โปรโมชั่นสุดพิเศษ
Array ( [route] => หมวดหมู่บทความ [id] => 4459 [page] => 3 [title] => หลักสูตรความคิดและทักษะอื่น-ๆ [key_route] => articles_category [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findInCategory [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => http://hipotraining.co.th/บทความ.html ) [1] => Array ( [title] => หลักสูตร ความคิดและทักษะอื่นๆ [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findInCategory [domain_id] => 10485 [data_id] => 4459 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 3 [data_length] => 12 [total_page] => 10 ) 1

หลักสูตร ความคิดและทักษะอื่นๆ

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 24 - 36 จากทั้งหมด 115 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
27 เม.ย. 2563

หลักสูตร เทคนิคการเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจโดยใช้ภาษาอังกฤษ (อบรม 27 เม.ย.63)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
28 เม.ย. 2563

หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานและการบริหารเวลา (อบรม 28 เม.ย.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
29 เม.ย. 2563

หลักสูตร Effective Communication Skills (อบรม 29 เม.ย.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
04 พ.ค. 2563

หลักสูตร PROACTIVE THINKING (อบรม 4 พ.ค. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
05 พ.ค. 2563

หลักสูตร การคิดวิเคราะห์อย่างมีชั้นเชิง (อบรม 5 พ.ค.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
08 พ.ค. 2563

หลักสูตร การพัฒนาทักษะพนักงานปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ (อบรม 8 พ.ค. 63)

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
08 พ.ค. 2563

หลักสูตร การบริหารจัดการความเครียด เพื่อความสำเร็จ (อบรม 8 พ.ค.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
18 พ.ค. 2563

หลักสูตร นโยบายสินเชื่อและการควบคุมสินเชื่อ อย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม18 พ.ค.63)

อาจารย์องอาจ ฉันทสมบัติ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
19 พ.ค. 2563

หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างได้ผลด้วย DISC (อบรม 19 พ.ค. 63)

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
19 พ.ค. 2563

หลักสูตร Problem Solving and Decision Making (อบรม 19 พ.ค. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
20 พ.ค. 2563

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 20 พ.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
22 พ.ค. 2563

หลักสูตร การคิดวิเคราะห์อย่างมีชั้นเชิง (อบรม 22 พ.ค. 63)

ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com