อบรม สัมมนา By HIPO Training and Consultancy
Array ( [route] => หมวดหมู่บทความ [id] => 4459 [page] => 4 [title] => หลักสูตรความคิดและทักษะอื่น-ๆ [key_route] => articles_category [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findInCategory [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => http://hipotraining.co.th/บทความ.html ) [1] => Array ( [title] => หลักสูตร ความคิดและทักษะอื่นๆ [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findInCategory [domain_id] => 10485 [data_id] => 4459 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 4 [data_length] => 12 [total_page] => 7 ) 1

หลักสูตร ความคิดและทักษะอื่นๆ

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 36 - 48 จากทั้งหมด 75 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
10 ก.ย. 2563

หลักสูตร เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (10 ก.ย.63)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
11 ก.ย. 2563

หลักสูตร Happy @ Workplace (อบรม 11 ก.ย.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
14 ก.ย. 2563

หลักสูตร การบริหารจัดการความเครียด เพื่อความสำเร็จ (อบรม 14 ก.ย.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
15 ก.ย. 2563

หลักสูตร PROACTIVE THINKING (อบรม 15 ก.ย.63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
18 ก.ย. 2563

หลักสูตร Analytical Skill for Logical Thinking (อบรม 18 ก.ย.63)

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 4,500 ฿ Download APPLY NOW
25 ก.ย. 2563

หลักสูตร Planning & Organizing (อบรม 25 ก.ย.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 4,500 ฿ Download APPLY NOW
28 ก.ย. 2563

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการทำงาน เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ ( 28 ก.ย.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
29 ก.ย. 2563

หลักสูตร การสื่อสารด้วยภาษาพูดอย่างสร้างสรรค์ ในงานขายและบริการ (อบรม 29 ก.ย.63)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
29 ก.ย. 2563

หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงและ ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน (อบรม 29 ก.ย. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
30 ก.ย. 2563

หลักสูตร Mindset Change to success (อบรม 30 ก.ย. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
06 ต.ค. 2563

หลักสูตร การสร้างความผูกพัน เพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 6 ต.ค. 62)

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล 4,500 ฿ Download APPLY NOW
09 ต.ค. 2563

หลักสูตร Problem Solving and Decision Making (อบรม 9 ต.ค. 63)

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com