โปรโมชั่น

ดูหน้า

หลักสูตร Service Marketing

 

Service Marketing

 

วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร  ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

 

หลักการและเหตุผล
        หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการนำหลักการและแนวคิดด้านการตลาดมาใช้ในงานบริการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการทำกิจกรรม Workshop เพื่อสร้างประสบการณ์ให้ผู้เข้าอบรมได้สัมผัสกับกรณีตัวอย่าง เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลได้ด้วยตนเอง

 

 

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคด้านการตลาดที่สามารถนำไปประยุกต์ในงานบริการได้อย่างเป็นแบบแผน
     2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่องค์กร

 

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
    1. “เสียงสะท้อนจากลูกค้า- Customer Voice”
        - จะต้องติดต่อใครหากเกิดปัญหากับรถยนต์?????
        - ความยากเย็นในการติดต่อ
        - คุณ มีความสำคัญแค่ไหน!!!!!! ในสายตาลูกค้า
        - ไม่สนใจว่าจะเป็นฝ่ายไหน.....รู้แต่ว่าคุณคือดีลเลอร์
     2. กิจกรรม: เปลี่ยนมุมมอง ไม่มีฉัน... ไม่มีเธอ...(ไม่แยกกันระหว่างฝ่ายขาย และ ฝ่ายบริการ) มีแต่เรา
     3. การตลาด .....ความหมาย และ ความสำคัญ!!!! ที่คุณต้องรู้
     4. เจาะลึก...ลูกค้าเป้าหมาย เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายทางการตลาด
     5. เรียนรู้....ความต้องการโดยรวมของลูกค้าเป้าหมาย
     6. กิจกรรม: “กลยุทธ์การตลาด...กระตุ้นต่อมอยาก กระชากใจลูกค้า” .. ให้อยู่กับเรานานแสนนาน (Loyalty)
     7. ตีแผ่... การเคลื่อนไหวทางการตลาดของคู่แข่ง และ ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
        (ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติม ขอเพิ่มด้วยครับ)
     8. มองย้อนกลับ.... การเคลื่อนไหวทางการตลาดของเรา ทั้ง Event, Sales Promotion และ อื่นๆ****
         (ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติม ขอเพิ่มด้วยครับ)
     9. กิจกรรมทางการตลาดที่เราทำอยู่ ทั้งการส่งมอบรถ และ 1st Car Workshop
        - ความพอใจของผลงานที่ทำ
        - ปัญหาที่เกิดขึ้น และ การแก้ไข
        - จะพัฒนาอย่างไรให้ก้าวไกลต่อไป
     10. เพิ่มเติม***** การประยุกต์ PDCA กับทุกกิจกรรมทางการตลาด
     11. กิจกรรม: คิดค้นกิจกรรมทางการตลาดใหม่ให้องค์กร เพื่อนำไปปฏิบัติจริง
     12. สรุป คำถาม และ คำตอบ

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 หรือ 02-615-4499, 0-2615-4477-8
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining

 


23 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 241 ครั้ง

Engine by shopup.com