อบรม สัมมนา By HIPO Training and Consultancy
Array ( [route] => หมวดหมู่บทความ [id] => 4459 [page] => 3 [title] => หลักสูตรความคิดและทักษะอื่น-ๆ [key_route] => articles_category [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findInCategory [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => http://hipotraining.co.th/บทความ.html ) [1] => Array ( [title] => หลักสูตร ความคิดและทักษะอื่นๆ [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findInCategory [domain_id] => 10485 [data_id] => 4459 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 3 [data_length] => 12 [total_page] => 6 ) 1

หลักสูตร ความคิดและทักษะอื่นๆ

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 24 - 36 จากทั้งหมด 70 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
06 มี.ค. 2563

หลักสูตร คิดไทยพูด…อังกฤษขั้นสูง (อบรม 6 มี.ค.63)

ดร.อิสรกุล ถมังรักษ์สัตว์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
07 มี.ค. 2563

หลักสูตร Finance for Non-Finance Program (อบรม 7 มี.ค.63)

อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า 4,500 ฿ Download APPLY NOW
11 มี.ค. 2563

หลักสูตร Coaching Communication (อบรม 11 มี.ค.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
12 มี.ค. 2563

หลักสูตร Graphic design and Publishing (อบรม 12 มี.ค.63)

อาจารย์สุเทพ โลหณุต 4,500 ฿ Download APPLY NOW
13 มี.ค. 2563

หลักสูตร การประยุกต์ใช้ MS-Excel เพื่อการวางแผน และควบคุมการผลิต (อบรม 13 มี.ค. 63)

อาจารย์สุเทพ โลหณุต 4,500 ฿ Download APPLY NOW
17 มี.ค. 2563

หลักสูตร การสื่อสารประสานงานอย่างสร้างสรรค์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร (17 มี.ค. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
18 มี.ค. 2563

หลักสูตร การบริหารจัดการความเครียด เพื่อความสำเร็จ (18 มี.ค. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
24 มี.ค. 2563

หลักสูตร Smart Work & Smart Health ( อบรม 24 มี.ค. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
24 มี.ค. 2563

หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารแบบ Teamwork (อบรม 24 มี.ค.63)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
26 มี.ค. 2563

หลักสูตร Creative Thinking (อบรม 26 มี.ค. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
27 มี.ค. 2563

หลักสูตร เทคนิคตกแต่ง PowerPoint ขั้น Advanced (อบรม 27 มี.ค. 63)

อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก 4,500 ฿ Download APPLY NOW
30 มี.ค. 2563

หลักสูตร Effective Communication Skills (อบรม 30 มี.ค. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com