หลักสูตร Upskills for OutStanding Sales Professional_Online
Array ( [route] => หมวดหมู่บทความ [id] => 4459 [page] => 3 [title] => หลักสูตรความคิดและทักษะอื่น-ๆ [key_route] => articles_category [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findInCategory [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => http://hipotraining.co.th/บทความ.html ) [1] => Array ( [title] => หลักสูตร ความคิดและทักษะอื่นๆ [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findInCategory [domain_id] => 10485 [data_id] => 4459 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 3 [data_length] => 12 [total_page] => 4 ) 1

หลักสูตร ความคิดและทักษะอื่นๆ

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 24 - 36 จากทั้งหมด 40 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
25 ต.ค. 2565

หลักสูตร การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 25 ต.ค. 65)

อาจารย์วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
26 ต.ค. 2565

หลักสูตร การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์.. เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจให้ประทับใจ (อบรม 26 ต.ค. 65)

อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
26 ต.ค. 2565

หลักสูตร เทคนิคการเขียนรายงานมืออาชีพ – ภาษาไทย (อบรม 26 ต.ค. 65)

อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
01 พ.ย. 2565

หลักสูตร ระบบจัดเก็บเอกสารกับการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร (อบรม 1 พ.ย. 65)

อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
01 พ.ย. 2565

หลักสูตร Effective Communication Skills (อบรม 1 พ.ย. 65)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 2,500 ฿ Download APPLY NOW
02 พ.ย. 2565

หลักสูตร Effective Communication Skills (อบรม 2 พ.ย. 65)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 2,500 ฿ Download APPLY NOW
03 พ.ย. 2565

หลักสูตร Problem Solving and Decision Making (อบรม 3 พ.ย. 65)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
17 พ.ย. 2565

หลักสูตร Mindset Change to success (อบรม 17 พ.ย.65)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
02 ธ.ค. 2565

หลักสูตร พนักงานธุรการมืออาชีพยุคใหม่ (อบรม 2 ธ.ค. 65)

อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
14 ธ.ค. 2565

หลักสูตร การบริหารจัดการความเครียด และสร้างร่างกายให้แข็งแรง (อบรม 14 ธ.ค. 65)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
15 ธ.ค. 2565

หลักสูตร การเขียน E-Mail ภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ (อบรม 15 ธ.ค.65)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
19 ธ.ค. 2565

หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงและลดข้อผิดพลาดในการทำงาน (อบรม 19 ธ.ค.65)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com