โปรโมชั่น
Array ( [route] => บทความ [page] => 1 [key_route] => articles [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findAll [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findAll [domain_id] => 10485 [data_id] => 0 [data_search] => and ( articles.extra_date BETWEEN '2021-03-01 00:00:00' and '2021-03-31 23:59:59' or articles.extra_date BETWEEN '2022-03-01 00:00:00' and '2022-03-31 23:59:59' or articles.extra_date BETWEEN '2023-03-01 00:00:00' and '2023-03-31 23:59:59' or articles.extra_date BETWEEN '2024-03-01 00:00:00' and '2024-03-31 23:59:59' ) [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 1 [data_length] => 12 [total_page] => 4 ) 1

PUBLIC TRAINING

ปฏิทินประจำเดือน มีนาคม

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 37 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
01 มี.ค. 2564

หลักสูตร Coaching Mentor (อบรม 1 ม.ีค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
01 มี.ค. 2564

หลักสูตร พิชิตการตลาดออนไลน์...อย่างนักการตลาดมือโปร (อบรม 1 มี.ค.64)

อาจารย์พงศ์ภัทร นมะภัทร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
02 มี.ค. 2564

หลักสูตร Excellent Leadership (อบรม 2 มี.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
03 มี.ค. 2564

หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (อบรม 3 มี.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
03 มี.ค. 2564

หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย (อบรม 3 มี.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
04 มี.ค. 2564

หลักสูตร เทคนิคตกแต่ง PowerPoint ขั้น Advanced (อบรม 4 มี.ค.64)

อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก 4,500 ฿ Download APPLY NOW
05 มี.ค. 2564

หลักสูตร Finance for Non – finance (อบรม 9 มี.ค.64)

อาจารย์พงศ์ภัทร นมะภัทร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
05 มี.ค. 2564

หลักสูตร นักบริการมืออาชีพ (อบรม 5 มี.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
08 มี.ค. 2564

หลักสูตร การบริหารการตลาดสมัยใหม่ (อบรม 8 มี.ค.64)

ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล 4,500 ฿ Download APPLY NOW
08 มี.ค. 2564

หลักสูตร FIRST STEP MANAGER (ผู้จัดการมือใหม่) (อบรม 8 มี.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
09 มี.ค. 2564

หลักสูตร Problem Solving and Decision Making (อบรม 9 มี.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
09 มี.ค. 2564

หลักสูตร ระบบบริหารความสามารถ เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 9 (อบรม 9 มี.ค.64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 4,000 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com