โปรโมชั่น

ดูหน้า

วิทยากร อาจารย์ สุพจน์  กฤษฎาธาร

Professional Lecturer
อาจารย์ สุพจน์  กฤษฎาธาร

 

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร (Executive MBA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ปริญญาตรี  เภสัชศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การทำงานในปัจจุบัน

- ทำงานในตำแหน่ง General Manager ให้กับบริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาให้กับบริษัทเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ  ตัวอย่างเช่น บมจ. ปตท. บมจ.CP All บมจ.SCG บมจ.CDG Group  บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ บจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร  ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.เกียรตินาคิน ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.ออมสิน ธ.ซูมิโตโม มิตซุย แบงค์กิ้ง บมจ.กรุงศรีออโต้ บมจ.ไทยประกันชีวิต บมจ. ไทยประกันภัย บจ. ACE Overseas Insurance บมจ.นวกิจประกันภัย บมจ.วิริยะประกันภัย บจ.เอกอน ไดเร็คท์แอนด์แอฟฟินิตี้ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) บจ.เอ็ดน่า อินชัวรันส์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) บจ.โตโยต้า มอเตอร์ บจ.ฮอนด้า ออโตโมบิล บจ.ตรีเพชรอีซูซุเซลส์  บจ.สยามนิสสัน บจ.เชฟโรเลต เซลส์ บมจ.กระจกไทยอาซาฮี บจ.Royal Canin บจ.Vet Recommended บจ.ด็อกเตอร์นก ดิสทริบิวชั่น  บมจ. SB เฟอร์นิเจอร์  บมจ.เบทาโกร บมจ.สุรพลฟู้ดส์ บจ.จาโกต้า บราเดอร์ส  บจ.ไทยกูลิโกะ บมจ.ไมเนอร์ ฟูดส์กรุ๊ป บมจ.น้ำตาลมิตรผล  บจ.เอ็ม วอเตอร์ บจ.Panasonic Management  บจ.ซิงเกอร์ (ประเทศไทย) บจ.มิตซูบิชิ อิเลคทริคส์ บมจ.หาญเอ็นจิเนียริ่ง  บจ. เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า บจ. Jardine Engineering  บมจ.กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง บมจ.ค้าเหล็กไทย (TMT) บมจ. Property Perfect บมจ. มั่นคงเคหะการ บมจ. TCC Capital Land บจ.ไทยทิคเก็ต เมเจอร์ บมจ.บีอีซี เทโร บริษัทในเครือ JASPAL สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นต้น

-รวมทั้งบรรยายหลักสูตรอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไป (Public Training) ทางด้านการขาย การตลาด การบริการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่นหลักสูตรสุดยอดเทคนิคการขาย การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานให้สูงสุด

-อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาการตลาด และการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ของศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต

 

ประสบการณ์อื่นๆ

เคยทำงานในตำแหน่ง Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเวชภัณฑ์ชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา  ผ่านงานในตำแหน่ง Product Manager ฝ่ายการตลาด บริษัท เซอร์เวียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเวชภัณฑ์ชั้นนำจากฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังเคยผ่านงานตำแหน่ง Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเวชภัณฑ์ชั้นนำจากเยอรมนี รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการกว่า 30 ปี

ตำราวิชาการ   
-รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าโกรธ (Customer Complaint Management) กับ ซีเอ็ดยูเคชั่นพิมพ์ครั้งที่ 2 ม.ค.50
-การบริหารงานขาย  กับ บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น ปี 2551

การติดต่อ  02-615-4499, 02-615-4477-8, hipotraining@gmail.com  เว็บไซท์ www.hipotraining.com
เฟสบุ๊ค
: www.facebook.com/HIPOtraining   ID Line: HIPOraining


19 สิงหาคม 2563

ผู้ชม 186 ครั้ง

Engine by shopup.com