โปรโมชั่น
Array ( [route] => บทความ [page] => 1 [key_route] => articles [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findAll [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findAll [domain_id] => 10485 [data_id] => 0 [data_search] => and ( articles.extra_date BETWEEN '2021-04-01 00:00:00' and '2021-04-31 23:59:59' or articles.extra_date BETWEEN '2022-04-01 00:00:00' and '2022-04-31 23:59:59' or articles.extra_date BETWEEN '2023-04-01 00:00:00' and '2023-04-31 23:59:59' or articles.extra_date BETWEEN '2024-04-01 00:00:00' and '2024-04-31 23:59:59' ) [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 1 [data_length] => 12 [total_page] => 3 ) 1

PUBLIC TRAINING

ปฏิทินประจำเดือน เมษายน

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 25 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
01 เม.ย. 2564

หลักสูตร Effective Managerial Skills (อบรม 1 เม.ย.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
02 เม.ย. 2564

หลักสูตร Professional Selling Skills (อบรม 2 เม.ย.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
05 เม.ย. 2564

หลักสูตร เทคนิคการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม (อบรม 5 เม.ย.64)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
07 เม.ย. 2564

หลักสูตร การบริหารจัดการความเครียด และสร้างร่างกายให้แข็งแรง (อบรม 7 เม.ย. 64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
08 เม.ย. 2564

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการพัฒนาทักษะการบริหาร อย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 8 เม.ย.64)

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 4,500 ฿ Download APPLY NOW
08 เม.ย. 2564

หลักสูตร พลิกวิธีคิด...พิชิตยอดขาย (อบรม 8 เม.ย.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
09 เม.ย. 2564

หลักสูตร การพัฒนาความคิดเชิงบวกกับการบริการ (อบรม 9 เม.ย. 64)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
09 เม.ย. 2564

หลักสูตร 4 มิติแห่งการฉลาดรู้ของผู้นำ (อบรม 9 เม.ย.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
12 เม.ย. 2564

หลักสูตร PROACTIVE THINKING (อบรม 12 เม.ย.64)

อาจารย์พงศ์ภัทร นมะภัทร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
12 เม.ย. 2564

หลักสูตร อ่านกำพืดมนุษย์ จนหยั่งรู้ถึงความเป็นคน (อบรม 12 เม.ย.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
16 เม.ย. 2564

หลักสูตร Can Do Attitude!!!! (อบรม 16 เม.ย. 64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
19 เม.ย. 2564

หลักสูตร “การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้จัดการและหัวหน้างาน HR” ( อบรม19 เม.ย.64)

ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com