โปรโมชั่น
Array ( [route] => หมวดหมู่บทความ [id] => 4459 [page] => 3 [title] => หลักสูตรความคิดและทักษะอื่น-ๆ [key_route] => articles_category [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findInCategory [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => http://hipotraining.co.th/บทความ.html ) [1] => Array ( [title] => หลักสูตร ความคิดและทักษะอื่นๆ [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findInCategory [domain_id] => 10485 [data_id] => 4459 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 3 [data_length] => 12 [total_page] => 6 ) 1

หลักสูตร ความคิดและทักษะอื่นๆ

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 24 - 36 จากทั้งหมด 65 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
12 เม.ย. 2564

หลักสูตร PROACTIVE THINKING (อบรม 12 เม.ย.64)

อาจารย์พงศ์ภัทร นมะภัทร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
12 เม.ย. 2564

หลักสูตร อ่านกำพืดมนุษย์ จนหยั่งรู้ถึงความเป็นคน (อบรม 12 เม.ย.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
16 เม.ย. 2564

หลักสูตร Can Do Attitude!!!! (อบรม 16 เม.ย. 64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
20 เม.ย. 2564

หลักสูตร Power of Thinking (20 เม.ย.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
22 เม.ย. 2564

หลักสูตร คิดไทย พูดอังกฤษขั้นสูง (อบรม 22 เม.ย.64)

ดร.อิสรกุล ถมังรักษ์สัตว์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
23 เม.ย. 2564

หลักสูตร การพัฒนาทักษะของพนักงานในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้สูตร ABC (อบรม 23 เม.ย.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
28 เม.ย. 2564

หลักสูตร การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์..เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจให้ประทับใจ (อบรม 28 เม.ย.64)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
05 พ.ค. 2564

หลักสูตร กลยุทธ์การจัดซื้อและ การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ (อบรม 5 พ.ค.64)

อาจารย์กมลทิพย์ จันทรมัส 4,500 ฿ Download APPLY NOW
06 พ.ค. 2564

หลักสูตร กลเม็ดเคล็ดลับการจัดทำและเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 6 พ.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
07 พ.ค. 2564

หลักสูตร การบริหารจัดการความเครียดเพื่อความสำเร็จ (อบรม 7 พ.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
13 พ.ค. 2564

หลักสูตร การเขียน E-Mail ภาษาอังกฤษ (อบรม 13 พ.ค.64)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
14 พ.ค. 2564

หลักสูตร Effective Communication Skills (อบรม 14 พ.ค.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com