โปรโมชั่นสุดพิเศษ
Array ( [route] => บทความ [page] => 2 [key_route] => articles [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findAll [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findAll [domain_id] => 10485 [data_id] => 0 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 2 [data_length] => 12 [total_page] => 28 ) 1

PUBLIC TRAINING

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 12 - 24 จากทั้งหมด 328 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
30 ม.ค. 2563

หลักสูตร จริตในการอ่านและวิเคราะห์ลูกค้า ในงานขายและบริการ (30 ม.ค. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
31 ม.ค. 2563

หลักสูตร Planning & Organizing (31 ม.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
11 ก.พ. 2563

หลักสูตร การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จของงาน (อบรม 11 ก.พ. 63)

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 ก.พ. 2563

หลักสูตร รุ่น 6 ระบบบริหารความสามารถ เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล (Competency Management for HRM & HRD) (อบรม 11 ก.พ. 2563)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 4,500 ฿ Download APPLY NOW
11 ก.พ. 2563

หลักสูตร นักขาย 360 องศา (อบรม 11 ก.พ. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
12 ก.พ. 2563

หลักสูตร Coaching for the Best Performance (อบรม 12 ก.พ. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
12 ก.พ. 2563

หลักสูตร การบริหารจัดการความเครียด เพื่อความสำเร็จ (12 ก.พ. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
13 ก.พ. 2563

หลักสูตร Modern Business Management (การบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ สำหรับผู้บริหารและผู้จัดการ) (อบรม 13 ก.พ. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 7,000 ฿ Download APPLY NOW
13 ก.พ. 2563

หลักสูตร รุ่น 14 เทคนิคการบริหารงาน HRD ด้วย Training Road Map (อบรม 13 ก.พ. 2563)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 4,500 ฿ Download APPLY NOW
14 ก.พ. 2563

หลักสูตร Professional Call Center (14 ก.พ. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 0 ฿ Download APPLY NOW
17 ก.พ. 2563

หลักสูตร SMART & SMILE SERVICE (พนักงานต้อนรับมืออาชีพ) อบรม 17 ก.พ. 63

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 4,500 ฿ Download APPLY NOW
17 ก.พ. 2563

หลักสูตร 7 ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ (17 ก.พ. 63)

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com