โปรโมชั่น

ดูหน้า

In -house หน้า หลักสูตรการขาย และ การตลาด (In - house)

 

หลักสูตรการขายและการตลาด

(Sales & Marketing)


         

          ความสำเร็จในการขายของพนักงานขาย นอกจากความสามารถในการขายแล้ว การวางแผนการขายถือเป็นส่วนสำคัญอันดับต้นของการขายที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้ายอดขายของพนักงานขาย ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนเกี่ยวกับการเข้าพบลูกค้า ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการขาย และโปรโมชั่น ยิ่งในปัจจุบันที่สภาวะการแข่งขันรุนแรง การวางแผนที่รอบคอบและรัดกุม โดยเฉพาะแผนกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของบริษัท จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน เพราะส่งผลอย่างมากต่อรายได้ กำไรหรือขาดทุนของบริษัท

***อบรมหลักสูตร In - house เริ่มต้นที่ 25,000.- บาท***

ระดับพนักงาน

 

ระดับหัวหน้างาน

     

หลักสูตร First Step Salesperson

 

หลักสูตร กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาทีมขายให้เป็นมืออาชีพ

หลักสูตร Professional Selling Skills

 

หลักสูตร Sales Coaching 2 วัน

หลักสูตร Professional Telesales

 

หลักสูตร การบริหารงานขายสำหรับผู้บริหารทีมขาย

หลักสูตร Professional Sales Coordinator

 

หลักสูตร Sales Supervisor & Area Manager

หลักสูตร Professional PC

 

หลักสูตร ผู้จัดการสาขามืออาชีพ

หลักสูตร กลยุทธ์การขายขั้นสูงในเชิงรุกยุค 4.0_อ.สุกิจ

 

หลักสูตร เทคนิคการบริหารงานขายเชิงรุกยุค 4.0

หลักสูตร Sales Planning Based on Cost Effectiveness

 

หลักสูตร การบริหารงานขายให้ได้ผล

หลักสูตร การเจรจาต่อรองให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์

 

หลักสูตร จิตวิทยาบริหารงานขายและจูงใจพนักงานขาย

หลักสูตร Customer Focus on Sales_ดร.พิพัฒน์พล

 

หลักสูตร การคิดวิเคราะห์การขาย อย่างมีชิ้นเชิง

หลักสูตร การสร้างแผนการขายและทำกิจกรรมการตลาด_ดร.สุรวงศ์

 

หลักสูตร การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า 

หลักสูตร กลเม็ดเคล็ดลับ การขายและให้บริการอย่างทีปรึกษา

 

หลักสูตร SMART and Effective Store Management

หลักสูตร การสร้างโอกาสทางการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย

 

หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพ และการจัดระบบการประเมินผลพนักงานขาย

หลักสูตร กลยุทธ์การแสวงหาและบริหารลูกค้าใหม่

 

หลักสูตร Saels Management

หลักสูตร คิดเป็น พูดเป็น ทำเป็น ในงานขายและบริการ

 

หลักสูตร การปรับทัศนคติและเตรียมความพร้อมการขายของหัวหน้าการตลาดสินเชื่อ

หลักสูตร ทักษะการวิเคราะห์ลูกค้าและการนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ

 

หลักสูตร การบริหารข้อมูลลูกค้าอย่างมืออาชีพ_อ.นราธิป

หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการเพิ่มยอดขายและการพัฒนาบุคลิกภาพของนักงานขายอย่างได้ผล

 

หลักสูตร การวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อการขายอย่างมืออาชีพ _อ.นราธิป

หลักสูตร ปลุกขวัญ สร้างพลังจุดไฟหัวใจพนักงาน

 

 

หลักสูตร พลิกวิธีคิด พิชิตยอดขาย

 

 

หลักสูตร เทคนิคการขายยุค 4.0_อ.สุกิจ

   

หลักสูตร เจาะลึกนวัตกรรมการตลาด 4.0_อ.สุกิจ

 

 

หลักสูตร ทักษะการขายกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ

 

 

หลักสูตร เทคนิคการเข้าถึงลูกค้าด้วยการสื่อสารทางการตลาดครบวงจร

   

หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการสร้างและพัฒนาทีมขายให้ประสบความสำเร็จ

   

หลักสูตร Customer Need Analysis  (การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า)

   

หลักสูตร Marketing and Selling Mind

   

หลักสูตร Quick Win Selling

   

หลักสูตร Smart Personality and Effective Selling Presentation

   

หลักสูตร Super Sales

   

หลักสูตร กลเม็ดเคล็ดลับ การขายและให้บริการอย่างถูกอกถูกใจลูกค้า

   

หลักสูตร ทักษะการปิดการขายอย่างมืออาชีพ (Professional Sales Closing Skills)

   

หลักสูตร ศิลปะการอ่านลูกค้าและการใช้จริตเพื่อความสำเร็จในงานขายและบริการ

   

หลักสูตร การบริหารการตลาดสมัยใหม่_ดร.สุรวงค์

   

หลักสูตร การวางแผน และการวิเคราะห์พยากรณ์การขาย_อ.สุกิจ

   

หลักสูตร 7 ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ_อ.สุกิจ

   

หลักสูตร  เทคนิคการขายสมัยใหม่ (Modern Selling Techniques)_อ.นราธิป

   

หลักสูตร ต่อรองอย่างไร...ให้เป็นนักขายมืออาชีพ (Professional Negotiation)_อ.นราธิป

   

หลักสูตร การตลาดดิจิทัลเพื่อการพัฒนาการขาย_อ.นราธิป

   

หลักสูตร การนำเสนอการขายอย่างไร...ให้เป็นมืออาชีพ_อ.นราธิป

   

หลักสูตร การขายโดยเน้นคุณค่า / การขายเชิงคุณค่า _อ.นราธิป

   

หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายออนไลน์พิชิตใจลูกค้า ....ให้อยู่หมัด

   
 
***พิเศษ !!! อบรมหลักสูตร In - house เริ่มต้นที่ 25,000.- บาท***
 

 


09 เมษายน 2564

ผู้ชม 6309 ครั้ง

Engine by shopup.com