อบรม สัมมนา By HIPO Training and Consultancy
Array ( [route] => หมวดหมู่บทความ [id] => 4459 [page] => 4 [title] => หลักสูตรความคิดและทักษะอื่น-ๆ [key_route] => articles_category [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findInCategory [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => http://hipotraining.co.th/บทความ.html ) [1] => Array ( [title] => หลักสูตร ความคิดและทักษะอื่นๆ [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findInCategory [domain_id] => 10485 [data_id] => 4459 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 4 [data_length] => 12 [total_page] => 5 ) 1

หลักสูตร ความคิดและทักษะอื่นๆ

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 36 - 48 จากทั้งหมด 56 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
10 พ.ย. 2563

หลักสูตร การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 20 พ.ย. 63)

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล 4,500 ฿ Download APPLY NOW
11 พ.ย. 2563

หลักสูตร การตลาดยุค 4.0 บนสื่อออนไลน์ (อบรม 11 พ.ย. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
12 พ.ย. 2563

หลักสูตร การสื่อสารประสานงานอย่างสร้างสรรค์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร (อบรม 12 พ.ย. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
16 พ.ย. 2563

หลักสูตร การบริหารจัดการความเครียด และสร้างร่างกายให้แข็งแรง (อบรม 16 พ.ย.63)

ดร.พท.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
18 พ.ย. 2563

หลักสูตร สร้างพลัง สร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง (Smart Health) (อบรม 18 พ.ย.63)

ดร.พท.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
19 พ.ย. 2563

หลักสูตร การบริหารโครงการ (Project Management) (อบรม 19 พ.ย. 63)

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล 4,500 ฿ Download APPLY NOW
20 พ.ย. 2563

หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงและ ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน (อบรม 20 พ.ย. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
30 พ.ย. 2563

หลักสูตร ทักษะการสื่อสาร การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 30 พ.ย. 63)

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล 3,900 ฿ Download APPLY NOW
01 ธ.ค. 2563

หลักสูตร การบริหารจัดการความเครียด และสร้างร่างกายให้แข็งแรง (อบรม 1 ธ.ค. 63)

ดร.พท.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
01 ธ.ค. 2563

หลักสูตร กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศงานธุรการ (อบรม 41 ธ.ค.63)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
02 ธ.ค. 2563

หลักสูตร การคิดวิเคราะห์อย่างมีชั้นเชิง (อบรม 2 ธ.ค. 63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
02 ธ.ค. 2563

หลักสูตร Smart Work & Smart Health (อบรม 2 ธ.ค. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com