โปรโมชั่น
Array ( [route] => บทความ [page] => 2 [key_route] => articles [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findAll [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findAll [domain_id] => 10485 [data_id] => 0 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 2 [data_length] => 12 [total_page] => 14 ) 1

PUBLIC TRAINING

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 12 - 24 จากทั้งหมด 163 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
05 ก.พ. 2564

หลักสูตร การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย (อบรม 5 ก.พ.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
05 ก.พ. 2564

หลักสูตร การบริหารข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ (อบรม 5 ก.พ.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
08 ก.พ. 2564

หลักสูตร Excellent Leadership (อบรม 8 ก.พ.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
08 ก.พ. 2564

หลักสูตร นักบริการมืออาชีพยุค 4.0 (อบรม 8 ก.พ.64)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
09 ก.พ. 2564

Online Training เทคนิคการ Upskills และ Reskills ทีมงาน ด้วย OJT Matrix Plan (รุ่น 2) (อบรม 9 ก.พ.64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 990 ฿ Download APPLY NOW
09 ก.พ. 2564

Online Training เลขานุการมืออาชีพยุคใหม่ (อบรม 9 ก.พ.64)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 1,900 ฿ Download APPLY NOW
09 ก.พ. 2564

หลักสูตร นักขาย 360 องศา (อบรม 9 ก.พ.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
09 ก.พ. 2564

หลักสูตร Sales Engineer มืออาชีพ (Professional Sales Engineer ) (อบรม 9 ก.พ.64)

พท.ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
10 ก.พ. 2564

หลักสูตร SMART & SMILE SERVICE (อบรม 10 ก.พ.64)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 ก.พ. 2564

หลักสูตร Customer Delight (อบรม 11 ก.พ.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 ก.พ. 2564

หลักสูตร Modern Business Management (อบรม 11 ก.พ.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 ก.พ. 2564

หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงและลดข้อผิดพลาดในการทำงาน (อบรม 11 ก.พ.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com