โปรโมชั่น

ดูหน้า

หลักสูตร จริตในงานบริการ


จริตในงานบริการ
“จริต - เครื่องมือแห่งความประทับใจในการบริการ”       

                   

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพกว่า 30 ปี

 

 

PRINCIPLES
         ในยุคการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงเช่นนี้ การบริการต้องสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า เครื่องมืออย่างหนึ่งในการตอบสนองลูกค้าอย่างถูกอกถูกใจอย่างหนึ่งคือ “จริต” พนักงานขายและผู้ให้บริการทุกคนไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย อยู่ในตำแหน่งหัวหน้าหรือลูกน้องก็ตาม จะต้องมีจริตในการให้บริการลูกค้า จริตจะช่วยให้การบริการที่ดีอยู่แล้วถูกใจลูกค้ามากขึ้น หรือ กรณีตรงข้าม ในภาวะวิกฤติที่ลูกค้าเกิดความไม่พอใจ พนักงานผู้ให้บริการลูกค้า จะต้องหยิบจริตขึ้นมาใช้ทันที เพื่อสยบอารมณ์โกรธของลูกค้าทันที แต่ “จริตคืออะไร ใช้อย่างไร ทำอย่างไร” หลักสูตรนี้มีคำตอบ
          หลักสูตร “จริตในงานบริการ” จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมผู้ให้บริการ ทีมนักขาย และผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้เทคนิคในการใช้จริตที่มีอยู่ในตัวเราทุกคนในการบริการให้ลูกค้าประทับใจ ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างบริการด้วยจริตให้โดดเด่นตรงใจลูกค้า เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการให้บริการอย่างเป็นเลิศได้ด้วยตนเอง

 

OBJECTIVES
     1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคด้านการบริการให้โดนใจโดยใช้จริต
     2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานต่อไป

 

OBJECTIVES
     1. ลักษณะพิเศษของงานบริการที่คุณต้องรู้?
     2. จริต คือ อะไร?
     3. ทำไมต้องใช้จริตในการบริการ? - ความสำคัญ และ เสน่ห์ ของจริต
     4. วัตถุประสงค์ของการใช้จริต
     5. พฤติกรรม และ ความต้องการลูกค้า
     6. การใช้จริตตอบสนองพฤติกรรม และ ความต้องการลูกค้า
     7. สุดยอดบริการให้โดนใจลูกค้าโดยอาศัยจริต
     8. กิจกรรม “สุดยอดบริการให้โดนใจลูกค้าโดยอาศัยจริต”
     9. วิธีและเทคนิคในการใช้จริต
         - คำพูด
         - บุคลิกภาพ และ กริยาอาการ
         - การแสดงออก (Actions)
     10. สถานการณ์ที่ต้องใช้จริต
     11. กรณีศึกษา “บริการอย่างไร้จริต”
     12. กิจกรรม เปลี่ยนคำพูดให้เป็นจริต
     13. กิจกรรม “แสดงจริตในสถานการณ์ต่างๆ”- กรณีลูกค้าอารมณ์ดี และ ลูกค้าโกรธ
     14. ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้จริตในการบริการ
     15. สรุป คำถามและคำตอบ- สิ่งที่คุณอยากรู้ ต้องการถาม

 

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2 หรือ  0-2615-4477
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th 
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining

                                                                                                                                                 


08 เมษายน 2564

ผู้ชม 255 ครั้ง

Engine by shopup.com