โปรโมชั่น
Array ( [route] => บทความ [page] => 1 [key_route] => articles [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findAll [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findAll [domain_id] => 10485 [data_id] => 0 [data_search] => and ( articles.extra_date BETWEEN '2021-02-01 00:00:00' and '2021-02-31 23:59:59' or articles.extra_date BETWEEN '2022-02-01 00:00:00' and '2022-02-31 23:59:59' or articles.extra_date BETWEEN '2023-02-01 00:00:00' and '2023-02-31 23:59:59' or articles.extra_date BETWEEN '2024-02-01 00:00:00' and '2024-02-31 23:59:59' ) [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 1 [data_length] => 12 [total_page] => 4 ) 1

PUBLIC TRAINING

ปฏิทินประจำเดือน กุมภาพันธ์

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 40 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
02 ก.พ. 2564

หลักสูตร ชัยชนะนักขายมือทอง (อบรม 2 ก.พ.64)

อาจารย์พงศ์ภัทร นมะภัทร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
02 ก.พ. 2564

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 2 ก.พ.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
02 ก.พ. 2564

หลักสูตร อ่านกำพืดมนุษย์ จนหยั่งรู้ถึงความเป็นคน (อบรม 2 ก.พ.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
03 ก.พ. 2564

หลักสูตร Super Leadership (อบรม 3 ก.พ.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
03 ก.พ. 2564

หลักสูตร การตลาดยุค 4.0 บนสื่อออนไลน์ (อบรม 3 ก.พ.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
04 ก.พ. 2564

หลักสูตร Effective Communication Skills (อบรม 4 ก.พ.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
04 ก.พ. 2564

Online Training การพัฒนาองค์กร สำหรับผู้บริหารและ HROD (รุ่น 3) (อบรม 4 ก.พ.64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 990 ฿ Download APPLY NOW
04 ก.พ. 2564

หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจ สำหรับหัวหน้างานอย่างมีชั้นเชิง (อบรม 4 ก.พ.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
05 ก.พ. 2564

หลักสูตร Problem Solving and Decision Making (อบรม 5 ก.พ.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
05 ก.พ. 2564

หลักสูตร การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย (อบรม 5 ก.พ.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
05 ก.พ. 2564

หลักสูตร การบริหารข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ (อบรม 5 ก.พ.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
08 ก.พ. 2564

หลักสูตร Excellent Leadership (อบรม 8 ก.พ.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com