โปรโมชั่น
Array ( [route] => หมวดหมู่บทความ [id] => 4707 [page] => หลักสูตร [title] => ทรัพยากรบุคคล-hr [key_route] => articles_category [module] => articles [layout] => articles.php [task] => findInCategory [breadcrumbs] => Array ( [0] => Array ( [title] => บทความ [link] => http://hipotraining.co.th/บทความ.html ) [1] => Array ( [title] => หลักสูตร ทรัพยากรบุคคล (HR) [link] => ) ) [_THEME_ID] => 6182 [_LAYOUT] => subpage [data_task] => findInCategory [domain_id] => 10485 [data_id] => 4707 [data_search] => [data_filter] => [data_order] => order by articles.extra_date asc [data_paginate] => 1 [data_page] => 0 [data_length] => 12 [total_page] => 2 ) 1

หลักสูตร ทรัพยากรบุคคล (HR)

ดาวน์โหลด "ตารางปฏิทินสัมมนา"

แสดงรายการที่ -12 - 0 จากทั้งหมด 20 รายการ

วันที่อบรม ชื่อหลักสูตร วิทยากร ราคา * OUTLINE
19 ม.ค. 2564

Online Training เทคนิคการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้บังคับบัญชายุคใหม่ (อบรม 19 ม.ค.64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 990 ฿ Download APPLY NOW
20 ม.ค. 2564

Online Training การบริหาร Competency อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 3 (อบรม 20 ม.ค 64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 990 ฿ Download APPLY NOW
21 ม.ค. 2564

Online Training การจัดทำ Job Description V.4 บนพื้นฐาน KPI & Competency (อบรม 20 ม.ค.64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 990 ฿ Download APPLY NOW
22 ม.ค. 2564

Online Training เทคนิคการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ สำหรับ HR มือใหม่ รุ่นที่ 14 (อบรม 22 ม.ค.64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 990 ฿ Download APPLY NOW
23 ม.ค. 2564

Online Training การบริหารพนักงานที่มีความสามารถสูง รุ่นที่ 5 (อบรม 23 ม.ค.64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 990 ฿ Download APPLY NOW
25 ม.ค. 2564

Online Training กระบวนการสรรหาคัดเลือกอย่างเป็นระบบ และเทคนิคสัมภาษณ์ (25 ม.ค.64)

อาจารย์พิชิต สุจริตจันทร 1,900 ฿ Download APPLY NOW
26 ม.ค. 2564

Online Training การสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัครงานเชิงลึกแบบ ST-A-R รุ่นที่ 4 (อบรม 26 ม.ค.64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 990 ฿ Download APPLY NOW
04 ก.พ. 2564

Online Training การพัฒนาองค์กร สำหรับผู้บริหารและ HROD (รุ่น 3) (อบรม 4 ก.พ.64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 990 ฿ Download APPLY NOW
09 ก.พ. 2564

Online Training เทคนิคการ Upskills และ Reskills ทีมงาน ด้วย OJT Matrix Plan (รุ่น 2) (อบรม 9 ก.พ.64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 990 ฿ Download APPLY NOW
16 ก.พ. 2564

Online Training คณะกรรมการสวัสดิการยุคใหม่...พนักงาน Like ฝ่ายบริหาร Share รุ่นที่ 7 (อบรม 16 ก.พ.64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 990 ฿ Download APPLY NOW
17 ก.พ. 2564

Online Training กลยุทธ์ HRD สำหรับ HRD มืออาชีพ รุ่นที่ 4 (อบรม 17 ก.พ.64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 990 ฿ Download APPLY NOW
19 ก.พ. 2564

Online Training ทักษะการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (อบรม19 ก.พ.64)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 1,900 ฿ Download APPLY NOW
24 ก.พ. 2564

Online Training ยกเครื่องเรื่องระบบฝึกอบรมยุคใหม่ รุ่นที่ 19 (อบรม 24 ก.พ.63)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 990 ฿ Download APPLY NOW
25 ก.พ. 2564

Online Training กลยุทธ์การจัดทำ Training Road Map ให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายองค์กร รุ่น 16 (อบรม 25 ก.พ.63)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 990 ฿ Download APPLY NOW
09 มี.ค. 2564

หลักสูตร ระบบบริหารความสามารถ เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 9 (อบรม 9 มี.ค.64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 4,000 ฿ Download APPLY NOW
16 มี.ค. 2564

หลักสูตร การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลให้เชื่อมโยงกับ Competency และ Performance รุ่นที่ 6 (อบรม 16 ม.ีค.64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 4,000 ฿ Download APPLY NOW
17 มี.ค. 2564

หลักสูตร เทคนิคการสรรหา สัมภาษณ์ และคัดเลือกพนักงานยุคใหม่ รุ่นที่ 12 (อบรม 17 มี.ค.64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 4,000 ฿ Download APPLY NOW
24 มี.ค. 2564

หลักสูตร การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม (อบรม 24 ม.ีค.64)

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง 3,900 ฿ Download APPLY NOW
19 เม.ย. 2564

หลักสูตร “การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้จัดการและหัวหน้างาน HR” ( อบรม19 เม.ย.64)

ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต 3,900 ฿ Download APPLY NOW
29 เม.ย. 2564

หลักสูตร OKR ใช้อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รุ่นที่ 4 (อบรม 29 เม.ษ.64)

อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 3,900 ฿ Download APPLY NOW
Engine by shopup.com