โปรโมชั่น

ดูหน้า

หลักสูตร มุ่งสู่ความเป็นเลิศในงานบริการระดับอาชีพ

 

หลักสูตร มุ่งสู่ความเป็นเลิศในงานบริการระดับอาชีพ

(Services to Customer Heart and Service Mind)

 

 

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

 

 

หลักการและเหตุผล
           ในยุคการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงเช่นนี้ การบริการต้องสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า เครื่องมืออย่างหนึ่งในการตอบสนองลูกค้าอย่างถูกอกถูกใจอย่างหนึ่งคือ “จริต” พนักงานขายและผู้ให้บริการทุกคนไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย อยู่ในตำแหน่งหัวหน้าหรือลูกน้องก็ตาม จะต้องมีจริตในการให้บริการลูกค้า จริตจะช่วยให้การบริการที่ดีอยู่แล้วถูกใจลูกค้ามากขึ้น หรือ กรณีตรงข้าม ในภาวะวิกฤติที่ลูกค้าเกิดความไม่พอใจ พนักงานผู้ให้บริการลูกค้า จะต้องหยิบจริตขึ้นมาใช้ทันที เพื่อสยบอารมณ์โกรธของลูกค้าทันที แต่ “จริตคืออะไร ใช้อย่างไร ทำอย่างไร” หลักสูตรนี้มีคำตอบ
           หลักสูตร “ก้าวสู่ความเป็นเลิศของการบริการด้วยการใช้จริต” จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมผู้ให้บริการ ทีมนักขาย และผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้เทคนิคในการใช้จริตที่มีอยู่ในตัวเราทุกคนในการบริการให้ลูกค้าประทับใจ ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างบริการด้วยจริตให้โดดเด่นตรงใจลูกค้า เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการให้บริการอย่างเป็นเลิศได้ด้วยตนเอง

 

 

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคด้านการบริการให้โดนใจโดยใช้จริต
     2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานต่อไป

 

 

หัวข้อการอบรม
     1. ลักษณะพิเศษของงานบริการที่คุณต้องรู้?
     2. จริต คือ อะไร?
     3. ทำไมต้องใช้จริตในการบริการ? - ความสำคัญ และ เสน่ห์ ของจริต
     4. วัตถุประสงค์ของการใช้จริต
     5. พฤติกรรม และ ความต้องการลูกค้า
     6. การใช้จริตตอบสนองพฤติกรรม และ ความต้องการลูกค้า
     7. สุดยอดบริการให้โดนใจลูกค้าโดยอาศัยจริต
     8. กิจกรรม “สุดยอดบริการให้โดนใจลูกค้าโดยอาศัยจริต”
     9. วิธีและเทคนิคในการใช้จริต
         - คำพูด
         - บุคลิกภาพ และ กริยาอาการ
         - การแสดงออก (Actions)
     10. สถานการณ์ที่ต้องใช้จริต
     11. กรณีศึกษา “บริการอย่างไร้จริต”
     12. กิจกรรม เปลี่ยนคำพูดให้เป็นจริต
     13. กิจกรรม “แสดงจริตในสถานการณ์ต่างๆ”- กรณีลูกค้าอารมณ์ดี และ ลูกค้าโกรธ
     14. ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้จริตในการบริการ
     15. สรุป คำถามและคำตอบ- สิ่งที่คุณอยากรู้ ต้องการถาม

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 หรือ 02-615-4499, 0-2615-4477-8
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining

 


23 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 181 ครั้ง

Engine by shopup.com