้องเรียนและความไม่พอใจของลูกค้า การตลาดบริการ นักบริการมืออาชีพ การบริหารงานขายสำหรับผู้บริหารทีมขาย การวางแผนการขายและการตลาด การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานให้สูงสุด เป็นต้น

 

 ตำราวิชาการ

1. การตลาดบริการ (Services Marketing) กับ ซีเอ็ดยูเคชั่น พิมพ์ครั้งที่ 12 ธ.ค. 2552(หนังสือ Best Seller)
2. รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าโกรธ (Customer Complaint Management)ร่วมกับ
ซีเอ็ดยูเคชั่นพิมพ์ครั้งที่ 2 ม.ค.50
3.  การบริหารงานขาย กับ บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น ปี 2551

 

งานวิจัย  งานวิจัยเรื่อง Literature Review of Service Quality Improvement in the Retail Banking Industry พิมพ์ฉบับ เม.ย – มิ.ย. 2546 กับวารสารบริหารธุรกิจ ม. ธรรมศาสตร์ และ งานวิจัยเรื่อง Service Quality Improvement in Thai Retail Banking and its Management Implications พิมพ์ฉบับ ม.ค.- เม.ย. 2547 กับ ABAC Journal  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การติดต่อ: 0-2615-4499, 0-2615-4477-8, hipotraining@gmail.com, http://hipotraining.co.th/

 

 

 


19 สิงหาคม 2563

ผู้ชม 259 ครั้ง

Engine by shopup.com