อบรม สัมมนา By HIPO Training and Consultancy

ดูหน้า

หลักสูตร การประสานงานภายในและข้ามสายงานอย่างมีประสิทธิผล

 

การประสานงานภายในและข้ามสายงาน

อย่างมีประสิทธิผล

 

 

หลักการและเหตุผล

         เศรษฐกิจชะลอตัว การร่วมแรง ร่วมใจ สำคัญยิ่ง ถ้าด่านหน้ากับทัพหลังไม่พร้อมใจวิ่งไปทางเดียวกัน ธุรกิจร่วงแน่ ปัญหาเหล่านี้ เป็นปัญหาที่สำคัญมาก    การสื่อสารไม่ดีพอ ทัศนคติของทีมก็จะแย่  ไม่ร่วมมือประสานงานกัน ผลเสียจะตกอยู่ที่องค์กรจะเดินหน้าไม่ได้ โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจทรุดพนักงานต้องร่วมมือกันมากกว่าเดิม หนักกว่าเดิมหลายเท่าตัว องค์กรจึงจะอยู่รอดและโตต่อได้ ประสานงานให้ได้ใจจะส่งเสริมองค์กรก้าวไกลสู่ความเป็นหนึ่ง

 

หัวข้อการบรรยาย

1. ความหมายและความสำคัญของการประสานงาน

2. กลเม็ดที่ทำให้ผู้ประสานได้รับความร่วมมือเต็มที่

3. ผลลัพธ์การเลือกรูปแบบการประสานที่แตกต่าง

4. อะไรคือปัจจัยเด่นที่ต้องพิจารณาในการประสาน

5. จิตวิทยาในการโน้มน้าวจูงใจให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม

6. ศิลปะประสานงานที่ไม่ก่อปัญหาการประสานงา

7. เทคนิคการปรับวิธีปฏิบัติให้ผู้เข้าร่วมรู้สึกพอใจ

8. 4 ประสานการสื่อดีมีข้อมูลเข้าใจผู้อื่นลดอัตตา

9. สรุปคำถาม-คำตอบ

 

หมายเหตุ: หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 หรือ 02-615-4499, 0-2615-4477-8
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining

 


23 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 244 ครั้ง

Engine by shopup.com