โปรโมชั่น
Array ( [route] => หมวดหมู่บทความ [id] => 4459 [page] => 4 [title] => หลักสูตรความคิดและทักษะอื่น-ๆ [key_route] => articles_category [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findInCategory [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => http://hipotraining.co.th/บทความ.html ) [1] => Array ( [title] => หลักสูตร ความคิดและทักษะอื่นๆ [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findInCategory [domain_id] => 10485 [data_id] => 4459 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 4 [data_length] => 12 [total_page] => 6 ) 1

หลักสูตร ความคิดและทักษะอื่นๆ

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ 36 - 48 จากทั้งหมด 65 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
14 พ.ค. 2564

หลักสูตร Business Continuity Plan ( BCP) (การจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ) (อบรม 14 พ.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
17 พ.ค. 2564

หลักสูตร การพัฒนา Mindset ที่ถูกต้องด้วยพลังแห่งความคิด (อบรม 17 พ.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
17 พ.ค. 2564

หลักสูตร นโยบายสินเชื่อและการควบคุมสินเชื่อ อย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 17 พ.ค.64)

อาจารย์องอาจ ฉันทสมบัติ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
18 พ.ค. 2564

หลักสูตร Problem Solving and Decision Making (อบรม 18 พ.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
24 พ.ค. 2564

หลักสูตร เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงานที่ “ใช่” อย่างมืออาชีพ ด้วย Competency & Behavior (อบรม 24 พ.ค.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
27 พ.ค. 2564

หลักสูตร สุดยอดเลขานุการยุค AEC (อบรม 27 พ.ค.64)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
28 พ.ค. 2564

หลักสูตร เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้ทางโทรศัพท์&ภาคสนาม (อบรม 28 พ.ค.64)

อาจารย์องอาจ ฉันทสมบัติ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
08 มิ.ย. 2564

หลักสูตร Mindset Change to success (อบรม 8 มิ.ย. 64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
09 มิ.ย. 2564

หลักสูตร Proactive Thinking (อบรม 9 มิ.ย.64)

อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร 3,900 ฿ Download APPLY NOW
10 มิ.ย. 2564

หลักสูตร อ่านกำพืดมนุษย์ จนหยั่งรู้ถึงความเป็นคน (อบรม 10 มิ.ย64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 4,500 ฿ Download APPLY NOW
11 มิ.ย. 2564

หลักสูตร เทคนิคการเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจโดยใช้ภาษาอังกฤษ (อบรม 11 มิ.ย..64)

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
17 มิ.ย. 2564

หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงและลดข้อผิดพลาดในการทำงาน (อบรม 17 มิ.ย.64)

พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com