อบรม สัมมนา By HIPO Training and Consultancy
Array ( [route] => หมวดหมู่บทความ [id] => 4459 [page] => 3 [title] => หลักสูตรความคิดและทักษะอื่น-ๆ [key_route] => articles_category [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findInCategory [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => http://hipotraining.co.th/บทความ.html ) [1] => Array ( [title] => หลักสูตร ความคิดและทักษะอื่นๆ [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findInCategory [domain_id] => 10485 [data_id] => 4459 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 3 [data_length] => 12 [total_page] => 7 ) 1

หลักสูตร ความคิดและทักษะอื่นๆ

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 24 - 36 จากทั้งหมด 75 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
19 ส.ค. 2563

หลักสูตร การจัดเก็บและบริหารเอกสารให้ค้นหาง่ายในยุคดิจิทัล (อบรม 19 ส.ค.63)

อาจารย์วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
20 ส.ค. 2563

หลักสูตร การสื่อสารด้วยภาษาพูดอย่างสร้างสรรค์ ในงานขายและบริการ (อบรม 20 ส.ค.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
21 ส.ค. 2563

หลักสูตร ทักษะการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (อบรม 21ส.ค. 63)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
22 ส.ค. 2563

หลักสูตร HR for Non HR (เทคนิคการบริหารและ พัฒนาคนสำหรับผู้บริหารสมัยใหม่) (อบรม 22 ส.ค.63)

อาจารย์ ธนุเดช ธานี 4,500 ฿ Download APPLY NOW
25 ส.ค. 2563

หลักสูตร เทคนิคตกแต่ง PowerPoint ขั้น Advanced (อบรม 25 ส.ค. 63)

อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก 4,500 ฿ Download APPLY NOW
27 ส.ค. 2563

หลักสูตร การแก้ปัญหาการตัดสินใจและ การจัดการความขัดแย้งในการทำงาน (อบรม 27 ส.ค. 63)

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
28 ส.ค. 2563

หลักสูตร การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 28 ส.ค.63)

อาจารย์ณรงค์ ตู้ทอง 4,500 ฿ Download APPLY NOW
02 ก.ย. 2563

หลักสูตร ทักษะการสอนงานด้วยหลักการโค้ชชิ่ง (Coaching Skill) อบรม 2 ก.ย. 63

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล 4,500 ฿ Download APPLY NOW
04 ก.ย. 2563

หลักสูตร Modern Communication and Coordination Development (อบรม 4 ก.ย. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
04 ก.ย. 2563

หลักสูตร การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน (อบรม 4 ก.ย.63)

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 4,500 ฿ Download APPLY NOW
07 ก.ย. 2563

หลักสูตร คิดไทยพูด…อังกฤษขั้นสูง (อบรม 7 ก.ย.63)

ดร.อิสรกุล ถมังรักษ์สัตว์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
08 ก.ย. 2563

หลักสูตร เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้ทางโทรศัพท์&ภาคสนาม (อบรม 8 ก.ย.63)

อาจารย์องอาจ ฉันทสมบัติ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com