อบรม สัมมนา By HIPO Training and Consultancy
Array ( [route] => บทความ [page] => 2 [key_route] => articles [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findAll [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findAll [domain_id] => 10485 [data_id] => 0 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 2 [data_length] => 12 [total_page] => 11 ) 1

PUBLIC TRAINING

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 12 - 24 จากทั้งหมด 123 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
06 ต.ค. 2563

หลักสูตร การสร้างความผูกพัน เพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 6 ต.ค. 62)

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล 4,500 ฿ Download APPLY NOW
06 ต.ค. 2563

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้จัดการ (อบรม 6 ต.ค.63)

วิทยากร: ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 4,500 ฿ Download APPLY NOW
07 ต.ค. 2563

หลักสูตร ก้าวสู่การเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ ( 7 ต.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
08 ต.ค. 2563

หลักสูตร การตลาดยุค 4G (4 G Marketing) อบรม 8 ต.ค. 63

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
08 ต.ค. 2563

หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย (อบรม 8 ต.ค.63)

อาจารย์พงศ์ภัทร  นมะภัทร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
09 ต.ค. 2563

หลักสูตร Problem Solving and Decision Making (อบรม 9 ต.ค. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
09 ต.ค. 2563

หลักสูตร Sales Coaching ( 9 ต.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
09 ต.ค. 2563

หลักสูตร สุดยอดเลขานุการยุค 4.0 (อบรม 9 ต.ค.63)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
09 ต.ค. 2563

หลักสูตร บริการ 3 ระดับ....มัดใจลูกค้าให้อยู่หมัด (อบรม 9 ต.ค.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
10 ต.ค. 2563

หลักสูตร “การสรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลทาบัญชีการเงินผ่าน MS-Power BI Desktop” (10 ต.ค.63)

อาจารย์สุเทพ โลหณุต 4,500 ฿ Download APPLY NOW
12 ต.ค. 2563

หลักสูตร เจาะลึกพฤติกรรมลูกค้า เพื่อความสำเร็จ ด้านการขายและการตลาด (12 ต.ค.63)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
14 ต.ค. 2563

หลักสูตร การพัฒนาความคิดเชิงบวกกับการบริการ (อบรม 14 ต.ค.63)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com