โปรโมชั่น

ดูหน้า

In -house หน้า หลักสูตร ทรัพยากรบุคคล (HR)

หลักสูตร ทรัพยากรบุคคล

(Human Resource)

 

***อบรมหลักสูตร In - house เริ่มต้นที่ 25,000.- บาท***

  

../../../sites/10485/files/u/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94.jpg หลักสูตร การจัดทำ SMART JD_อ.พงศา

 

 หลักสูตร IDP to Drive the Company Goals_อ.สุกิจ

 หลักสูตร HR for Non HR อ.ธนุเดช

 

 หลักสูตร การจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี_อ.พงศา

 หลักสูตร เทคนิคการคัดสรรบุคลากรด้วยศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็น_อ.สุกิจ

 

 หลักสูตร การออกแบบระบบบริหารผลงาน_อ.พงศา

 หลักสูตร การจัดทำแผน Action Plan ของหน่วยงาน HR_ดร.กฤติน

 

 หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ_อ.พงศา

 หลักสูตร เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ)_อ.พงศา

 

 หลักสูตร กฎหมายแรงงาน สำหรับหัวหน้างาน_อ.พงศา

 หลักสูตร Training Road Map-Competency_อ.สุกิจ

 

 หลักสูตร การทำรายงาน HR_อ.พงศา

 หลักสูตร เทคนิคการคัดเลือกและสัมภาษณ์งานให้ตรงตาม Competency_อ.สุกิจ

 

 หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง_ดร.เรวัตร์

หลักสูตร การบริหารและพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับงาน HR และงานบริหาร_อ.สุเทพ

 

หลักสูตร การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม_ดร.พิพัฒน์พล

หลักสูตร ทักษะการจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ_ดร.พิพัฒน์พล

 

 หลักสูตร การสัมภาษณ์งานคนเข้าทำงานตามคุณสมบัติ_ดร.พิพัฒน์พล

 หลักสูตร กลยุทธ์การเป็นนักจัดฝึกอบรมมืออาชีพที่องค์กรต้องการ_อ.สุกิจ

 

 หลักสูตร HR for Non HR Manager_อ.อุดมเดช

หลักสูตร OKRS กับการพัฒนาองค์กรและการทำงานให้สำเร็จ_ดร.พิพัฒน์พล

   

หลักสูตร เปิดมุมมองใหม่ Re-Skill & Up-Skill_ดร.พิพัฒน์พล

   

*** พิเศษ !!! อบรมหลักสูตร In - house เริ่มต้นที่ 25,000.- บาท***  

 


09 เมษายน 2564

ผู้ชม 7732 ครั้ง

Engine by shopup.com